help
Perspectieven van rassen en gewasrotatie in beeld : Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Goor, S. van de \ De Vliegher, A. \ Pannecoucque, J. \ Vandecasteele, B. \ Van Waes, J. \ 2017
Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op mais. Sorghum als derde gewas op een melkveebedrijf kan de rotatie met mais verruimen en nadelen van continuteelt mais, zoals opbouw van bodemgebonden ziekten, resistentie bij onkruiden en bod ...
help
Extended cultivation stimulates new block and block-slab combinations : propagator has to adjust logistics \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Kierkels, T. \ 2014
Three years ago growers had little interest in the sort of block young plants came in. Just so long as the plants grew. But the time when all blocks were uniformly the same has past. In particular, extended propagation is stimulating the development ...
help
Verlengde opkweek stimuleert innovatie blok en blok-matcombinatie : plantenkweker moet logistiek aanpassen \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2013
Drie jaar geleden interesseerde het een teler weinig in welk blok zijn planten werden gezet. Als de plantenkweker er maar mee uit de voeten kon. Maar de tijd van de uniformiteit is ook op dit vlak voorbij. Vooral de verlengde opkweek stimuleert de on ...
help
Vitale bodem vereist voor continuteelt : thema: snijmaïs \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ 2012
Lagere bemestingsnormen maken continuteelt van maïs lastiger. Vruchtbaarheid en structuur van bodem zijn op langere termijn cruciaal voor goede opbrengsten.
help
Goede naam is geld waard \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Zoumpoulis-Verbraeken, A. \ 2010
Handelaren kopen liever van een kweker met een goede naam en hebben daar meer geld voor over. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Betrouwbaarheid in kwaliteit, aanvoer en productspecificaties. Ook wordt eerlijke communicatie door de teler op prij ...
help
Lisianthustelers optimaliseren bedrijf door te verhuizen : 'we hebben de kas zo gebouwd dat de bebouwingsgraad zo groot mogelijk is' \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2008
De broers Anton en Jan Willem Aarse bouwen een moderne Groen Label Kas voor hun lisianthus. Vanwege woningbouw moesten ze verkassen, maar de beide broers wilden wel in het Westland blijven. Ze verhuizen van 's-Gravenzande naar Honselersdijk. Door de ...
help
Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt mais̈ : 2e rapport project Zorg voor Zand = Effect of long-term application of cover crops and organic manure on soil quality in a continuous maize production system : 2nd report project Care for Sand [Boek]
Schooten, H.A. van \ Eekeren, N. van \ Hanegraaf, M.C. \ Burgt, G.J. van der \ Visser, M. de \ 2006
In 2005 is onderzoek gedaan naar het effect van meerjarige toepassing van groenbemester en organische bemesting op diverse bodemkwaliteitskenmerken bij continuteelt van snijmaïs op zandgrond. De conclusie is dat het effect op de bodemkwaliteit en gew ...
help
Mobysant: meer dan 28% energiebesparing per tak is mogelijk: nieuw teeltsysteem bij chrysant \ Onder glas [Artikel]
Os, E. van \ 2006
Met Mobysant, de teelt van snijchrysanten op substraat in een mobiel systeem, is zeker 28% energie per tak te besparen. Dat komt door een opbrengstverhoging van 25% (van 294 naar 368 takken/m2 per jaar). Verdere teeltoptimalisatie kan de opbrengst en ...
help
Tomatenplant kan jaren mee : nieuwe teeltwijze zonder steenwol en teeltwisseling \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Geus, C. de \ Jakupaj-de Snoo, E. \ 2005
Beschrijving van een nieuw teeltsysteem voor tomaten, waarmee de afgelopen jaren praktijkproeven zijn gedaan door PPO Glastuinbouw en coöperatie Horticoop. Met het systeem kan jarenlang worden geoogst van dezelfde plant, omdat die zichzelf permanent ...
help
An alternative to slash-and-burn \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Elkan, D. \ 2005
Grondvoorbewerking door kappen en afbranden resulteert in Honduras vaak in snel verminderde bodemvruchtbaarheid en opkomend onkruid. Dit noodzaakt de boeren om elke twee jaar naar nieuw bouwland te zoeken, met als gevolg snelle ontbossing. Onderzoek ...
