Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 450

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="de peel"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Op pad met Hans Joosten in de Deurnsche Peel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Veen, M. van \ 2016
Hans Joosten is hoogleraar Moorkunde und Paläoökologie aan de Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifswald (Duitsland). Hij houdt zich wereldwijd bezig met de studie en de bescherming van venen. In Nederland heeft hij zich jaren lang ingezet voor het ...
help
Wat voor soort golfbaan is dit over vijfentwintig jaar? \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
Golfclub De Peelse Golf in Evertsoord-Sevenum bestaat alweer een kwart eeuw en tekende onlangs voor vijf jaar bij met SBA. Wat zijn de plannen voor de volgende vijfentwintig jaar? ‘Bloemen waar dat passend is vind ik prima, maar we moeten nu niet ine ...
help
Resultaten systeemonderzoek Vredepeel geven aan: open teelten op zandgronden hebben meer tijd nodig om te voldoen aan nitraatrichtlijn [Presentatie]
Haan, J. de \ 2014
Powerpoint over vruchtbare gronden, integrale systeemaanpak, met name de focus op de bodem.
help
Vlaanderen en Nederland karteren gezamenlijk de Roerdalslenk : naar eenduidige informatie over de ondergrond in de grensstreek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vernes, R.W. \ Deckers, J. \ Dusar, M. \ Heskes, E.J. \ Slenter, C. \ Veer, J. van der \ Verhaert, G. \ 2014
Geologische en hydrologische processen houden geen rekening met landsgrenzen. Om die reden is (hydro)geologische inforamtie over het buurland veresi bij het beheer en gebruik van de ondergrond. Nederlandse en Vlamse partijen werken nu sinds 2012 same ...
help
Bodemkwaliteit Op Zand: T nul meting bodem : vaststellen uitgangssituatie door waarnemingen aan fysische, biologische- en chemische bodemparameters [Boek]
Visser, J. \ Schoot, J.R. van der \ Korthals, G. \ Haan, J. de \ 2014
In 2011 is op PPO locatie Vredepeel het project Bodemkwaliteit op Zand (BKZ) gestart. Het project Bodemkwaliteit op Zandgrond richt zich op de ontwikkeling van maatregelen voor een duurzaam bodembeheer op zandgronden op gebied van organisch stofbehee ...
help
Opbrengst op peil met organische stof \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
Extra aanvoer van organische stof compenseert een lagere aanvoer van mineralen. De gewasopbrengst blijft op peil en nitraatuitspoeling vermindert. Dit project 'Bodemkwaliteit op zandgrond’ richt zich op ontwikkeling van maatregelen voor duurzaam bode ...
help
CoP in focus : community of practice on metropolitan food clusters, resource use efficiency and climate adaptation [Boek]
Kranendonk, R. \ Hoechstetter, S. \ Castillo, A. \ Smeets, P. \ Mansfeld, M. van \ Eetgerink, F. \ Cserhaty, M. \ Kalas, N. \ Schneider, U. \ 2014
This Pathfinder project develops a focused EU Community of Practice (CoP) on development of Agro food-clusters that focuses on innovation of high tech, large scale, industrialized and sustainable agriculture and food production for Metropoles. The Me ...
help
Succesvolle proefweek in de Peel: 'Raffinage van gras winwinsituatie' \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gastel, E. van \ 2014
De Brabantse Peel stond in september 2014 een week in het teken van grasraffinage. In het bijzonder van Grassa's raffinagemachine die voor de gelegenheid stond in het Brabantse Asten-Heusden bij de familie Aarts. De hamvraag: is grasraffinage een opt ...
help
Ruimtelijke optimalisatie van voederstromen in de Peel : nieuwe landgebruiksvormen en clustering ten behoeve van regionale productie van veevoer [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Galama, P.J. \ Roelsma, J. \ Cormont, A. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ 2014
In een eerdere studie werd verkend in hoeverre het economische en milieutechnisch haalbaar zou zijn om in regio De Peel krachtvoervervangers regionaal te verbouwen. In de in dit rapport beschreven studie stelden we ons de vraag of ruimtelijke optimal ...
