help
Richtlijn koelketen Chrysant : op basis van onderzoek binnen project GreenCHAINge [Boek]
Wissink, Edo \ Mensink, Manon \ Hogeveen-van Echtelt, Esther \ 2017
help
Inssimo, een extra troef in de bestrijding van japanse roest bij chrysant \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Blindeman, L. \ 2016
De erkenning van Inssimo, tot voor kort uitsluitend toegelaten ter bestrijding van Japanse roest in de teelt van chrysant onder bescherming, werd recentelijk uitgebreid naar de teelt van chrysant in open lucht. De afzetmogelijkheden voor de teelt ond ...
help
Bladgewassen geschikt voor waterteelt, bij bloemen meer kennisopbouw nodig : teelt op water rukt langzaam op \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2016
Telen op water kan een interessant alternatief vormen voor grondteelt, of zelfs substraat. Bij bladgewassen zijn er intussen zo’n dertig bedrijven in Nederland en België met een dergelijk systeem. Bij proeven met snijbloemen wisselen uitstekende teel ...
help
Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas : een syteembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis [Boek]
Messelink, Gerben \ Leman, Ada \ Ghasemzadeh, Somayyeh \ Bloemhard, Chantal \ Holstein-Saj, Renata van \ Vijverberg, Roland \ Muñoz-Cárdenas, Karen \ Rijn, Paul van \ 2016
De bestrijding van plagen zoals in de sierteelt onder glas wordt met het smaller wordende pakket van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds lastiger. Alternatieve manieren van bestrijding met biologische middelen of natuurlijke vijanden biedt per ...
help
Chrysant zonder gas : opties voor besparing en hergebruik van warmte [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Kempkes, Frank \ Knaap, Edwin van der \ Veld, Paul de \ 2015
De meest relevante opties die bij de kasteelt van chrysant de wamtebehoefte kunnen beperken zijn doorgerekend op hun besparingspotentie. Met de gezamenlijke opties kan een gasverbruik van minder dan 10 m3/m2.jaar worden gerealiseerd. Knelpunten zijn ...
help
Lopende proeven in beeld \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vissers, M. \ Blindeman, L. \ Schamp, B. \ Dias, V. \ Audenaert, J. \ Mechant, E. \ Christiaens, A. \ 2015
Dit artikel geeft korte beschrijvingen van lopend onderzoek bij het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in België. De proeven hebben betrekking op kamerplanten, snijbloemen, perkplanten, potchrysanten en knolbegonia.
help
Eindrapportage Frugi Venta "Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij" [Boek]
Frugi Venta \ 2015
Dit project richt zich op de toepassing van CATT (controlled atmosphere & temperature treatment) als een bestrijdingsmaatregel voor een aantal (fytosanitaire) plaag/product combinaties die de internationale handel belemmert in de sectoren van de groe ...
help
Stuurlicht in de glastuinbouw : 1. Kansen voor energiebesparing? [Boek]
Dueck, T. \ Hogewoning, S. \ Pot, S. \ Meinen, E. \ Trouwborst, G. \ Kempkes, F. \ [2015]
This report focusses on energy efficient steering light applications by energy efficient lighting systems, but especially with new possibilities to influence crop growth and production with the light spectrum. After an introduction of the physiologic ...
help
Consultancy aaltjes in de grondgebonden sierteelt onder glas [Boek]
2015
De problemen met aaltjes in de grondgebonden teelt nemen eerder toe dan af. Hierdoor ontstaan schades die op kunnen lopen tot boven de € 5,- per m2 per jaar. Uit de enquête afgenomen in mei/juni 2015 blijkt dat in het gewas Alstroemeria vrijlevende w ...
help
Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van bodems om plantenziekten en plagen te onderdrukken [Presentatie]
Kos, M. van \ Bezemer, M.A. van der \ 2015
Natuurlijke bodems zijn vaak weerbaar tegen bodemziektes, bijvoorbeeld door aanwezigheid van andere micro-organismen. Kan door middel van het aanplanten van een combinatie van planten gezonde teeltgrond, gecreëerd worden waarop weerbare planten tegen ...
