help
Natuurlijke bestrijding van Phytophthora in peen 2015 [Boek]
Lange, J. de \ 2016
Door Proeftuin Zwaagdijk werd in 2015 onderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van een natuurlijke bestrijding van Phytopthora (P. porri, P. cactorum, P. megasperma ) in peen. De Phytophthora schimmel treedt met name op onder natte omstandigheden ...
help
‘Stop met tunnelvisie en kijk met frisse blik naar je bedrijf’ : stappenplan en teeltwisselingsprotocol zijn er niet voor niets \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
Bedrijfshygiëne rond de teeltwisseling is een zeer serieuze zaak. Besmettelijke en moeilijk te bestrijden ziekten in de groenteteelt zijn alleen te beheersen door de infectiedruk zo laag mogelijk te houden. Ondersteunende risicobeheersingsmiddelen, o ...
help
'Het verbieden van snijden is niet de oplossing voor ringrot \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Wiepkema, F. \ 2013
De discussie die deze winter is gevoerd over het snijden van pootgoed voor de teelt van consumptieaardappelen is niet goed, zegt Dick van Tilburg van het pootgoedverwerkingsbedrijf De Kubbe in Biddinghuizen (Fl.) “Het is heel makkelijk om lukraak te ...
help
‘Growers are also responsible for risk management of Clavibacter’ : propagator talks about implementation of GSPP-code \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2013
In 2010 the GSPP (Good Seed and Plant Practices) Hygiene Code was introduced to prevent the outbreak of Clavibacter in the production of tomatoes. Many international seed companies and a handful of propagators have since been GSPP accredited but mome ...
help
Plantenkweker over implementatie GSPP-code : ‘ Ook telers zijn verantwoordelijk voor risicobeheersing van Clavibacter’ \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2013
In 2008 werd de eerste aanzet gegeven voor de hygiënecode GSPP (Good Seed and Plant Practices) om uitbraken van Clavibacter in de productieketen van tomaat te voorkomen. De meeste zaadbedrijven (ook buiten Nederland) en een handvol opkweekbedrijven z ...
help
Hygiëneprotocol Ringrot [Brochure] - Versie 2.0
[ca. 2012]
Dit hygiëneprotocol Ringrot geeft aan welke preventieve maatregelen de Nederlandse pootaardappelketen hanteert om de risico’s van introductie en verspreiding van ringrot in Nederland te minimaliseren.
help
Onderzoeksverslag 'Distributie van Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatenplanten' [Boek]
Wolf, J.M. van der \ Zouwen, P.S. van der \ Ludeking, D. \ Hamelink, M.R. \ Schenk, M. \ 2012
Van 2009 tot 2011 werden kasproeven uitgevoerd om de kolonisatie van tomatenplanten met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) vanuit besmet zaad en de secundaire verspreiding van Cmm in een gewas te bestuderen.
help
Clavibacter detection and QTL mapping of resistance in tomato [Studentenverslag]
Manrique, M.J. \ 2012
help
De verspreiding van Clavibacter in tomaten [Poster]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Wolf, J. van der \ Zouwen, P. van der \ [2011]
Informatieposter getiteld "De verspreiding van Clavibacter in tomaten". Het quarantaine organisme Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) vormt een grote bedreiging voor de tomatenteelt in Nederland. De bacterieziekte veroorzaakt ernstig ...
help
'Alleen netjes werken tackelt ringrot' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2011
Hoewel ringrot in Nederland slechts af en toe opduikt, vormt de bacterieziekte een continue dreiging voor pootaardappelenbedrijven. Eind november 2010 liet de nVWA de alarmbellen weer rinkelen. Drie bedrijven bleken besmet. Plantenziektekundige Jeroe ...
help
GSPP-code wapent tomatenteelt tegen Clavibacter, plant wordt duurder : keuze voor ketenbrede en internationale aanpak \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2011
De GSPP-code tegen Clavibacter in tomaat moet de kans verkleinen dat de gevreesde bacterieziekte ergens in de productieketen de kop op steekt. De zaadbedrijven zijn inmiddels geaccrediteerd en kunnen sinds 1 juli GSPP-zaad leveren. Ook plantenkwekers ...
help
Eindrapportage PT project 'optimalisatie detectie van Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in zaden en jonge tomatenplanten'' (PT nummer 13348) [Boek]
Bergsma-Vlami, M. \ 2010
Door de dringende behoefte aan een internationaal geaccepteerde en betrouwbare detectietoets op Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, is de PD in overleg geweest met andere fytosanitaire autoriteiten in Europa om het EPPO-protocol (dat gevo ...
help
Validation report of the isolation method for Clavibacter michiganensis michiganensis [Boek]
Bakker, D. \ Dekter, R. \ 2010
In this validation report the performance indicators are determined for the detection of Clavibacter michiganensis michiganensis (Cmm) in seeds of S. lycopersicum using dilution plating on two new semi-selective media FSCM and CMM1. The measuring qua ...
help
Validation report of a real-time PCR assay for the identification of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) isolates [Boek]
Vermunt, A. \ Otter, F. den \ 2010
This reports presents complete validation data related to recently developed primer-probe combinations for the identification of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) isolates with the use of a real-time PCR assay. The primers and prob ...
help
Chain risk model for quantifying cost effectiveness of phytosanitary measures [Boek]
Benninga, J. \ Hennen, W. \ Schans, J. \ 2010
Ten behoeve van een onderbouwde kosten effectieve afweging tussen fytosanitaire maatregelen is een Keten Risico Model ontwikkeld. Het KRM model is toepasbaar voor alle agrarische productketens. In het model zijn ketenschakels verbonden door product v ...
help
Distributie van Clavibacter in tomatenzaailingen [Poster]
Schenk, M. \ Hamelink, R. \ Slawiak, M. \ Zouwen, P. van der \ Wolf, J. van der \ 2010
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) is een zaadoverdraagbare bacterie die bacteriekanker veroorzaakt in tomaat. Recente uitbraken van dit quarantaine pathogeen hebben geleid tot miljoenen euro’s schade. Cmm groeit langzaam en is moei ...
help
Obstakels in plaagbestrijding \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Breukers, A. \ Bremmer, J. \ 2009
De teler kan meepraten over de wijze van omgang met quarantaineorganismen. Overheid, onderzoek en ondernemers hebben elkaar nodig om tot een goede beheersing van het probleem te komen
help
Fytosanitaire risico’s vanuit de ondernemer bekeken : thema: fytosanitair beleid BO-06-005-002.09 [Poster]
Breukers, A. \ Bremmer, J. \ Janssens, B. \ Dijkxhoorn, Y. \ [2009]
Poster met informatie over onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de beleving van fytosanitaire risico’s in sectoren en overwegingen van ondernemers om al dan niet fytosanitaire maatregelen op hun bedrijf te implementeren
help
Standaardprotocol Naktuinbouw : detectie van Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatenzaad m.b.v. uitplaten [Boek]
[ca. 2009]
Het aantonen van al dan niet aanwezig zijn van Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatenzaad in een laboratoriumproef.
help
'Ringrot is als brand op een bedrijf' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2009
Ringrot komt weinig voor, maar de pootgoedteler die de bacterieziekte oploopt in zijn partij zal het nog lang heugen. Als een partij wordt verdacht van besmetting, zijn de gevolgen vérstrekkend. ,,Het is te vergelijken met een brand”, zegt Gert Jan v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.