help
Clostridiuminfectie : verontreinigde sonde bron van vroege kalverdiarree \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
De Meuter, P. \ 2016
Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelij kse praktij k schrij ven drie dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij . Om en om beschrij ven Anthony De Schrij ver, Piet De Meuter en René Bemers maandelij ks vastgestelde ziektebeelden, ui ...
help
‘Houd darmflora jongebig in balans’ : geboortediarree op sommige bedrijven hardnekkig \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Geboortediarree wordt tegenwoordig vaak veroorzaakt door de clostridium-bacterie. Deze bacterie wordt een boosdoener zodra de darmflora van de jonge big in onbalans raakt. Leo van Leengoed, specialist varkensgezondheid bij de faculteit Diergeneeskund ...
help
Onderzoek naar Clostridium perfringens in zuigelingenvoeding op de Nederlandse markt \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Biesta-Peters, E.G. \ Oral, M. \ A, J.G. van der \ 2014
Een mogelijke relatie tussen Clostridium perfringens en het Sudden Infant Death Syndrome was de aanleiding om de aanwezigheid van Clostridium perfringens in poedervoeding op zuigelingen voor de Nederlandse markt te onderzoeken. In 2 van de 51 onderzo ...
help
Clostridium perfringens in leghennen: ontwikkeling van een diermodel \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bruijn, N. de \ 2014
Darmgezondheidsproblemen blijven actueel in de Nederlandse pluimveesector. Uit secties bij de GD blijkt dat in 35 tot 40% van de inzendingen enige vorm van darmontsteking voorkomt. Dit maakt darmproblemen, na productieproblemen, één van de belangrijk ...
help
Resultaat bestrijding diarree in kraamhok : plantenextract zorgt voor ommekeer in varkenshouderij \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2014
Diarree is het grootste probleem in de kraamstal. Met het reduceren van antibioticagebruik leek diarree toe te nemen. Maar zeugenhouders en dierenartsen houden de vinger goed aan de pols door entingen van zeugen, verbeteren van hygiëne en voerkwalite ...
help
Thema: labanalyse: meten van kwaliteit \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Wells-Bennik, M. \ Lokerse, R. \ Wijtzes, T. \ Vreeze, M. de \ Harten, L. van \ 2014
Vier artikelen over het thema labanalyse: 1) Clostridium perfringens beter beheersen. 2) Listeria-model groenten en fruit: samengestelde producten geen goede voedingsbodem. 3) Normen procescontaminanten: gevalideerde Europese analysemethoden voor voe ...
help
Coli en Clostridium diarree : 100 seconden dierenarts [Video]
2013
Escherichia coli (E. coli) en Clostridium perfringens zijn bacteriën die geboortediarree veroorzaken bij pasgeboren biggen.
help
Zeugenmest beïnvloedt gezondheid van biggen : uitgebreid onderzoek bij zeugen en biggen \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Cornelissen, J. \ 2013
Eén van de problemen bij biggen is uitval in de eerste vijf dagen en het ontstaan van ‘slijters’ Clostridium diarree. Op initiatief van Selko Feed Additives en ForFarmers Hendrix is onderzocht welke invloed de darmflora van de zeug heeft op de gezond ...
help
Staat van zoönosen 2012 [Boek]
Graveland, H. \ Roest, H.-J. \ Stenvers, O. \ Valkenburgh, S. \ Friesema, I. \ Giessen, J. van der \ Maassen, K. \ 2013
Het rapport geeft een overzicht van het voorkomen van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen). Het thema dit jaar is zoönosen die in Nederland voorkomen bij wilde dieren. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de opmerkelijke v ...
help
Chronisch botulisme zaait dood en verderf : horrorscenario in Duitsland \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Schotman, T. \ 2013
In Duitsland heerst op een steeds groter aantal melkveebedrijven chronisch botulisme. Koeien vermageren, krijgen spierverlamming en abcessen en gaan uiteindelijk dood. Maar ook veehouders werden ziek en enkelen zijn zelfs overleden. Belangrijke oorza ...
