help
Plasmawater, een veelbelovend ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddel [Poster]
Quaedvlieg, W. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Lemmers, M. \ Ruijven, J. van \ Kolk, J.-P. van der \ Slootweg, C. \ Stijger, I. \ [2016]
Voor dit onderzoek is gekeken of plasmawater onder laboratorium- en semi-praktijk condities verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) kan afdoden op het gewas. Tevens is gelet op de veiligheid voor het gewas (fyto-tox) ...
help
De lange mars naar innovatie bij corrosietoeslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meurs, G.A.M. van \ Senhorst, H. \ Epema, W. \ 2014
Jaren is gekozen voor extra dikke planken om de vermeende corrosie en de daarmee gepaard gaande functieafname te compenseren. Recent bracht het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) in een advies deze waarden sterk terug. Momenteel loopt een proefj ...
help
Een vergelijking van boorkernenanalyse en visuele inspectie ter beoordeling van de conditie van rioolbuizen \ WT-afvalwater [Artikel]
Stanić, N. \ Haan, C. de \ Tirion, M. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2013
Dit artikel vergelijkt visuele inspectie met de analyse van boorkernen met als doel een beter begrip van de beperkingen en mogelijkheden van beide methoden ter beoordeling van de conditie van rioolbuizen. Beide methoden zijn toegepast op een geselect ...
help
'Oud' polymeerbeton vindt nieuwe toepassingen : rioleringsbuizen zijn sterker en beter bestand tegen bio-corrosie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Smit, H. \ 2013
Rioleringsland staat aan de vooravond van spannende ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door nieuw en anders denken over rioleringen. Zoals het afkoppelen van afvalwaterstromen waardoor bio-corrosie een bete ...
help
Bacteriën vaker een corrosieprobleem bij natte infra [waterhuishpouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Reddering, E.J. \ 2012
Microbiologisch beïnvloede corrosie is verantwoordelijk voor hoge lokale corrosiesnelheden en beïnvloedt in sterke mate de levensduur van natte infrastructuur. Onderzoek is gaande naar de belangrijkste veroorzakers en naar de mechanismen achter deze ...
help
Elektrolysewater niet zonder risico's \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Slegers, J. \ 2011
Het gebruik van elektrolysewater is een goede manier om schimmelziekten te beperken. Maar de werkzame meststoffen blijken tal van materialen aan te tasten, waaronder roestvaststaal van vernevelingsinstallaties.
help
Corrosie blijft risico voor koelende warmtewisselaars \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2011
Warmtewisselaars van koper en aluminium zijn kwetsbaar voor corrosie, waarschuwt corrosiespecialist Piet Westen. Dat blijft een risico zolang daar geen degelijk onderzoek naar is gedaan. WUR Glastuinbouw zoekt nu naar een manier om de corrosiedruk in ...
help
Waterbedrijf Groningen inspecteert leidingen met nieuwe techniek : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Waterleidingbedrijf Groningen past als eerste in Nederland een nieuwe techniek toe om de conditie van gietijzeren waterleidingen te inspecteren : Acoustic Resonance Technology (ART). Hierbij wordt de dikte van de buiswand gemeten met behulp van gelui ...
help
Wat ging er mis met Fiwihex? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2010
FiWiHex warmtewisselaars van enkele rozenkwekers lijden aan corrosie. Ook bij Hydro Huisman is dit euvel aan het licht gekomen. Fabrikant HSH verwijt installateur Lek Habo dat ze dit probleem had kunnen voorzien. Volgens Lek Habo echter was de kwalit ...
help
Roestende warm-waterbuffer tikkende tjdbom \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Vegter, B. \ 2009
Staal en water zijn vijanden. In de glastuinbouw staan nogal wat hoge stalen buffertanks voor warm water, die last hebben van roest. Dat kunnen tikkende tijdbommen worden. Om hoge kosten voor herstel van zo'n tank én om ongelukken te voorkomen kunnen ...
