Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 494

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="dierenartsen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Samenwerking met dierenarts ontzorgt \ Dibevo-vakblad : het vakblad voor de ondernemers in de gehele gezelschapsdieren-, tuinartikelen- en hengelsportbranche [Artikel]
Peters, S. \ 2019
Acht jaar geleden maakte ik als dierenarts een rondje langs alle dierenspeciaalzaken in Eindhoven. Tijdens die bezoekjes kwam ik in gesprek met een keur aan ondernemers. Wat me verbaasde was dat geen enkele ondernemer samenwerkte met een dierenarts. ...
help
Stalbranden en andere calamiteiten / ongelukken met landbouwhuisdieren [Boek]
2018
Dit document is opgesteld vóór dierenartsen landbouwhuisdieren dóór dierenartsen landbouwhuisdieren. Aanleiding was de al langer aanwezige vraag in het veld om een document te hebben waarmee vooral practici zich kunnen voorbereiden op een stalbrand e ...
help
Misvormd kalf : keizersnede voor abnormale verlossing van een ‘binnenstebuitenkalf’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Meesters, T. \ 2016
Aan de hand van praktij kvoorbeelden schrij ven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij . Dierenarts Toon Meesters uit Roosendaal, Jef Laureyns, verbonden aan de Universiteit Gent (en dierenarts te Merelbeke) en Jan Dij khuizen, werkzaam bij ...
help
Twee dierenartsen met een drijfveer : GD neemt afscheid van rundveedierenartsen Jan Veling en Han Hage \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Pasman, Y. \ 2016
Vlak voordat de basis werd gelegd voor een groot aantal infectieziekteprogramma’s, begonnen twee rundveedierenartsen bij GD. Het was 1991 en Jan Veling werd aangenomen bij GD in Gouda en Han Hage in Drachten. Nu, na bijna 25 jaar, vertrekken ze. Van ...
help
'Boer terug in de huiskamer' : Nederlandse dierenarts Jan Pol wereldberoemde tv-ster reallife-tv \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2016
Als een wereldster werd de in Amerika wonende Nederlandse dierenarts Jan Pol half februari in Nederland onthaald bij de presentatie van zijn boek ‘De wereldberoemde dierenarts uit Nederland’. De kwieke 73-jarige blijft nuchter onder de populariteit van ...
help
Dierenarts belonen voor resultaat : praktijkpilot laat zien dat vertrouwen en band tussen dierenarts en veehouder toeneemt bij wederzijdse resultaatafspraken \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2016
Hoewel de maatschappelijke druk op antibioticagebruik en dierwelzijn toeneemt, is de rol van de dierenarts sinds de introductie van bedrijfsbegeleiding nauwelijks veranderd. Het project ‘Gezonde Partners’ brengt daar verandering in door het afspreken van ...
help
Clostridiuminfectie : verontreinigde sonde bron van vroege kalverdiarree \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
De Meuter, P. \ 2016
Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelij kse praktij k schrij ven drie dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij . Om en om beschrij ven Anthony De Schrij ver, Piet De Meuter en René Bemers maandelij ks vastgestelde ziektebeelden, ui ...
help
Casus: te veel doodgeboren biggen : GD-dierenarts op bedrijfsbezoek \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Geudeke, T. \ Onis, E. \ 2015
Varkensdierenartsen van GD bezoeken geregeld varkensbedrijven met gezondheidsproblemen. Dit doen zij op verzoek van de varkenshouder, de dierenarts of soms de voorlichter. De problemen lopen uiteen, maar zijn vaak chronisch. Een recent voorbeeld is e ...
help
Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2014 : trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen [Boek]
2015
De SDa streeft naar transparant antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren en doet dit door monitoring van het gebruik in de grootste diersectoren, de beoordeling van de verkoopcijfers, benchmarking van het gebruik op dierhouderij en en het voorschri ...
