help
Vraag & antwoord huis- en hobbydierenlijst [Brochure]
2020
Vragen en antwoorden huisdierenlijst.
help
Geen twijfel over borging weidegang \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. der \ 2020
De richtlijnen rondom het gebruik van het weidemelklogo zijn per 1 januari dit jaar aangescherpt. Niet omdat er twijfels bestaan over weidegang, maar om aan te tonen dat koeien daadwerkelijk minimaal 120 dagen per jaar zes uur per dag buiten lopen.
help
Multinationals trekken aan duurzaamheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Voor melkveehouders in de grote zuivellanden van de wereld is er geen ontkomen meer aan. Met multinationaal opererende voedingsconcerns als aanjagers krijgen ze te maken met steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Soms levere ...
help
To what extent can jute sacks as enrichment for pigs be scored as ‘edible’? (Q2E – 200122-01), Question to EURCAW-Pigs [Brochure]
2020
help
Kamerbrief beoordelingssystematiek huis- en hobbydierenlijst [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
FairDog : Een sectorbrede samenwerking om te komen tot een stabiel aanbod van sociale en gezonde honden in Nederland [Boek]
Dobbe, J. \ 2020
FairDog wil een volledig aanbod van sociale en gezonde honden in Nederland realiseren. Dit project levert de instrumenten die nodig zijn om zo snel mogelijk op dat punt te komen.
help
Beoordeling Afrikaanse dwergmuizen [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de Afrikaanse dwergmuis beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat i ...
help
Beoordeling Wagners gerbil [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de Wagners gerbil beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat is opge ...
help
Beoordeling Grootoorspringmuis [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de grootoorspringmuis beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat is ...
help
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2019, nr. WJZ/ 19288328, tot wijziging van de Regeling houders van dieren vanwege het aanwijzen van drie diersoorten \ Staatscourant : Nederlandse staatscourant, officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 [Artikel]
2020
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat uiterlijk op 10 januari 2020 de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een besluit moest nemen over het plaatsen van drie diersoorten op de huis- en hobbydierenlijst. De ...
help
Kans op vergiftiging met rodenticiden van niet-doelsoorten in Nederland [Boek]
Guldemond, A. \ Lommen, J. \ Rijks, J. \ Boudewijn, T. \ Silfhout, M. van \ Gommer, R. \ Boeke, S. \ Stout, B. \ Lageschaar, L. \ Leendertse, P. \ 2020
Deze studie laat zien dat doorvergiftiging met anticoagulante rodenticiden veelvuldig optreedt, met name naar knaagdiereters, zoals roofvogels, uilen en marterachtigen.
help
Eindrapport LNV community 2019 [Boek]
Gulpers, N. \ Kwakman, P. \ Klerkx, M.-L. \ [2020]
De pilot van de LNV Community liep van juni t/m december 2019. In deze periode hebben 6 onderzoeken plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: De positie van de boer in de keten; Ervaren tegenstellingen in regels; Gebruik van r ...
help
Beantwoording Kamervragen over gevolgen coronacrisis voor dieren veehouderij [Brief]
2020
Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over de situatie voor dieren in de veehouderij als gevolg van de coronacrisis, ingezonden op 10 april jl. met kenmerk 2020Z06547
help
Beantwoording vragen over het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Antwoorden op vragen van lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat.
help
Inventariseren van mogelijke signaalindicatoren voor klimaat in leghenstallen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Hopster, H. \ 2020
Op basis van literatuuronderzoek en een brainstormsessie met experts is gezocht naar signaalindicatoren om te controleren of het klimaat in leghennenstallen zodanig is dat het welzijn van de dieren niet geschaad is. Aan de hand van de beschikbare ken ...
help
Carbon footprint pig production : DATA-FAIR report on exchange of sustainability information in the pork supply chain [Boek]
Bondt, N. \ Ponsioen, T. \ Puister-Jansen, L. \ Vellinga, T. \ Urdu, D. \ Robbemond, R.M. \ 2020
The exchange of sustainability information in the supply chain is becoming increasingly important. Relevant attributes are animal welfare, the environment and other issues that are important for the consumer and the buyer. Wageningen Economic Researc ...
help
CenSAS Dierendialoog 2019: stadsdier of natuurmens?! [Boek]
Gerwen, M. van \ 2020
Dieren zijn overal. Met miljoenen dieren in Nederland kom je ze overal tegen. Dat is vaak op plekken waar je ze verwacht, zoals in de natuur of in een dierentuin. Toch vinden we ook dieren op onverwachte plekken: wilde zwijnen in een woonwijk, muizen ...
help
Are there alternatives to CO2 stunning of slaughter pigs which are more welfare friendly? (Q2E - 200324-01): question to EURCAW-Pigs [Boek]
2020
help
Verzoek Wassenberg om brief over uitvoering gewijzigde motie- Wassenberg/Graus over vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
De reactie op het verzoek van het lid Wassenberg over uitvoering van de gewijzigde motie-Wassenberg-Graus over vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra.
help
Health and welfare of rabbits farmed in different production systems \ The EFSA journal [Artikel]
Alvarez, J. \ Bicout, D.J. \ Calistri, P. \ Depner, K. \ Drewe, J.A. \ Garin-Bastuji, B. \ Gonzales Rojas, J.L. \ Gortázar Schmidt, C. \ Michel, V. \ Miranda Chueca, M.A. \ Nielsen, S.S. \ Roberts, H.C. \ Sihvonen, L.H. \ Spoolder, H. \ Stahl, K. \ Velarde Calvo, A. \ Viltrop, A. \ Buijs, S. \ Edwards, S. \ Candiani, D. \ Mosbach-Schulz, O. \ Stede, Y. Van der \ Winckler, C. \ 2020
The AGRI committee of the European Parliament requested EFSA to assess the welfare of rabbits farmed in different production systems, including organic production, and to update its 2005 scientific opinion about the health and welfare of rabbits kept ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.