help
Zesmaal clostridium bij schaap en geit \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Bosgoed, M. \ 2013
Mooi weer, de lammeren lopen net buiten en blaken van gezondheid. Zoals menig schapenhouder al weet, is dit een gevaarlijke periode voor met name de hard groeiende lammeren. Maar is dit de enige gevaarlijke periode voor clostridiuminfecties of schuil ...
help
Botulisme \ Aquacultuur [Artikel]
Tulden, P. van \ Haenen, O. \ Zijderveld, F. van \ 2013
Elke zomer sterven grote hoeveelheden vogels en vissen tijdens aanhoudend warm weer.
help
Deadly and devastating : be cautious with chicken litter and remove wildlife carcases : from the veterinary practice \ CowManagement [Artikel]
Borsberry, S. \ 2012
Clostridium botulinum is a Gram-positive bacterium that produces neurotoxins. Cattle typically come into contact with it when carcasses are ensiled in grass silage, such as dead rabbits, or where chicken litter containing dead chicken is spread.
help
Een gif dat snel toeslaat \ De pluimveehouderij [Artikel]
Landman, W.J.M. \ Koene, M. \ 2012
Het risico van botulisme bij pluimvee is altijd aanwezig. Vooral bij vleeskuikens slaat deze vergiftiging toe, maar ook legpluimvee kan getroffen worden, zo laten twee recente uitbraken zien.
help
Vaccinatie tegen Clostridium-infecties onmisbaar? \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Brom, R. van den \ 2012
In de afgelopen jaren is meerdere malen melding gedaan van sterfte van melkgeiten kort na het aflammeren, waarbij de diagnose sterfte door baarmoederontsteking ten gevolge van Clostridiumbacteriën werd gesteld. Clostridium-bacteriën veroorzaken ook r ...
help
Botulisme ligt altijd op de loer \ Veehouder en dierenarts. Editie rundveehouderij [Artikel]
Brand, J. \ 2012
Gevaar voor botulisme is er altijd. De groei van botulisme vindt weliswaar plaats in warme periodes, maar de verschijnselen kunnen ook in koudere periodes optreden, bijvoorbeeld als hooibalen worden gevoerd, waarin kadavers van bijvoorbeeld vogels zi ...
help
Nieuwe verwekker van baarmoederontsteking \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Vellema, P. \ 2011
Voor het eerst is bij het schaap baarmoederontsteking vastgesteld, die veroorzaakt werd door Clostridium sordellii. De bacterie leidde tot ernstige problemen op een bedrijf waar in het voorjaar van 2011 twintig ooien stierven.
help
Steeds vaker hardnekkige diarree door C. perfringens \ Veehouder en dierenarts. Editie varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Wolf, P. van der \ 2011
Diarree komt regelmatig voor bij zuigende biggen. Vooral als het gebeurt in de eerste levensdagen kan diarree schadelijke gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid en latere ontwikkeling van de big.
help
Baarmoederontstekingen vaker door Clostridium \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Brom, R. van den \ 2011
Clostridium-bacteriën zijn geen onbekende ziekteverwekkers voor geitenhouders. We kennen ze als veroorzaker van plotselinge sterfte of bijvoorbeeld diarree. Maar steeds vaker lijken ze ook verantwoordelijk voor baarmoederontstekingen.
help
Heat sensitivity of Clostridium perfringens associated food born disease : final report [Boek]
Wijnands, L.M. \ Mey-Florijn, A. van der \ Delfgou-van Asch, E. \ cop. 2011
Mensen die voedsel eten dat de bacterie Clostridium perfringens bevat, kunnen daar diarree van krijgen. Deze bacterie komt vooral voor in producten die vlees bevatten, zoals soepen en stoofschotels, maar ook in kruiden en specerijen. Mensen worden vo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.