help
Voederopname afstemmen op darmbelasting kippen \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2016
Verhoogt voeding naar de laagste voederconversie de risico’s op darmproblemen en voetzoollaesies bij vleeskippen? Luc Maertens, pluimveeonderzoeker bij het ILVO, somt enkele mogelijkheden op om een beter evenwicht na te streven tussen voederopname en ...
help
Para-tbc in nieuw licht : een besmette omgeving lijkt een belangrijkere infectiebron dan colostrum \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Een twee jaar durend onderzoek aan de Universiteit Utrecht werpt een ander licht op paratuberculose. Het risico op besmetting is er, zo blijkt, niet alleen tijdens en kort na de geboorte van het kalf. Vooral de continue blootstelling aan de bacterie sp ...
help
‘Kuikens na uitkomst direct voeren' \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wolters, W. \ Eerden, E. van \ 2015
Op 12 februari 2015 spijkerden zo’n veertig Agrivaknetleden hun kippenkennis bij tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep pluimvee. Barbara Brutsaert, sales productmanager bij Nutreco, vertelde over een praktische scoringsmethode voor darmgezondheid ...
help
An apple a day... : de rol van voeding in transmurale zorg [Boek]
Witteman, Ben J.M \ 2015
'De gemiddelde levensverwachting stijgt in Nederland. Nochtans worden we op jongere leeftijd met chronische aandoeningen geconfronteerd. De kans hierop neemt de komende jaren sterk toe: van 1 miljoen nu naar 1,5 miljoen in 2020. Hierdoor zullen we ge ...
help
Goed werkende maag, goede darmgezondheid \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2015
Voor een leghen is een goed werkende maag de basis voor een goede darmgezondheid. Als die darmgezondheid in orde is, is de hen gezond. Om de status van de maag te beoordelen, ontwikkelde ForFarmers Hendrix samen met 2 partners een uniek instrument: d ...
help
Clostridium perfringens in leghennen: ontwikkeling van een diermodel \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bruijn, N. de \ 2014
Darmgezondheidsproblemen blijven actueel in de Nederlandse pluimveesector. Uit secties bij de GD blijkt dat in 35 tot 40% van de inzendingen enige vorm van darmontsteking voorkomt. Dit maakt darmproblemen, na productieproblemen, één van de belangrijk ...
help
Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten: een pilotonderzoek \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Berg, M.C. van den \ Plas, M. \ Mares, W. \ Witteman, B.J.M. \ Klein Gunnewiek, J.M.T. \ Vries, J.H.M. de \ 2014
Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriënt-stat ...
help
Laag FODMAP-dieet : een aanwinst in de behandeling van IBS? \ Nutrinews / Nutrition Information Center [Artikel]
Van Hootegem, A. \ Hiele, M. \ 2014
Het “Irritable Bowel Syndrome” (IBS) is een frequent voorkomend darmprobleem waarvoor tot op heden geen eenduidige therapie bestaat. IBS-patiënten leggen vaak een verband met de inname van bepaalde voedingsmiddelen. De wetenschappelijke evidentie hie ...
help
Masterclasses darmgezondheid: overwinnen van nieuwe uitdagingen \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Onis, E. \ 2014
De presentatieruimte van zalencentrum De Poppe in Markelo zit woensdagmiddag 15 oktober 2014 behoorijk vol voor de masterclass Darmgezondheid, getiteld Overwinnen van nieuwe uitdagingen. Ruim honderd geïnteresseerden uit de varkenssector zijn bij elk ...
help
Twee buitenlandse darmaandoeningen : PED en NNPDS \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wolf, P. van der \ 2014
De laatste tijd staan twee darmaandoeningen die ernstige diarree tot gevolg hebben flink in de belangstelling: PED in Amerika en NNPDS in Denemarken. De eerste komt nog niet voor in Nederland, de tweede misschien al wel.
