help
Why do some animals live in groups? [Video]
2018
In this video we explain why some animals live, in this instance, in large groups.
help
De toestand van de Brabantse natuur 2016 [Boek]
Linden, J. van der \ Staaij, J.W.M. van \ Leeuwen, J.A.M.J. van \ 2016
Gedeputeerde Staten hebben in de beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) hun ambities voor natuur en landschap voor de periode 2012-2022 vastgelegd. Een van de ambities is behoud en herstel van de biodiversiteit: het voorkomen van soorten plante ...
help
Bruinvis verhongert soms in zee vol vis : tien jaar onderzoek naar menu zeezoogdier \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Werner, M. \ 2016
Waarom spoelen er in de zomermaanden veel uitgehongerde bruinvissen aan op de kust, terwijl er dan voldoende prooivis rondzwemt? Na tien jaar onderzoek aan bruinvismagen concludeert Mardik Leopold dat het jonge dieren niet altijd lukt voldoende vette ...
help
Bat activity at offshore wind farms LUD and PAWP in 2015 [Boek]
Lagerveld, Sander \ Jonge Poerink, Bob \ Vries, Pepijn de \ Scholl, Michaela \ 2016
help
Onderzoek naar het voorkomen van de wasbeer in Nederland [Boek]
Grift, E.A. van der \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Wegman, R.M.A. \ 2016
In opdracht van het Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het voorkomen van de Wasbeer (Procyon lotor) in Nederland en de Duitse grensstreek in beeld gebracht en onderzocht ...
help
Spatial distribution and habitat preference of harbour seals (Phoca vitulina) in the Dutch North Sea [Boek]
Aarts, Geert \ Cremer, Jenny \ Kirkwood, Roger \ Wal, Jan Tjalling van der \ Matthiopoulos, Jason \ Brasseur, Sophie \ 2016
help
Verdwenen bijensoort bij steilrand op Sallandse Heuvelrug \ Nature Today [Artikel]
Smit, J. \ Smit, J. \ Noordijk, J. \ Vreugdenhil, D. \ 2015
Na een ogenschijnlijke afwezigheid van bijna 40 jaar, is de gele tubebij weer in Nederland gezien. Op de Sallandse Heuvelrug is deze als verdwenen beschouwde soort waargenomen. Spectaculair, zeker omdat de soort nooit eerder in Overijssel is gevonden ...
help
Aristoteles en de karper \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Cremers, E. \ 2015
De Oud-Griekse Aristoteles was de eerste Europeaan die de karper beschreef. In zijn biologische boekwerk Historia animalium zien we hem genoemd als de kyprianos. Dat deze vis en de karper een en zelfde soort betreffen, valt af te leiden uit de kensch ...
help
Hoe de huismuis in huis huist \ Zoogdier [Artikel]
Schoelitsz, B. \ 2015
Hoewel huismuizen algemeen voorkomende zoogdieren zijn in Nederland, krijgen ze over het algemeen weinig aandacht. Tenzij men er overlast van ondervindt, dan krijgen ze die wel. Meestal in de vorm van klapvallen met blokjes kaas en rodenticiden. Hoew ...
help
'Limonadewesp' \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vries, G. de \ 2015
In de volksmond worden wespen die in de nazomer en herfst op zoetigheid afkomen, limonadewespen genoemd. Het gaat om twee verschillende soorten wespen die voor een leek mogelijk uit elkaar te houden zijn: de Gewone en Duitse wesp. In Drenthe komen ze ...
help
Zweven boven de afgrond : gieren in Afrika ernstig bedreigd \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Nijland, R. \ 2015
Ze worden opgegeten, vergiftigd door boeren en stropers en verwerkt in traditionele medicijnen. Afrikaanse gieren zijn daardoor in vijftig jaar met 80 procent achteruitgegaan. Als de gieren het laten afweten, worden rottende karkassen mogelijk verspr ...
help
Moths in illuminated nights : articificial night effects on moth ecology [Proefschrift]
Geffen, K.G. van \ 2015
Almost all terrestrial species on earth have evolved to be active in a certain part of the day, and as a result are adapted to certain light conditions. Diurnal species are active under high light intensities (the period known as the photophase, i.e. ...
help
Handboek grasveldinsecten : ecologie en beheersing [Boek]
Vlug, H.J. \ 2015
Het goede onderhoud en daardoor de goede kwaliteit van de grasmat heeft echter een keerzijde: veel insecten profiteren van de sappige wortels en het verse gras. In feite is een insectenaantasting van een grasveld een luxeprobleem dat direct gerelatee ...
help
Ecologie stengelaaltjes [Boek]
Vreeburg, P. \ Dees, R. \ Doorn, J. van \ Boer, A. de \ 2014
Bij een besmetting met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in bolgewassen is de economische schade groot, omdat het een quarantaine-organisme betreft. Binnen deze aaltjessoort zijn verschillende rassen te onderscheiden, met elk een andere waardplant ...
help
Kevers op kadavers in Nederland, de stand van zaken \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Colijn, E.O. \ 2014
Een min of meer permanent aanbod van dood dierlijk materiaal in de natuur zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in Nederland. Diverse gewervelde aaseters en meer dan duizend soorten insecten, spinnen, hooiwagens, springsta ...
help
Cascass ecology : more than just beetles \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Gu, X. \ Haelewaters, D. \ Krawczynski, R. \ Vanpoucke, S. \ Wagner, H.G. \ Wiegleb, G. \ 2014
Reeds enkele decennia schatten we dood en rottend hout naar waarde: dood plantaardig materiaal is van groot belang voor de biodiversiteit, die van insecten in het bijzonder. Ook voor dood dierlijk materiaal lijkt dit te gelden, al is de wetenschappel ...
help
Search performance and the spatial resource distribution [Proefschrift]
Huisman, T.J. \ 2014
In de afgelopen decennia heeft het onderzoek naar bewegingspatronen in de ecologie een vlucht genomen. Door de ontwikkeling van alsmaar kleinere gps-transmitters en chips worden tegenwoordig de bewegingsgegevens van een enorm aantal dieren en soorten ...
help
Honger en obesitas heersen in natuur \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2014
In de Nederlandse natuur zijn voorbeelden van verhongeren of juist vetmesten, die weinig in het oog lopen. Dit bericht komt met diverse voorbeelden. Die aan bod kwamen tijdens een gelijknamig symposium gehouden door Natuurplaza en het Institute for W ...
help
Biologisch-dynamisch imkeren \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Grasstek, W. van \ 2014
In dit artikel zet BD-imker Wim van Grasstek zijn visie uiteen op biologisch-dynamisch imkeren uitgaande van het welzijn van "aarde, imme en mensheid". Eeerder schreef hij al over de natuurbouwkast: Zie Bijenhouden 2014, nr. 1 p. 5.
help
Veldgids nuttige insecten & roofmijten : ontwikkeling & kenmerken [Boek]
Verschoren, L. \ [2014]
Veldgids over het waarnemen en herkennen van nuttige organismen die ingezet kunnen worden bij de bestrijding van plantenplagen. Er is een keuze gemaakt voor de meest voorkomende soorten groepen van nuttige organismen. Maar naast de besproken soorten ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.