help
Woningnood in Griendtsveen : hoe wegen we potenties voor vleermuizen mee bij een ingreep? \ Zoogdier [Artikel]
Twisk, P. \ 2014
In 2006 deed ik onderzoek naar het belang van laanbomen voor vleermuizen in Griendtsveen, gemeente Horst aan de Maas. Dit dorp ligt in de Peel-regio en kenmerkt zich door het grote aantal laanbomen dat vrijwel uitsluitend uit Amerikaanse eiken bestaa ...
help
Water opslaan in de Stippelberg : aanpak watertekort hoge zandgronden [Boek]
Paalberg, M. \ [2014]
De Stippelberg heeft de potentie om veel water op te slaan in de bodem, maar verliest het water nog te snel om watertekorten te verminderen. Het grondwater lekt via ondiepe grindlagen al tijdens het winterseizoen weg naar het agrarisch gebied. Door l ...
help
Voorraadvorming van water door vernatten van de Stippelberg: experimentele verificatie van de effectiviteit van infiltreren [Boek]
Loon, A.H. van \ Paalman, M. \ Jalink, M. \ 2014
De Stippelbergregio is een karakteristiek gebied van de hoge zandgronden, waar natuur en landbouw geregeld te maken hebben met een watertekort en verdroging. In dit rapport worden aan de hand van kennis over het watersysteem van de Stippelberg een aa ...
help
Uitwerking kennisvragen pilot de Sloot in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer [Boek]
Roelsma, J. \ 2013
Naar aanleiding van een tweetal zogenaamde huiskamerbijeenkomsten met grondgebruikers in het pilotgebied de Sloot zijn een aantal kennisvragen geformuleerd. Deze kennisvragen zijn via LTO aangeboden aan Alterra. Het pilotgebied de Sloot is een hydrol ...
help
Trosbosbes: een lekker lastige exoot in hoogveen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinen, G.J. van \ Klimkowska, A. \ Oonk, M. \ Dielissen, H. \ 2013
De Amerikaanse trosbosbes (Vaccinum corymbosum) heeft zich in de afgelopen halve eeuw vanuit kwekerijen verspreid in diverse natuurgebieden, vooral in hoogveenrestanten. In de Peelvenen zien beheerders de uitbreiding van deze exoot als een bedreiging ...
help
The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development [Proefschrift]
Gulickx, M. \ 2013
De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (mensel ...
help
Clustering van voerstromen in de Peel : case study duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren [Boek]
Cormont, A. \ Diepen, C.A. van \ Galama, P.J. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Roelsma, J. \ Uiterwijk, M. \ Zom, R.L.G. \ 2013
Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vragen om data en kennis. Doel van dit KB12-onderzoek is een beeld te krijgen van de toepasbaarheid en generieke inzetbaarheid van bestaande data en methodieken, zoals CBS-gege ...
help
Imkeren in de groene omgeving: De Peel : reizend door de groene omgeving nam Henk van der Scheer een kijkje in de Peel \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2013
Voor 1850 was De Peel een hoogveengebied van zo'n 30.000 hectare, ongeveer van Weert in het zuiden tot Grave in het noorden. Het moerassige gebied was nauwelijks toegankelijk en vormde daardoor eeuwenlang een rijksgrens. Door grootschalige turfwinnin ...
help
Aardappelverwerker Rixona loost voortaan direct op oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Vissers, H. \ 2013
Rixona is een aardappelverwerkend bedrijf dat valt onder de Aviko-groep. Het bedrijf heeft twee vestigingen in Nederland, een in Warffum (Groningen) en een bij Venray. Voor de productie in Venray onttrekt Rixona jaarlijks 800.000 m3 grondwater. Het v ...
help
Aardappelverwerker loost direct op oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2013
Aviko Rixona, een aardappelverwerkend bedrijf, loost gezuiverd proceswater van de vestiging Venray sinds kort niet meer op het gemeentelijke rioleringsstelsel, maar rechtstreeks in de Oostrumsche beek.
help
Aanpak verdroging hoge zandgronden: vernatten van De Stippelberg item in de radio-uitzending van Vroege Vogels [Geluidsopname]
VARA \ 2013
Vernatten van De Stippelberg item in de radio-uitzending van Vroege Vogels van 1-12-13
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.