help
De extreme zomer van 2006 : langetermijngevolgen van klimaatverandering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nabuurs, G.J. \ Orden, W. van \ Bijlsma, R.J. \ Sass-Klaassen, U.G.W. \ Ouden, J. den \ 2007
Om meer inzicht te verkrijgen in zowel korte- als langetermijngevolgen en aanpassingsvermogen van bomen is in 2006 in vijf bosreservaten gestart met een nieuwe methode van langdurige monitoring van diktegroei van bomen. Op dit moment zijn het aantal ...
help
The European stem numer experiment in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) 3. report : IUFRO working party 1.05.05 "Thinning experiments" [Boek]
Herbstritt, S. \ 2006
help
Brandweer ongerust over bluswatervoorzieningen : VEWIN pleit voor landelijke regeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Het gebruik van waterleidingbuizen met een kleinere diameter komt de kwaliteit van het drinkwater ten goede, maar kan voor brandweerkorpsen problemen opleveren. De korpsen zijn bang dat op sommige punten niet voldoende bluswater aanwezig is. De drink ...
help
Stand van zaken onderzoek Permeobuis \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Hartman, E.C. \ 2003
De Permeobuis, een betonnen infiltratiebuis, wordt al op grote schaal toegepast in Nederland. Toch is er in Nederland nog beperkt gepubliceerd over de (wetenschappelijke) achtergronden van het functioneren van een dergelijke infiltratievoorziening. D ...
help
Vanggewassen houden meststoffen vast \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Nouwens, F. \ 2003
Om uitspoelen van stikstof gedurende de herfst en winter op zandgronden te voorkomen is gezocht naar mogelijkheden van het inzetten van vanggewassen om deze stoffen te binden. Onderzoek is gedaan naar de nutriëntenopname (N P K) van witte weideklaver ...
help
Validatie van de ontwerpsnelheid voor zelfreinigende distributienetten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beuken, R. \ Schaap, P. \ 2002
In het kader van het bedrijfstakonderzoek 'Ontwerprichtlijnen distributie' is de aanbevolen stroomsnelheid voor het drinkwater (0,4 m/s) gevalideerd. Dit gebeurde door literatuuronderzoek naar sedimentgedrag in distributieleidingen, en door analyse v ...
help
Standardizing nematode morphometrics \ Nematologia Mediterranea [Artikel]
Zullini, A. \ Loof, P.A.A. \ Bongers, T. \ 2001
Proposed standardized methods for determining the index c' (tail length divided by anal body diameter) to ensure universal compatibility of nematode morphometrics are presented. The problems connected with the index c' are briefly discussed, and the ...
help
Veel riolering is aan vervanging toe : samenwerking bespaart miljarden \ Tijdschrift voor de leefomgeving [Artikel]
Didde, R. \ 1998
help
De dynamiek van rioolstelsels : een reactie [en nawoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Clemens, F.H.L.R. \ Korving, J.L. \ Wiggers, J.B.M. \ 1998
Reactie op het gelijknamige artikel van Korving, Wiggers en van den Hof in H2O no. 13
help
Rechtsprechung - neue Urteile : muss jetzt gebohrt werden? \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Otto, F. \ 1998
Commentaar op een uitspraak van het gerechtshof in Neurenberg m.b.t. schadevergoeding naar aanleiding van een omgevallen boom. De uitspraak betekent niet dat bij een beoordeling van de standzekerheid van straatbomen nu altijd de boormethode gebruikt ...
help
De dynamiek van rioolstelsels \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Korving, J.L. \ Wiggers, J.B.M. \ Hof, P.M.J. van den \ 1998
help
Een ontwerpgrafiek voor infiltratiesleuven ook voor stadswijken met hoge grondwaterstanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ven, F.H.M. van de \ Monster, N.J. \ Leeflang, M.J. \ 1997
help
Boren van infiltratieputten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden : advies over methode en diameter van de boringen [Boek]
Peters, J.H. \ 1996
help
Aquafin methodiek voor debietmetingen in riolen \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Provost, F. \ 1996
help
Inventarisatie van potentiele bronnen van Cryptosporidium, respectievelijk Giardia in het Maasstroomgebied [Boek]
Niederlaender, H.A.G. \ 1996
help
Afvalwater voldoet niet aan lozingseisen voor riool \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve [Artikel]
Boerekamp, J.A.M. \ 1995
In veel gemeenten moet de pH van het afvalwater, dat wordt geloosd op de riolering, tussen 6,5 en 10 liggen. Een veehouder kan bij zijn eigen gemeente navragen welke eisen voor hem van toepassing zijn en of er controle van het afvalwater plaats vindt
help
Optimalisatie van het afvalwatersysteem van Amsterdam : 'de pok verbergen, en wat er daarna tevoorschijn kwam' \ Key-note speech en voordrachten : najaarsvergadering van de NVA, op 24 november 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Korte, K. de \ 1995
help
Noord-Brabantse waterkwaliteitsbeheerders : Waterschap de Aa, Waterschap de Dommel, Waterschap de Maaskant, Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, Hoogheemraadschap van West-Brabant : handleiding ontwerp randvoorzieningen 2, 1995 [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1995
Voor het goed ontwerpen en beoordelen van randvoorzieningen volgens de laatste methodieken is een herziening van de handleiding (Handleiding voor het ontwerpen van bergbezinkvoorzieningen) noodzakelijk. Daartoe is op 8 mei 1995 opdracht verleend aan ...
help
Allgemeingueltigkeit der Regeln zur Bewertung von Risikobaeumen \ Das Gartenamt : Stadt und Gruen [Artikel]
Mattheck, C. \ Bethge, K. \ Breloer, H. \ 1994
De criteria voor de beoordeling van risicobomen en de toegepaste methodiek (Visual Tree Assessment, VTA) stemmen in Duitsland, Engeland en de VS grotendeels overeen. De beoordelingscriteria voor het risico van windworp en stambreuk worden weergegeven ...
help
Bruchsicherheit von Baeumen und Restwandstaerke geschlossener Stammquerschnitte \ Das Gartenamt : Stadt und Gruen [Artikel]
Sinn, G. \ 1994
Berekeningen omtrent de stamsterkte van met name kastanje en linde met het oog op windgevoeligheid
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.