help
Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming : casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland [Boek]
Staps, J.J.M. \ Berg, C. ter \ Vilsteren, A. van \ Lammerts van Bueren, E.T. \ Jetten, T.H. \ 2015
Met deze casus ‘Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie naar integrale verduurzaming’ wil de Raad laten zien hoe het belang van een duurzame bodem als basis van onze voedselketen uit het zicht is van de andere schakels in de keten en wat de perspec ...
help
Grondbewerking : themanummer \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Vries, M. de \ Dodde, H. \ Tönjes, J. \ Hurkens, Y. \ Reindsen, H. \ 2010
Uit de verhalen in dit themanummer blijkt dat zowel op zware als lichte gronden de grondbewerking de gemoederen blijft bezighouden. Bij PPO Lelystad ligt tienjarig onderzoek met niet-kerende grondbewerking. Op lichte gronden is spitten populair al bl ...
help
'Ploegen is vooral brand blussen' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]Bijbehorende website
Verstegen, S. \ 2010
Niet Kerende Grondbewerking lijkt het toverwoord voor een gezonde bodem. Het is een compleet andere aanpak van grondbewerking, gekoppeld aan de inzet van groenbemesters. Ook is het zaak van lange adem, want op de middellange termijn smeulen er minpun ...
help
Technieken opheffen ploegzool 2008-2009 : gediepploegde grond Flevoland [Boek]
Paauw, J.G.M. \ 2009
In de praktijk zijn er op agrarische bedrijven steeds vaker problemen met wateroverlast. Dit komt o.a. door steeds extremere regenbuien, maar ook door de schaalvergroting. De machines worden steeds zwaarder en er kan tegenwoordig onder nattere omstan ...
help
[themanummer] grondbewerking \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Reindsen, H. \ Rops, A.M. \ Begeman, H. \ Vries, M. de \ 2009
In het themanummer grondbewerking zijn vier artikelen: 1) Spitten en zaaien werkt efficient : onafhankelijk onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en omgeving; 2) Diepploegen hindert uiengroei : eerste jaren uitkijken met teelt gewassen; 3) Ploegers b ...
help
Vroeg uien zaaien na diepploegen klei \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]Bijbehorende website
Meijering, L. \ 2009
Terwijl de buren het land niet op konden, zaaide Wies Borm half maart zijn uien. De zaaimachine kon zo vroeg aan de slag, dankzij een diepte-investering in de bodem
help
Ondergrond grondig bestuderen \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ 2008
Diepe grondbewerking, zoals diepploegen, is niet zaligmakend. Vaak leidt het tot een lichtere bouwvoor, soms kom je van de regen in de drup. Voors en tegens
help
Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaam bodemgebruik [Boek]
Visscher, J. \ Dekker, P.H.M. \ Boer, H.C. de \ Brommer, E. \ Clevering, O.A. \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Haan, M.H.A. de \ Hoving, I.E. \ Klooster, A. van der \ Schooten, H.A. van \ Schreuder, R. \ Wolf, P. de \ 2008
In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, gron ...
help
'Diepploegen kost wel leergeld' : akkerbouwer Willem Tijsseling in Biddinghuizen heeft 75 hectare grond verbeterd \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Robs, A-M \ 2008
Willem Tijsseling en zijn vader Henk in Biddinghuizen passen geregeld iets vernieuwends toe in de bedrijfsvoering. Zo kiezen zij in 2008 voor een 1 op 6 bouwplan en bemesten ze met vloeibare meststoffen. De meest ingrijpende keuze was het diepploegen ...
help
Uitgeleefde bodem opkrikken \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Schilder, R. \ 2007
De Nederlandse peenteelt is ongeveer 8.200 hectare groot. Het gewas is gevoelig voor problemen met structuur, vocht en nauwe teeltrotatie. Hierdoor wordt het steeds lastiger om goede percelen te vinden. Telers doen al snel consessies aan de perceelsk ...
help
Diepploegen grote ontwenteling voor grond en boer \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Rijk, H. \ 2006
In Oostelijk Flevoland is de laatste decennia veel diepgeploegd. Vooral percelen die door een te dun kleidek last hadden van droogte. Naderhand ging het steeds meer om de grond voor meerdere teelten geschikt te maken
help
Geräte zur Tiefenlockerlung in Weinberg \ Obst- und Weinbau [Artikel]
Strauss, M. \ 2005
Overzicht van ploegen geschikt voor het diepploegen in de wijnbouw
help
'Ploegen zit bij boeren tussen de oren' \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Schel, J. \ 2005
Artikel over de nieuwe trend: minimale grondbewerking, hetgeen goedkoper is en minder tijd vraagt
help
Zekerder telen met verbeterde grond : ieder perceel vraagt eigen aanpak \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2003
De lange droogte biedt akkerbouwers nu een goede gelegenheid voor grondverbetering; de droge grond kan zonder structuurbederf met zwaar materieel bewerkt worden. Een afweging van de voor- en nadelen en de kosten en baten van egaliseren, mengwoelen, v ...
help
Baas tot eind bouwvoor : dieper bewerken kan op regels stuiten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2003
Wetsvoorstel strengere bescherming archeologisch erfgoed. Boeren kunnen hier mee te maken krijgen, ook wie niet op een officieel aangewezen monument zit. Het leidend principe is dat de verstoorder verantwoordelijk is
help
"Laat Visser maar schuiven" : bulldozerbedrijf E. Visser & Co. Dokkum egaliseert kleipercelen op maat \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Vreemann, G. \ 2002
Bedrijfsreportage van een klein bulldozerbedrijf, gespecialiseerd in het klaarmaken van akkerland in de Friese kleistreek. Met behulp van een laser, een eigen computerprogramma en aangepast zwaar materieel kunnen percelen met de grootste precisie op ...
help
Minder stress en ruim bouwplan na diepploegen : zand uit ondergrond maakt zware kleigrond beter bewerkbaar \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Smits, M. \ 2001
Bedrijfsreportage: op een akkerbouwbedrijf van 60 ha in Biddinghuizen (Noordoostpolder) is door diepploegen de zware klei omgezet in een licht bewerkbare grond. Verhuren voor tulpen en besparen op grondbewerking verdienen de investering terug
help
Bij aanplant nieuw perceel op zeker gaan : asperge \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Meulendijks, J. \ 2000
Nauwkeurige voorbereiding van het aspergeperceel door diepe grondbewerking en een perfecte aanpak van het planten zijn essentieel voor een goede oogst
help
Lichter maken bouwvoor loont : bouwplan wijzigen na diepploegen \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Jukema, A. \ Bos, A. \ 1999
Door lichter maken van de bouwvoor is bewerkbaarheid van de grond beter, meer hogersalderende gewassen zijn te telen en minder tarra. Wel is een bouwplanwijziging nodig om beoogd economisch resultaat te behalen
help
Ploegen blijft noodzakelijk kwaad : diepe grondbewerking vrijwel onmisbaar met rooivruchten in het bouwplan \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Smits, M. \ 1999
Slecht voor het bodemleven, maar onmisbaar in elk bouwplan met rooivruchten: de grote opknapbeurt in voor- of najaar. Ploegen blijft op de meeste grondsoorten favoriet
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.