help
Energiezuinige belichting bij chrysant [Boek]
Meinen, E. \ Kempkes, F. \ Raaphorst, M. \ Dueck, T. \ [2015]
Kasklimaat, belichting en teeltsystemen zijn in transitie binnen Het Nieuwe Telen. Naast de semi-gesloten kas en het gebruik van puur CO2, is de introductie van LED-belichting, en nieuwe belichtingsconcepten (waaronder die met LEDs) belangrijke eleme ...
help
Weerbare chrysantenteelt in substraatloze systemen : zes voortgangsflyers van het onderzoekswerk in 2014 [Boek]
Eveleens, B. \ Blok, C. \ Streminska, M. \ Beerens, N. \ Vermeulen, T. \ [2015]
Substraatloze teeltsystemen zijn niet steriel. In het water, op de bodem en aan de wortels leven veel microorganismen. Het is daarom de uitdaging in een dergelijk ecosysteem een goede balans te krijgen waar ziekteverwekkers niet de overhand kunnen kr ...
help
Wat met premies voor potchrysanten of andere doorwortelende containerteelten in volle grond? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Tierens, K. \ 2015
Vanaf 2015 kunnen ook siertelers in aanmerking komen voor GLB-steun, de zogenaamde betalingsrechten of premies (zie S&G nr. 6). Er was echter nog onduidelijkheid voor teelten in container op/in volle grond (CIV) die zoals bijvoorbeeld potchrysanten o ...
help
Praktijkproef HNT Chrysant : inblazen van buitenlucht boven het chrysantengewas van Arcadia [Boek]
Raaphorst, M. \ Weel, P. van \ Roelofs, T. \ [2015]
In de praktijk moet worden aangetoond dat met geringe middelen veel op de warmtevraag kan worden bespaard met behoud van een gezond en productief gewas. Bij aanvang van het project zijn daarom drie doelen gesteld. • Een breed gedragen opzet voor een ...
help
Innovatief bemestingsconcept chrysant kijkt ook naar bodemgesteldheid : ‘alles valt of staat met structuur van de grond’ \ Onder glas [Artikel]
2015
Chrysantenteler Peter Huisman past sinds een jaar het Horizon bemestingsconcept toe op zijn bedrijf in Maasdijk. Deze strategie kijkt enerzijds naar de emissie en de behoefte van het gewas en anderzijds naar de structuur van de grond. De grootste ver ...
help
Chrysantenbedrijf noodgedwongen proefkonijn met diffuus glas : Linflowers kiest voor meer licht en diffusiteit \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2015
Linflowers is het eerste chrysantenbedrijf met diffuus glas. De keuze was een lastige, want behalve aan praktijkervaring ontbreekt het ook aan onderzoeksresultaten. Eigenlijk hebben de broers Van Tuijl vooral gekozen voor hoge lichtdoorlatendheid en ...
help
Hybride belichting Chrysant [Boek]
Veld, P. de \ Marwijk, D. van \ Smits-van Tuijl, D. \ 2014
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat chrysantenteelt goed mogelijk is onder hybride belichting (combinatie SON-T en LED lampen). Wel is gebleken dat stralingswarmte noodzakelijk is voor een goede reactietijd. Er is een klein positief effect ...
help
Chrysantenteelt krijgt meer grip op weerbaarheid en lagere ziektedruk : indicatoren en gericht ingrijpen verlagen inzet chemie \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2014
In een meerjarig, door het PT, TKI en telers gefinancierd project onderzocht Wageningen UR Glastuinbouw hoe de chrysantenteelt minder afhankelijk kan worden van chemische middelen in de strijd tegen grondgebonden ziekten en plagen, zoals Pythium. Vor ...
help
Developing better sprinkler systems for chrysanthemums : pressure differences lead to unequal supply \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Velden, P. van \ 2014
If you suspect that the water supplied by the sprinkler system is uneven, then it’s logical to give more water to avoid dry patches. But that only works if you can control the emissions so it’s not desirable in soil-based crops. We still need an idea ...
help
Chrysantenteler Martijn Duijvesteijn: ‘als investeringskosten dalen, gaan we denken over hybridesysteem’ : \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2014
Bij Beyond Chrysant van de broers Martijn en Wouter Duijvesteijn en hun oom Paul van Kester vond afgelopen najaar een praktijkproef met LED-belichting plaats. Het bedrijf heeft een vestiging in Naaldwijk en een in Hoek van Holland. De ondernemers tel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.