help
Dierenartsen bepleiten alertheid PIA en PED : dierenarts Martijn Steenaert wil meer professionalisering in de aanpak van PIA \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2014
De varkenshouderij wordt bedreigd door ziekten die de darmgezondheid en de bedrijfsresultaten ondermijnen. De Gezondheidsdienst voor Dieren en Boehringer Ingelheim hielden daarom een masterclass over PIA, Salmonella en PED. Dierenarts Martijn Steenae ...
help
Buikomvang als dierparameter voor voeropname [Studentenverslag]
Klein Breteler, A. \ 2014
Dit onderzoek is in opdracht van Centaur uitgevoerd door Astrid klein Breteler als afstudeeronderzoek voor de Hbo-opleiding Dier- en Veehouderij aan Hogeschool Inholland Delft. Aanleiding voor het onderzoek zijn gezondheidsproblemen in de paardensect ...
help
De prevalentie van darmvirussen bij vleeskuikens : puzzelen met darmgezondheid, deel 1 \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Veen, C. ter \ 2013
Darmgezondheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt in de pluimveehouderij. Maar wat bedoelen we precies met 'darmgezondheid', waarom is het zo belangrijk en welke factoren zijn van invloed? Om die vragen te beantwoorden, ...
help
GD: betere darmgezondheid met VIGOR : leghennenvoer vermindert darmproblemen \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2012
Darmgezondheidsproblemen zijn een grote schadepost in de Nederlandse legpluimveehouderij. Uit onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat het voer VIGOR een positief effect op de darmgezondheid heeft en darmproblemen kan vermindere ...
help
Hygiënisch werken noodzakelijk om darminfecties kop in te drukken : enkele uitbraken drukken sector op feiten \ De kalverhouder [Artikel]
2012
Enkele uitbraken met Salmonella Typhimurium drukken de sector weer met de neus op de feiten: hygiënisch werken blijft noodzakelijk om deze bacterie de kop in te drukken. Ook andere ziektekiemen verdwijnen als er schoon gewerkt wordt.
help
Probleem opgelost : drinkwatervaccinatie zorgt voor gezondere darmen : bedrijfsreportage \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Lamers, J. \ 2012
Voor optimale resultaten bij vleesvarkens zijn een goede algemene gezondheid en vooral gezonde darmen nodig. Dat is de ervaring van vleesvarkenshouder Erik Kroese, die in goed overleg met vermeerderaar Bertus Grondman heeft gekozen voor de aanpak van ...
help
Darminvaginatie : plotse rantsoenwijziging aanleiding voor inschuiven van de darm : uit de dierenartspraktijk \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Campe, J. \ 2011
De dierenarts werd bij een drachtige vaars geroepen. Volgens de veehouder vertoonde het dier geen eetlust. Bij aankomst op het bedrijf lag de vaars apart, terwijl de rest van de groep aan het voederhek stond. Het dier had geen koorts en de pens was g ...
help
Gezondheidszorg bij schapen en melkgeiten \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2011
In mei en juni vond in het kader van een adlo-project in elke Vlaamse provincie een demonamiddag ‘Geïntegreerde aanpak van de gezondheidszorg bij schapen en melkgeiten’ plaats. Wij trokken naar Kalmthout en zagen hoe de schapen van schapenhouder Ludo ...
help
Modellen onderbouwen effecten op darmgezondheid \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Schepens, M. \ Ampting, M. van \ Bovee-Oudenhoven, I. \ 2011
Voorwaarde om nieuwe producten op de markt te zetten met een claim over darmgezondheid is dat de functionaliteit van het product daadwerkelijk is aangetoond. Verschillende methoden zijn ontwikkeld om de effectiviteit van mogelijk functionele voedings ...
help
Goede voeropname essentieel : inzet organische zuren en vetzuren tegen S. suis \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Enckevort, S. van \ Meeusen, A. \ 2011
Darmgezondheidsproblemen bij gespeende biggen worden onder andere veroorzaakt door Streptococcus suis-bacteriën. Een combinatie producten bindt de strijd aan tegen deze Grampositieve bacterie en draagt zo bij aan een reductie van het antibioticagebru ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.