help
Impact of particles on sediment accumulation in a drinking water distribution system \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vreeburg, J.H.G. \ Schippers, D. \ Verberk, J.Q.J.C. \ Dijk, J.C. van \ 2008
Discolouration of drinking water is one of the main reasons customers complain to their water company. Though corrosion of cast iron is often seen as the main source for this problem, the particles originating from the treatment plant play an importa ...
help
Nazorg in de praktijk : onderzoek naar aantasting damwand op de nazorglocatie Merwedepolder \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Crul, R.A. \ Meurs, G.A.M. \ 2008
Op de voormalige stortplaats Merwedepolder te Dordrecht is onderzoek uitgevoerd naar de mate van corrosie van een damwandplank. De resultaten van dit onderzoek geven een indicatie van de staat en levensduur van het damwandscherm, dat twintig jaar gel ...
help
Biologische verwijdering van sulfide : innovatie techniek tegen betoncorrosie in rioleringen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Gusseme, B. de \ Schryver, P. de \ Verbeken, K. \ Boeckx, P. \ Verstraet, W. \ Boon, N. \ 2008
De emissie van waterstofsulfide naar de atmosfeer van rioleringssystemen impliceert niet alleen geurhinder en mogelijke gezondheidsrisico's maar werkt eveneens de biologische productie van zwavelzuur in de hand. Op het binnenoppervlak van betonnen ri ...
help
Biologische verwijdering van sulfide : innovatieve techniek tegen betoncorrosie in rioleringen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Gusseme, B. de \ Schryver, P. de \ Verbeken, K. \ Boeckx, P. \ Verstraete, W. \ Boon, N. \ 2008
Victor Hugo beschreef in ‘Les Misérables’ levendig de riolen van Parijs als ‘een sarcofaag waar verstikking zijn klauwen toont in het vuil en je bij de keel grijpt…’. Grote boosdoener is het gevaarlijke en toxische gas waterstofsulfide, geproduceerd ...
help
Metalen in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groenendijk, M. \ Tielemans, M. \ Slaats, N. \ 2008
Het onderwerp 'risico op verontreiniging van drinkwater door metalen tijdens de productie en/of distributie' leeft, zo bleek ook weer tijdens het internationale congres METEAU in Antalya (Turkije), dat in het najaar van 2007 werd gehouden. Ongeveer 1 ...
help
Thermisch verzinken beschermt het beste tegen roest \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Versluis, H. \ 2008
Staal zou je niet hoeven te behandelen tegen rost. Toch wil iedereen een goede bescherming tegen corrosie. Er zijn verschillende systemen. Waarop moet gelet worden?
help
Probabilistic modeling of sewer deterioration using inspection data \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Dirksen, J. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2008
In this paper the results of a study into sewer inspection data in order to investigate the application of inspection data for the development of a sewer deterioration model are presented. Data of one particular Dutch municipality was used to outline ...
help
Problemen met H2S: praktijkervaring in Vlaanderen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Smolders, S. \ Verhoest, L. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2008
Geurhinder aan de uitstroom van persleidingen was de eerste aanzet tot een onderzoek dat naar sulfiden leidde. Naast geurhinder vindt ook aantasting van de leidingen plaats. Aangetoond werd dat H2S-gas de gemeenschappelijke deler is voor veel problem ...
help
Spatial nonhomogeneous poisson process in corrosion management \ Journal of the Electrochemical Society [Artikel]
López De La Cruz, J. \ Kuniewski, S.P. \ Noortwijk, J.M. van \ Gutiérrez, M. A. \ 2008
A method to test the assumption of nonhomogeneous Poisson point processes is implemented to analyze corrosion pit patterns. The method is calibrated with three artificially generated patterns and manages to accurately assess whether a pattern distrib ...
help
Getrokken damwandplanken geven beeld van corrosie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meurs, G.A.M. van \ Zwart, Y.L. de \ Reddering, E.J. \ Rozing, A.P.C. \ 2007
Voor dijkversterking krijgen stalen damwanden een corrosielaag ter bescherming. Onderzoekers hebben 3 van dit soort planken bij de Lek in de Krimpenerwaard getrokken om praktijkmetingen uit te voeren naar de mate van corrosie. De ouderdom van deze pl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.