help
Meer inzicht in rentabiliteit tuinbouwbedrijven \ Management&techniek [Artikel]
Miroir, C. \ Delbeke, S. \ 2016
Landbouwbedrijven krijgen het steeds moeilijker om een goed inzicht te hebben in hun inkomsten- en kostenstructuur, zeker als ze meerdere teelten hebben. In de tuinbouw is dit niet anders. Daarom riep het Departement Landbouw en Visserij vorig jaar o ...
help
Bestrijding witlofmineervlieg in witlof 2015 [Boek]
Lange, J. de \ 2016
De witlofmineervlieg (Napomyza chichorii) kan worden gesignaleerd met vangbakken. Op basis van ervaring met een spuitdrempel van 15 vliegen per drie vangbakken per 2 weken wordt in België een spuitadvies gegeven. Vanuit ChicoGrow, die ervaring in Ned ...
help
Bestrijding witlofmineervlieg in witlof 2014 [Boek]
Lange, J. de \ 2015
De witlofmineervlieg (Napomyza chichorii) kan worden gesignaleerd met vangbakken. Op basis van ervaring met een spuitdrempel van 15 vliegen per drie vangbakken in twee weken tijd wordt in België een spuitadvies met dimethoaat gegeven. Dimethoaat is i ...
help
Beheersing witlofmineervlieg op basis van monitoring, mogelijkheden biologische bestrijding [Boek]
Hesen, L.G.M. \ 2015
De algemene doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een beslissing ondersteunend systeem dat gebaseerd is op monitoring van de witlofmineervlieg. Het uiteindelijke doel is te komen tot efficiëntere geleide bestrijding van de witlofmineerv ...
help
Agrobiodiversiteit, vandaag en morgen : terugblik symposium 30 november 2015 [Boek]
De Win, J. \ Van Ceulebroeck, C. \ Verroken, J. \ [2015]
Landbouwers in Vlaanderen ondersteunen en benutten sinds jaar en dag verschillende ecosystemen. Daarbij groeit het inzicht in het belang van de (agro)biodiversiteit. Het beleid volgt hierin en verplicht of stimuleert bepaalde maatregelen. Ook op het ...
help
Snelle begingroei cichorei door fosfaat \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
Fosfaatbemesting op het zaad resulteert in snelle begingroei van cichorei, blijkt uit een praktijkproef van CZAV.
help
Reinigen van cichorei voordelig \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
Het reinigen van cichorei tijdens de verlading levert de akkerbouwer een voordeel tot €1,80 per ton. Vooral na slechte oogstomstandigheden. Om de mogelijkheden van schonen van cichorei bij het laden van de vrachtauto’s te verkennen, heeft een aantal ...
help
De teelt van witlof [Video]
2014
Koos Groot van Quality Growers vertelt in dit filmpje alles over de teelt van witlof. De teelt van de pennen, het forceren van de witlof tot en met het verpakken van de geoogste struik.
help
IPM toepassen in de witloofwortelteelt \ Management&techniek [Artikel]
Hubrechts, W. \ 2014
De witloofteelt bestaat uit 3 belangrijke delen: de wortelteelt, de wortelbewaring en de forcerie. Voor de veldfase en de bewerkingen op het bedrijf zijn er verschillen in de IPM-richtlijnen. tijdens de wortelteelt op het veld heb je de meeste mogeli ...
help
Rassenproeven industriële cichorei leveren één nieuw ras \ Management&techniek [Artikel]
Pannecoucque, J. \ 2014
Jaarlijks leggen ILVO (3 proeven), CRA-W (2 proeven) en Inagro (1 proef) in ons land op 6 locaties officiële rassenproeven met industriële cichorei aan. De proeven liggen verspreid in de zandleem- en leemstreek. Nieuwe rassen worden vergeleken met al ...
help
Onderzoek Sclerotinia in 2012 : Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek [Boek]
Wander, J. \ Russchen, H.J. \ Lamers, J. \ Lange, J. de \ Akker, H. van den \ Roessel, G.-J. van \ 2014
De problemen met Sclerotinia (rattenkeutelziekte), veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum, nemen de laatste jaren steeds meer toe. In diverse vollegrondsgroenten is Sclerotinia een van de belangrijkste ziekten. Om te komen tot een inte ...
help
Vakmanschap verhoogt opbrengst cichorei \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Bom, M. \ 2014
Om aan de groeiende vraag naar inuline te kunnen voldoen, is er meer cichorei nodig. Voor een belangrijk deel is dit te realiseren door verhoging van hectare-opbrengsten, waardoor het teeltrendement toeneemt. Hiervoor is de doelstelling 1760 geïntrod ...
help
Welke witloofrassen kunnen bioboer bekoren? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
De Marez, T. \ Delanote, L. \ 2014
De teelt van biowitloof kent de grootste aanvoer in de periode van oktober tot en met april. De rassenkeuze loopt grotendeels gelijk met de gangbare teelt. Telers ervaren verschillen in ziektegevoeligheid tussen rassen en wilden dit in rassenonderzoe ...
help
Bestrijding Sclerotinia in witlof op het veld [Boek]
Lange, J. de \ 2013
Het doel van dit onderzoek is om een effectieve bestrijding van Sclerotinia in de teelt van de witlofpennen op het veld te vinden. Het onderzoek is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk.
help
Behandeling van wortelziekten bij witloof \ Management&techniek [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ 2013
Schimmelinfecties op witloofwortels vinden hun oorsprong op het veld. Met een goede behandeltechniek na de rooi kunnen we de wortels beschermen tegen een verdere ontwikkeling van deze schimmels. Bij de uitvoering van de wortelbehandeling moet voldoen ...
help
Drie nieuwe cichoreirassen erkend op rassenlijst \ Management&techniek [Artikel]
Pannecoucke, J. \ 2013
Ook in 2012 organiseerde het ILVO een officieel rassenonderzoek. Uiteindelijk konden 3 nieuwe rassen worden ingeschreven op de aanbevelende en beschrijvende Belgische rassenlijst. Dat zijn Krips en Dacapo van mandataris Chicoline en Selenite, van Flo ...
help
Inuline winnen uit witlofwortel : witloftrekkers op zoek naar alternatieve verwerkingsmethode \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Reindsen, H. \ 2013
Winning van inuline is een interessante optie om de witlofwortel verder te verwerken. Zeker wanneer een hogere concentratie inuline on de witlofwortelen aanwezig is.
help
Residuvrij telen witlof met duurzame technologie [Boek]
Lange, J. de \ 2013
Uit onderzoek naar residuen in witlof in 2008-2009 kwam naar voren dat het residuvrij telen lastig is vanwege het gebruik van onder andere Rovral Aquaflo en Aliette. Van enkele nog experimentele middelen lagen de gevonden residuen dicht bij de MRL. W ...
help
Bestrijding Phytophthora in witlof met duurzame techniek [Boek]
Lange, J. de \ 2013
Uit onderzoek naar residuen in witlof in 2008-2009 kwam naar voren dat het residuvrij telen lastig is vanwege het gebruik van onder andere Rovral Aquaflo en Aliette. Van enkele nog experimentele middelen lagen de gevonden residuen dicht bij de MRL. W ...
help
Optimaal forceertijdstip vroege rassen verschoven : rassenproef vroege witloofrassen 2012-2013 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Degreeff, J. \ Spitz, M. \ 2013
Het aanbod van vroege rassen is vrij groot. De kwaiteit en opbrengst zijn echter elk jaar opnieuw moeilijk te voorspellen en worden bepaald door de weersomstandigheden vanaf augustus. Deze zorgden in 2012 voor een vertraagde afrijping van de witloofw ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.