Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="daken"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verscheidenheid in beleid rond vegetatiedaken [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kunst, O. \ 2010
Tussen de waterschappen bestaan verschillen in de mate, waarin een ontwikkelaar waterberging met vegetatiedaken mag meerekenen als compenserende waterberging voor nieuw verhard oppervlak. Reden hiervoor is dat de beschikbaarheid van de berging zowel ...
help
Planten en water onder de loep : groendak NIOO proeftuin voor eco- en hydrologen \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Jacobs, R. \ 2010
De nieuwbouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) nadert zijn voltooiing. Het groendak van het NIOO wordt een leerschool waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten met één gezamenlijk doel: het opdoen van nog meer kennis over het function ...
help
Een letterlijke frisse bries in het ontwerponderwijs landschapsarchitectuur \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Lenzholzer, S. \ 2010
Hoe beïnvloedt het atmosferisch klimaat in Nederland de structuur van stad en landschap? Met die vraag heeft het ontwerponderwijs zich eigenlijk nooit integraal bezig gehouden. Maar daar is nu verandering in gekomen: in Wageningen hebben studenten la ...
help
Rotterdam zet groene ambities door \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Hiddema, P. \ 2009
In het Groenjaar 2008 kreeg het Rotterdamse groen extra aandacht. Met nieuwe bomen, bijzondere activiteiten, groene verrassingen en vernieuwende initiatieven hebben de Rotterdammers gemerkt dat ze in een aantrekkelijke groene stad wonen. Met initiati ...
help
Begroeide daken nog onvoldoende in bestemmingsplan \ Roofs : het onafhankelijke dakenvakblad [Artikel]
Scheijndel, R.F.M. van \ 2009
In een bestemmingsplan komen sleutelwoorden als ‘dakbegroeiing’, ‘waterberging’ of ‘waterbergend vermogen’ en ‘vertraagde waterafgifte’ momenteel nog niet voor. Vermoedelijk heeft dat te maken met het ontbreken van kennis over de mogelijkheden van da ...
help
Niet te veel water op het dak \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]panoramafilm
Vrolijk, M. \ 2009
Vanaf een dakbinnentuin hebben alle medewerkers van een kantoorpand van keukenfabrikant Mandemakers in Waalwijk zicht op het groen van de binnentuin. Dit artikel geeft een impressie met foto's van het resultaat van het ontwerp van de dakbinnentuin, d ...
help
Groene daken \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Ebbink, B.A.J. \ Klooster, J.P.G.N. \ Moppes, D.A.F. \ 2009
Uit klimaatscenario's van het KNMI komt naar voren dat extreme neerslaghoeveelheden zullen toenemen. Dit vraagt om maatregelen die de capaciteit voor waterberging in het stedelijke gebied vergroten. Zowel op het gebied van duurzaamheid als van leefba ...
help
Groen vastgoed \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Schagen, P. \ 2009
Het aanleggen van vegetatiedaken en/of het laten begroeien van gevels kan een bijdrage leveren aan een groenere stad. In dit artikel wordt verder ingegaan op het vergroenen van gebouwen. Vandaag de dag wordt er veel over het klimaat gesproken. Er wor ...
help
Je kunt het dak op! : symposium over de dakterrasboom als ultieme stadsboom \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Arentsen, H. \ 2009
Het symposium 'Bomen op niveau' in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag had een keur aan nationale en internationale sprekers. Doel was om de bezoekers te prikkelen mee te denken over innovatieve daktuinen
help
De duurzame stad komt eraan \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Dubbeling, M. \ Lierop, M. van \ Meijer, M. \ 2009
De klimaatcrisis zet steden ertoe aan een klimaatbeleid te ontwikkelen. Om de stad leefbaar te houden zijn maatregelen nodig om de effecten van opwarming tegen te gaan (hitte, hoogwaterstanden) en om de CO2-uitstoot te verminderen. Technische innovat ...
help
Het rendement van groene daken in Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Rotterdamse Groene Daken Programma
Klooster, J. \ Moppes, D. van \ Bes, E. \ Goedbloed, D. \ 2008
In het tweede Waterplan van de gemeente Rotterdam worden 'groene' daken voorgesteld als een maatregel voor het opvangen en bergen van hemelwater. Om de effecten en het rendement van groene daken toe te lichten, heeft ARCADIS in opdracht van Gemeentew ...
help
Rotterdam wil groen van boven worden \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Hiddema, P. \ 2008
Rotterdam werkt aan een plan voor grootschalige toepassing van groene daken. Die zijn nuttig om wateroverlast bij zware regenval te beperken. Het eerste groene dak is op 21 januari 2008 geopend op het gemeentearchief
help
Rotterdam bekent kleur : 'Zoveel mogelijk daken groen' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
2008
Rotterdam een aantrekkelijke stad maken door water. Dat staat voorop in het Waterplan II. Onderdeel daarvan is het programma Groene Daken. Het dak van het Gemeentearchief aan de Hofdijk was als eerste aan de beurt. Vierentwintighonderd vierkante mete ...
help
Waterberging in gebouwde voorziening loont \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Veldhuijzen, R. \ Taselaar, F. \ 2008
Alternatieve waterberging past goed bij intensief en meervoudig ruimtegebruik, mits voor onderhoudsextensieve oplossingen wordt gekozen. Van alle onderzochte mogelijkheden voor waterberging zijn daktuinen verreweg het duurst. Dat wijst een maatschapp ...
help
Buffer door extensieve vegetatie op daktuinen : daktuinenonderzoek Hogeschool Van Hall Larenstein \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2008
Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) voert in opdracht van de VHG vakgroep Dak- en Gevelbegroening een onderzoek uit naar de buffering en retentie van regenwater en de ontwikkeling van de vegetatie op extensief begroeide daken
help
Ecological Engineering : vooral een manier van denken en kijken \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Timmermans, W. \ Spoelstra, J. \ 2008
Hogeschool Van Hall Larenstein is bezig met een project Ecological Engineering. Ecological Engineering is één van die termen geworden waar iedereen zich op zijn eigen manier wat bij kan voorstellen. Op 4 november 2008 staat op Hogeschool Van Hall Lar ...
help
Groen zoekt het hogerop \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Haveman, K. \ 2008
Er is de laatste tijd veel aandacht voor het fenomeen daktuin. Daktuinen kunnen de terugloop van de oppervlakte aan groen in Nederland deels compenseren
help
Groendaken voor wateropvang \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hiddema, P. \ 2008
Op 21 januari 2008 is het eerste groene Waterplandak geopend. De komende jaren wordt uitgezocht of groene daken inderdaad waardevol zijn voor de berging van regenwater. Het eerste onderzoek in die richting stemt hoopvol. “De aanleiding om te gaan ond ...
help
Vergroenen van de versteende omgeving : interview met Hein van Bohemen over 'ecological engineering' \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Heer, K. de \ 2007
"Welke planten vestigen zich op een groen dak? Welke zweefvliegen komen daar op af? Dat is toch een onderzoekje waard.'' Hein van Bohemen geeft een ondubbelzinnig advies: "De stad ligt helaas buiten het gezichtsveld van de doorsnee KNNV-er. Maar de l ...
help
Zeventiende-eeuws wonen voor moderne ouderen in Ede \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Hoogstraten, D. van \ 2007
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.