help
Mobiele chrysanten telen is klaar voor tweede fase \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Neefjes, H. \ 2005
Stichting Mobysant heeft de teelt van chrysanten los van de grond inmiddels aardig onder de knie. In het tweede testjaar is de aandacht vooral gericht op het perfectioneren van de techniek. De gotenteelt krijgt daarbij vooral de aandacht, omdat die t ...
help
Mobysant energie-aspecten : naar 30% energiebesparing per eenheid product [Boek]
Os, E.A. van \ Kempkes, F.L.K. \ Pekkeriet, E. \ Pilkes, J. \ Swinkels, G.J. \ 2005
Mobysant is een teeltconcept in ontwikkeling met als doel de rentabiliteit van de teelt van snijchrysanten te verbeteren door verhoging van de energie-efficiëntie via een doorbraak in het teeltsysteem. In het nieuwe concept wordt los van de grond in ...
help
Komkommers telen als tomaten \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Jakupaj-de Snoo, E. \ 2004
Verslag van de ontwikkeling van de komkommerkwekerij van Dick de Jong in Dongen (NB). Het bedrijf wordt uitgebreid tot 6 hectare en er wordt overgeschakeld op hogedraadteelt, met een teeltschema van 8 teelten per jaar. Dit om een verzekerd te zijn va ...
help
Vruchtwisseling maïs noodzaak [Thema Vruchtwisseling maïs] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Rundveehouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2004
Continuteelt van maïs op dezelfde percelen gebeurt op grote schaal, maar dit lijkt zijn belangrijkste tijd gehad te hebben. De redenen zijn het oprukken van ziekten en plagen en de steeds scherpere bemestingsnormen. Om het gehalte organische stof en ...
help
Continuteelt maïs put bodem uit [Thema Vruchtwisseling maïs] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Rundveehouderij [Artikel]
Luijmes, R. \ 2004
Aandacht voor de biologische, fysische en chemische eigenschappen van de bodem, en het belang van organische stof voor deze eigenschappen. Zeker bij aangescherpte bemestingsnormen is het van belang om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden door vol ...
help
De Marke: 'Economie en milieu gebaat bij vruchtwisseling maïs' [Thema Vruchtwisseling maïs] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Rundveehouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2004
Beschrijving van het wisselbouwsysteem van gras en maïs, en de bemesting en grondbewerking op proefboerderij De Marke. Er is inmiddels ruim tien jaar ervaring met een bouwplan van twee jaar maïs, één jaar graan en drie jaar gras. Hiermee lukt het om ...
help
Stichting Mobysant gaat chrysanten anders telen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Neefjes, H. \ 2004
De stichting Mobysant bestaat uit telers, vermeerderaars en leveranciers. Gezamenlijk zoeken ze naar een teeltsysteem los van de grond. Besparing op arbeid, energie en gewasbeschermingsmiddelen zijn hoofddoelen
help
Nischenkultur Löwenzahn : Anbau und Verarbeitung von Löwenzahn \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Fischer - Klüver, G. \ 2003
De continuteelt van paardebloemen waarvan de bloem verwerkt wordt tot een drank of gelei
help
Jaarrondteelt van framboos : literatuurstudie over ontwikkelingen in de jaarrondteelt van framboos [Boek]
Balkhoven-Baart, J.M.T. \ 2003
In het buitenland zijn veel ontwikkelingen gaande in de frambozenteelt buiten de zomer. Recentelijk is ook veel literatuur verschenen over onderzoek aan framboos. Deze informatie is over het algemeen niet beschikbaar voor de (Nederlandse) telers. In ...
help
Veehouders niet bekend met rentabiliteit voedergewassen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2003
Resultaten van een enquête van OOGST op de open dagen van proefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.), waarbij melkveehouders werd gevraagd naar hun voederbouwpraktijken (teelt en rentabiliteit van alternatieve voedergewassen; continuteelt van snijmaïs e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.