help
Mycosphaerella in de komkommerteelt [Brochure]
2016
Beschrijving van de aantasting door echte meeldauw van komkommergewas. Duidelijke foto's en van alle fases van aantasting op zowel blad en stengel als vruchten.
help
Mycosphaerella in de komkommerteelt \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Van Laethem, S. \ Aerts, R. \ Wuytack, M. \ Fabri, S. \ De Vis, R. \ Paeleman, A. \ Van Kerckhove, S. \ Dewitte, J. \ Verhelst, S. \ Bleyaert, P. \ 2016
De laatste jaren komt vruchtrot in komkommers, veroorzaakt door Mycosphaerella, steeds meer voor en dit leidt tot grote economische schade. De jaarlijkse productieverliezen door Mycosphaerella kunnen oplopen tot 14000 euro/ha. Het grootste probleem i ...
help
Plantenvirussen in het vizier [Poster]
Stijger, I. \ Verbeek, M. \ [2016]
Deze poster van het PlantgezondheidEvent 2016 staat stil bij achtergronden van plantenvirussen. Ingegaan wordt op: overdracht en bestrijding; detectie en diagnose; toetsplanten; next generation sequencing; hygiënemaatregelen.
help
Rhizomania: spread of and research on resistance breaking BNYVV tetrad types in the Netherlands [Boek]
Hanse, B. \ Raaijmakers, E. \ [2016]
Since 2004, rhizomania symptoms caused by BNYVV infection are observed in Rz1 (Holly) resistant sugar beet varieties on fields in the Netherlands infested with the BNYVV A-type. Since then, the number of fields increased gradually, monitored by the D ...
help
Aaltjesschema [Video]
Wageningen UR Plant \ 2015
Op www.aaltjesschema.nl vindt u alle relevante informatie om aaltjes op uw bedrijf te herkennen en te beheersen. Van zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen is de informatie over aaltjes verzameld. U kunt een eigen aaltjesschema aanmaken met ...
help
Vlekziekte op zeugenbedrijven \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
2015
Op diverse zeugenbedrijven werden in het afgelopen half jaar vlekziekteverschijnselen gezien. De aandoening werd aangetroffen op bedrijven waar de dieren tegen vlekziekte waren gevaccineerd. Wat is er aan de hand?
help
De rode lebmaagworm en resistentie \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vellema, P. \ Brom, R. van den \ 2015
Haemonchus contortus, de rode lebmaagworm, is in Nederland de belangrijkste wormsoort bij kleine herkauwers. Afhankelijk van de weersomstandigheden trad haemonchose in het verleden vooral op vanaf eind juni tot begin september, maar geleidelijk is de ...
help
'Tekenziekte'...en gewrichtsontsteking bij lammeren \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Vellema, P. \ 2015
De meeste Nederlandse schapenhouders zien nooit teken op hun schapen. Toch zijn er ook in Nederland gebieden zoals duinen, bossen en heidevelden, waar teken wel op schapen voor kunnen komen en dan ook voor problemen kunnen zorgen. Dit artikel gaat in ...
help
De tweelingbosrankspanner, Horisme radicaria, in Nederland (Lepidoptera: Geometridae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Vossen, P. \ 2015
help
Consultancy trips setosus [Boek]
2015
De inschatting van dit moment (najaar 2015) is dat Trips Setosus bij +/- 50% van de Hortensia bedrijven voorkomt. De plantleveranciers lijken een belangrijke bron van de verspreiding, ook verspreiding door verplaatsing tussen productiebedrijven lijkt ...
help
PPS project: ontwikkeling diagnostiek plantenziekten Q en K [Poster]
Bonants, P. \ Ebskamp, M. van \ Kock, M. de \ Kooman, M. \ 2015
Doelstelling van dit project is de ontwikkeling van kostenefficiënte en gevalideerde moderne (moleculaire) methoden t.b.v. de diagnostiek plantenziekten (Q en K) voor de keuringsdiensten en NVWA, gebruikmakend van de meest innovatieve technologieën e ...
help
Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme \ Nature Today [Artikel]
2015
Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiën ...
help
Vreterij in consumptie-aardappelen : inventarisatie van vreterij op aardappelpercelen en in de bewaring [Boek]
Rozen, K. van \ Huiting, H. \ 2015
In 2012 en 2013 is onderzoek verricht naar de symptomen en de impact van gaten in knollen. Percelen zijn bezocht om de mate van vraat aan de knollen te beoordelen en de oorzaak vast te stellen. Dit leverde schade op door het hele land. Oost-Nederland ...
help
Rundertuberculose duikt weer op in België : handhaven van quarantaine en aankooponderzoek belangrijke schakels in de bestrijding van rundertuberculose \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Afgelopen zomer stak rundertuberculose na een jaar van afwezigheid weer de kop op in Belgisch Limburg. De balans voor het aantal besmettingen in 2015 ligt op drie haarden en momenteel zijn nog tientallen contactbedrijven op slot.
help
Lering uit Unitip \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2015
Om de doelstelling 1890 waar te maken is het nodig tijdig ziekten en plagen te signaleren, te weten welke maatregel moet worden uitgevoerd en dat te doen op het juiste moment. In de Unitip-bijeenkomsten van de afgelopen maanden zijn lessen getrokken ...
help
Insecten herkennen, minder bietenschade \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Raaijmakers, E. \ 2015
Verschillende insecten tasten suikerbieten aan. Dit kan leiden tot een lagere opbrengst. Om de schade te beperken is het van belang insecten te onderscheiden.
help
Inzicht in coccidiose \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Veen, C. ter \ 2015
Coccidiose is een aandoening veroorzaakt door coccidiën: microscopisch kleine eencellige parasieten. Bij pluimvee wordt het veroorzaakt door zeven eimeriasoorten. De coccidiose qPCR kan een duidelijke diagnose geven met een bepaling per eimeriasoort.
help
Diagnose spaart middel : vlekjes? Eerst kijken of het Alternaria of ozon is \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tönjes, J. \ 2015
Ozonschade in aardappelen is gemakkelijk te verwarren met gebrek aan magnesium en mangaan. Nog gemakkelijker is de verwarring met Alternaria. Volgens Geert Horlings van het laboratorium HLB is diagnose van bladvlekken daarom zo belangrijk. Spuiten te ...
help
Nog veel onwetendheid over pensverzuring \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Moerman, S. \ 2015
Hoewel de term vaak gebruikt wordt door vele dierenartsen, voeradviseurs en veehouders , is er nog veel onduidelijkheid rond pensverzuring. Wat is het, hoe ontstaat het, wat zijn de symptomen en wat kunnen we er aan doen?
help
Laat de bieten het verhaal vertellen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ Raaijmakers, E. \ Wilting, P. \ 2014
Vanaf het zaaien en de opkomst van de bieten is er op het perceel veel te zien. Voor een hoog rendement van de teelt en het realiseren van de 1890-doelstelling, is het belangrijk deze signalen op te pikken en op de juiste manier te interpreteren. Ook ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.