help
Beantwoording vragen over het afschieten van huiskraaien [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2014
Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over het afschieten van huiskraaien.
help
Beantwoording vragen over wedstrijden dieren doodschieten [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2014
Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD)over het doden van dieren tijdens wedstrijden.
help
Resultaten Praktijknetwerk Kraaien, Maïs en Mesurol [Brochure]
Lommen, J. \ 2014
In de gangbare maïsteelt gebruikt men mesurol gecoate maïs om vraat door kraaiachtigen tegen te gaan. Kraaiachtigen (zoals zwarte kraai, roek en kauw) houden niet van mesurol! Dit voorkomt schade, maar mesurol is een bestrijdingsmiddel dat in het gro ...
help
Roeken met succes verjaagd \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Venhorst, W. \ 2011
Hoewel het aantal roeken in Nederland licht lijkt te dalen, nemen de klachten de laatste jaren toe. Op verschillende plaatsen in Nederland zorgen de kraaiachtigen voor veel overlast. BTL Advies in Oisterwijk ging samen met enkele Brabantse gemeenten ...
help
Gemengde broedgevallen van Bonte en Zwarte Kraai op Ameland in 2007 en 2009 \ Limosa [Artikel]
Huizenga, J. \ 2010
Gezien de al decennia durende afname van overwinterende aantallen Bonte Kraaien in ons land is vestiging van nieuwe broedvogels nauwelijks te verwachten. Aannemelijk is dat de vogels op Ameland onderdeel uitmaken van een deelpopulatie Bonte, Zwarte e ...
help
De huiskraai in Nederland: risicoanalyse en beheer [Boek]
Slaterus, R. \ Aarts, B. \ Bremer, L. van den \ cop. 2009
SOVON Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens van alle in het wild in Nederland voorkomende vogelsoorten. Sinds 1994 behoort ook de Huiskraai (Corvus splendens) daartoe. Deze soort komt van oorsprong voor in het zuiden van Azië, maar heeft dankzi ...
help
Het voorkomen van de Zwarte Kraai in de westelijke Eempolders \ De korhaan : verenigingsorgaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. [Artikel]
Mooij, J. \ 2008
In de ruim 35 jaar dat de Eempoldertellingen nu aan de gang zijn, zijn er bij vrijwel elke telling Zwarte Kraaien gezien. Zijn Zwarte Kraaien eigenlijk wel interessant genoeg om te tellen? In dit artikel komen een aantal interessante zaken aan het li ...
help
Kleurrijke kwajongens \ Wildlife magazine : een wereld aan wildlife [Artikel]
Weenink, W. \ 2007
Kraaiachtigen, zoals eksters, roeken en kauwen worden vaak over het hoofd gezien door fotografen. Toch loont het best de moeite om ze te fotograferen, omdat ze intelligent zijn, mooi zijn en vaak vermakelijk om naar te kijken
help
Waar blijft Minister Veerman? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2005
Sinds 1 april 2004 staat de zwarte kraai en de kauw op de landelijke vrijstellingslijst van LNV. Daartoe werd vooraf advies gevraagd aan bestuurskundige Van Wijmen, of vrijstelling zou passen binnen de Vogelrichtlijn. Het adviesrapport geeft aan hoe ...
help
Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels : een literatuuronderzoek naar de rol van kraaiachtigen als predator en de invloed daarvan opweidevogels [Boek]
Bos, A.F. \ Vugteveen, P. \ 2005
Het aantal kraaiachtigen is in de tweede helft van de vorige eeuw sterk toegenomen in Nederland, dit geldt vooral voor de zwarte kraai en de kauw in agrarische gebieden. De eksteraantallen gaan landelijk gezien achteruit, die van de Vlaamse gaai neme ...
help
Schade nauwelijks te verhalen : kraaien, eksters en vossen \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Engelen, J. \ 2004
Ervaringen van schapenhouders met schade door kraaiachtigen en vossen, de mogelijkheden die de Flora- en faunawet biedt om predatoren te weren, en de kansen om schade vergoed te krijgen door het Faunafonds. Vooral jonge lammeren lopen het risico aang ...
help
Roeken, kraaien en kauwen doen zich tegoed aan maïs \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2004
Inventarisatie van de schade in de maïsteelt door vraat van kraaiachtigen, de mogelijkheden voor afschot en schadevergoeding, en een beschrijving van zeven methoden om de vogels te verjagen, met het werkingsmechanisme en de ervaringen van telers (vla ...
help
Vizier gericht op alternatieve vogelafweersystemen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lamers, A. \ 2004
Presentatie van twee vogelafweersystemen tegen kraaiachtigen voor perentelers
help
Herintroductie van dieren : de raaf \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Bouterse, J. \ 2003
Kort na 1920 was de raaf overal in Nedeland verdwenen. Een eerste introductie mislukte. Vanaf 1966 werd een hernieuwde, zorgvulde voorbereide poging ondernomen tot herintroductie (RIVON, dhr. Bijleveld)
help
Brief aan de minister : zwarte kraai en kauw (niet) op de landelijke vrijstellingslijst \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, A.P. de \ 2003
Faunabescherming reageert middels een brief aan LNV op voorgenomen ontheffing voor kraai en kauw
help
Kraaiachtigen vogelvrij \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2003
Overzicht per provincie van de verschillende vrijstellingsregelingen voor de jacht op in principe beschermed diersoorten. De zwarte kraai en de kauw komen op die lijsten veelvuldig voor
help
Aantal raven en roeken verdubbeld \ CBS webmagazine [Artikel]
Duuren, L. van \ 2003
Overicht van het aantal kraaiachtigen 1990-2001. Sinds 1990 is het aantal raven en roeken ongeveer verdubbeld. Het aantal zwarte kraaien is in tien jaar toegenomen met ongeveer 20 procent. Andere kraaiachtigen doen het minder goed. Het aantal bonte k ...
help
Familieportret: black is beautiful \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Haan, N. de \ 2003
Het onderscheid tussen zwarte en bonte kraaien, kauwen, raven en roeken
help
Een gedistingeerde underdog : de ekster is niet misdadig maar miskend \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Wesseling, M. \ 2003
Uit gedragsonderzoek bij eksters blijken rangen en standen een belangrijke rol te spelen, waarin een elite van sterke vogels de territoriumbezitters zijn
help
Overlast van kraaiachtigen in Gelderse Vallei : roeken en kauwen maken het boeren soms knap moeilijk \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Mombarg, S. \ 2002
De kraaiachtigen kauw, roek en zwarte kraai richten schade aan in de biologische landbouw, met name door het wegvreten van maïszaad. Een inventarisatie van de schade bij biologische boeren in de Gelderse Vallei in 2002, en een beschrijving van levens ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.