help
Samen beter boeren \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Leneman, M. \ 2015
Door veehouder en adviseurs gezamenlijk doelen te laten stellen en bijbehorende activiteiten te plannen en te evalueren, kunnen gezondheidsproblemen effectiever voorkomen worden.
help
Transmissie en persistentie van diergerelateerde MRSA bij dierenartsen en hun huisgenoten : onderzoek in het kort \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Bosch, T. \ Verkade, E. \ Luit, M. van \ Landman, F. \ Kluytmans, J. \ Schouls, L.M. \ 2015
In deze studie zijn dierenartsen en hun huisgenoten gedurende 2 jaar herhaaldelijk gescreend op de aanwezigheid van S. aureus. De hierbij gevonden LA-MRSA-isolaten werden geanalyseerd met de hoogresolutietechniek whole genome mapping. LA-MRSA bleek w ...
help
Quickscan gebruik diergeneesmiddelen in de vleeskonijnensector 2015 [Brief]
2015
De NVWA heeft in 2014-2015 een quickscan uitgevoerd in de konijnenhouderij, waarin zij het voorschrijfgedrag van dierenartsen in deze sector nader in beeld heeft gebracht. Er zijn 7 konijnenhouderijen en hun begeleidende dierenartsen bezocht. Het bee ...
help
Luchtweginfectie : hardnekkige luchtwegproblemen door Mycoplasma bovis \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Dijkhuizen, J. \ 2015
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij. Toon Meesters, werkzaam bij Vee & Arts Veterinaire Diensten uit Roosendaal, Jef Laureyns, verbonden aan de Universiteit Gent (en dierenarts te Merelbeke) ...
help
Dierenarts en voeradviseur pakken mastitis aan \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
(Subklinische) mastitis is een groot probleem in de melkveehouderij. Subklinische mastitis kan onder meer de persistentie van melkkoeien verlagen: de koeien kunnen de melkproductie na de piek niet lang genoeg op niveau houden. Melkveespecialist Jan E ...
help
'Antibioticumreductie is niet gratis geweest' \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vries, F. de \ 2015
Gebaseerd op de dierdagdosering zag de waakhond diergeneesmiddelen SDa in 2014 slechts een duidelijke daling van het antibioticumgebruik bij rundvee. Die sector zag kans een kleine 20 procent te reduceren ten opzichte van 2013. Ook de varkenssector w ...
help
Hoofdschudden kan veel oorzaken hebben \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Brom-Spierenburg, A. van den \ 2015
Een paar keer per jaar word ik als paardenarts geraadpleegd voor een paard dat ‘steeds met zijn hoofd schudt’. Het hoofdschudden kan veel oorzaken hebben.
help
'Bovag-stempel' voor geitendierenartsen \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vries, F. de \ 2015
Onze maatschappij hangt aan elkaar van de erkenningen. Van garagehouder tot bakker,ze hebben allemaal een stempel boven de voordeur die staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en kundigheid. Maar hoe is dat gesteld met de geitendierenartsen?
help
Beantwoording vragen over het onthoornen van kalveren [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2015
Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over pijnbestrijding bij het onthoornen van kalveren.
help
‘Antibioticabeleid zorgt voor onwerkbare situaties’ : CPD-dierenarts pleit voor herijking op basis van nieuwste inzichten \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Hiemstra, A. \ 2015
In alle veehouderijsectoren moet het antibioticumgebruik dit jaar met 70 procent zijn verlaagd ten opzichte van 2009. Volgens het vorig jaar opgerichte Collectief Praktiserende Dierenartsen is dat voor de melkveehouderij te veel gevraagd en ook niet ...
help
Bvd-aanpak in EU verschilt : dierenartsen verantwoordelijk voor verspreiding bvd type 2 in Duitsland \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2015
Niet alleen veeaankoop is een belangrijke veroorzaker van het verspreiden van bvd, ook erfbetreders als dierenartsen en veehandelaren vormen een risico. Dat werd duidelijk tijdens het bvd-symposium in Maarssen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.