help
The Eco-Plough : a better alternative for conventional ploughing [Studentenverslag]
Prinsen, Rianne \ 2017
To feed the world now and in the future, soil quality needs to improve. Therefore, soil degrading agricultural practices need to change. One of these practices is conventional ploughing (25-30 cm depth). Two possible alternatives for this are non-inv ...
help
Beslisboom opheffen bodemverdichting veenkoloniën [Factsheet]
Booij, J. \ Essen, E. van \ [2015]
Hoe verbeter je een perceel met bodemverdichting.
help
Vergraven gronden : inventarisatie van 'diepe' grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen [Boek]
Brouwer, F. \ Werff, M.M. van der \ 2012
In dit rapport wordt een inventarisatie beschreven naar “diepe” grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen die de profielopbouw sinds de veldopname van de Bodemkaart van Nederland 1 : 50.000 wezenlijk hebben veranderd. De resultaten van deze inventa ...
help
Aardappels of archeologie? : effecten van landgebruik op verstoring van gestratificeerde bodemlagen [Studentenverslag]
Meuwissen, M. \ 2012
Vanwege de belangrijke historische waarde die terpen vertegenwoordigen hebben veel terpen een monumentale status en er wordt gepoogd de in de terp aanwezige archeologische resten zo goed mogelijk te conserveren. Ondanks deze bescherming vindt er nog ...
help
Technieken opheffen ploegzool 2008-2009 : gediepploegde grond Flevoland [Boek]
Paauw, J.G.M. \ 2009
In de praktijk zijn er op agrarische bedrijven steeds vaker problemen met wateroverlast. Dit komt o.a. door steeds extremere regenbuien, maar ook door de schaalvergroting. De machines worden steeds zwaarder en er kan tegenwoordig onder nattere omstan ...
help
Zwartsnot : op zoek naar een alternatieve aanpak \ BloembollenVisie [Artikel]
Diepen, G. van \ 2009
De schimmelziekte zwartsnot kan in hyacint en narcis voor schade zorgen. Deze schimmelziekte is het gegeven dat hij veel waardplanten binnen de bolgewassen heeft en de ziekte is overdraagbaar via de grond. Er zij weinig chemische mogelijkheden. Diepp ...
help
[themanummer] grondbewerking \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Reindsen, H. \ Rops, A.M. \ Begeman, H. \ Vries, M. de \ 2009
In het themanummer grondbewerking zijn vier artikelen: 1) Spitten en zaaien werkt efficient : onafhankelijk onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en omgeving; 2) Diepploegen hindert uiengroei : eerste jaren uitkijken met teelt gewassen; 3) Ploegers b ...
help
Grondbewerking en zaaien \ Suikerbietsignalen : praktijkgids voor een optimale suikeropbrengst [Hoofdstuk uit boek]
Hout, K. in 't \ Maassen, J. \ 2008
Bietenplantjes verkeren tot ongeveer het vierbladstadium in een kwetsbare fase. Door koude, wind en aantastingen kunnen dan gemakkelijk planten wegvallen. Daarom is het belangrijk dat het bietenzaad probleemloos kiemt en daarna vlot kan doorgroeien. ...
help
'Diepploegen kost wel leergeld' : akkerbouwer Willem Tijsseling in Biddinghuizen heeft 75 hectare grond verbeterd \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Robs, A-M \ 2008
Willem Tijsseling en zijn vader Henk in Biddinghuizen passen geregeld iets vernieuwends toe in de bedrijfsvoering. Zo kiezen zij in 2008 voor een 1 op 6 bouwplan en bemesten ze met vloeibare meststoffen. De meest ingrijpende keuze was het diepploegen ...
help
Bouwvoorverbetering door middel van diepe grondbewerking [Brochure]
Balen, D. van \ Bernaerts, S. \ Iperen, C. van \ DLV Plant \ 2008
Ook in de Flevopolder is de bouwvoor steeds slechter te bewerken. Er is steeds meer trekkracht nodig bij het ploegen van de grond. Een van de oorzaken is de verlaging van het organisch stofgehalte in de bouwvoor. Daarnaast herstelt de bodemstructuur ...
help
Diepploegen grote ontwenteling voor grond en boer \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Rijk, H. \ 2006
In Oostelijk Flevoland is de laatste decennia veel diepgeploegd. Vooral percelen die door een te dun kleidek last hadden van droogte. Naderhand ging het steeds meer om de grond voor meerdere teelten geschikt te maken
help
Zekerder telen met verbeterde grond : ieder perceel vraagt eigen aanpak \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2003
De lange droogte biedt akkerbouwers nu een goede gelegenheid voor grondverbetering; de droge grond kan zonder structuurbederf met zwaar materieel bewerkt worden. Een afweging van de voor- en nadelen en de kosten en baten van egaliseren, mengwoelen, v ...
help
Baas tot eind bouwvoor : dieper bewerken kan op regels stuiten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2003
Wetsvoorstel strengere bescherming archeologisch erfgoed. Boeren kunnen hier mee te maken krijgen, ook wie niet op een officieel aangewezen monument zit. Het leidend principe is dat de verstoorder verantwoordelijk is
help
Stappenplan ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Meer, M. van der \ 2001
Diepspitten, grondstomen en bodemanalyse als onderdelen van verbetering bodemvuchtbaarheid van kasgrond
help
Minder stress en ruim bouwplan na diepploegen : zand uit ondergrond maakt zware kleigrond beter bewerkbaar \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Smits, M. \ 2001
Bedrijfsreportage: op een akkerbouwbedrijf van 60 ha in Biddinghuizen (Noordoostpolder) is door diepploegen de zware klei omgezet in een licht bewerkbare grond. Verhuren voor tulpen en besparen op grondbewerking verdienen de investering terug
help
Bij aanplant nieuw perceel op zeker gaan : asperge \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Meulendijks, J. \ 2000
Nauwkeurige voorbereiding van het aspergeperceel door diepe grondbewerking en een perfecte aanpak van het planten zijn essentieel voor een goede oogst
help
Lichter maken bouwvoor loont : bouwplan wijzigen na diepploegen \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Jukema, A. \ Bos, A. \ 1999
Door lichter maken van de bouwvoor is bewerkbaarheid van de grond beter, meer hogersalderende gewassen zijn te telen en minder tarra. Wel is een bouwplanwijziging nodig om beoogd economisch resultaat te behalen
help
Ploegen blijft noodzakelijk kwaad : diepe grondbewerking vrijwel onmisbaar met rooivruchten in het bouwplan \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Smits, M. \ 1999
Slecht voor het bodemleven, maar onmisbaar in elk bouwplan met rooivruchten: de grote opknapbeurt in voor- of najaar. Ploegen blijft op de meeste grondsoorten favoriet
help
Zware grondverbetering neemt jaarlijks toe \ Vakwerk [Artikel]
Ypma, A. \ 1999
Grondstructuur verbeteren en betere grondlagen omhoog halen zijn redenen om diep te spitten of diep te ploegen
help
Ploeg met extra balk voor woelpoten \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.