help
Vraag & antwoord huis- en hobbydierenlijst [Brochure]
2020
Vragen en antwoorden huisdierenlijst.
help
To what extent can jute sacks as enrichment for pigs be scored as ‘edible’? (Q2E – 200122-01), Question to EURCAW-Pigs [Brochure]
2020
help
Kamerbrief beoordelingssystematiek huis- en hobbydierenlijst [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
FairDog : Een sectorbrede samenwerking om te komen tot een stabiel aanbod van sociale en gezonde honden in Nederland [Boek]
Dobbe, J. \ 2020
FairDog wil een volledig aanbod van sociale en gezonde honden in Nederland realiseren. Dit project levert de instrumenten die nodig zijn om zo snel mogelijk op dat punt te komen.
help
E-learning module Stressvrij omgaan met de koe : wiki Groen Kennisnet [Website]
2020
In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk. Je gaat je verdiepen in dit onderwerp en je leert: op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat; wat de gevolgen van deze angst zijn op melk ...
help
Beoordeling Afrikaanse dwergmuizen [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de Afrikaanse dwergmuis beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat i ...
help
Beoordeling Wagners gerbil [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de Wagners gerbil beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat is opge ...
help
Beoordeling Grootoorspringmuis [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de grootoorspringmuis beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat is ...
help
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2019, nr. WJZ/ 19288328, tot wijziging van de Regeling houders van dieren vanwege het aanwijzen van drie diersoorten \ Staatscourant : Nederlandse staatscourant, officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 [Artikel]
2020
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat uiterlijk op 10 januari 2020 de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een besluit moest nemen over het plaatsen van drie diersoorten op de huis- en hobbydierenlijst. De ...
help
Review of climate control and space allowance during transport of pigs (version 1.0) [Boek]
Bracke, M.B.M. \ Herskin, M.S. \ Marahrens, M. \ Gerritzen, M.A. \ Spoolder, H.A.M. \ 2020
This report aims to support inspectors of EU member states in understanding the science related to pig welfare concerning thermal control and space allowance during transport of pigs, especially in relation to Council Regulation EC 1/2005 on the prot ...
help
BuRO adviezen MDU en waterverstrekking [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Beantwoording vragen gevaarlijke honden [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Mede namens de minister van justitie en Veiligheid worden vragen beantwoord over gevaarlijke honden, ingezonden 10 februari 2020 door de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA).
help
Laat u niet verrassen : Goed voorbereid het aflamseizoen in \ GD schaap geit [Artikel]
Dijkstra, E. \ 2020
Het voorjaar staat weer voor de deur en dat betekent lammetjes in de wei. Een prachtig gezicht, maar voor de meeste houders breekt hiermee ook weer een stressvolle en spannende periode aan. Natuurlijk is geen enkel jaar hetzelfde, maar een goede voor ...
help
Hoe krijgt u de meest waardevolle uitslag? : monitoring: pathologisch onderzoek \ GD schaap geit [Artikel]
Brom, R. van den \ 2020
Pathologisch onderzoek is vaak de beste manier om de oorzaak van sterfte of abortus bij schapen en geiten te achterhalen. Omdat pathologisch onderzoek belangrijk is voor de Monitoring Diergezondheid Kleine Herkauwers, wordt het gesubsidieerd. Met de ...
help
Inventariseren van mogelijke signaalindicatoren voor klimaat in leghenstallen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Hopster, H. \ 2020
Op basis van literatuuronderzoek en een brainstormsessie met experts is gezocht naar signaalindicatoren om te controleren of het klimaat in leghennenstallen zodanig is dat het welzijn van de dieren niet geschaad is. Aan de hand van de beschikbare ken ...
help
CenSAS Dierendialoog 2019: stadsdier of natuurmens?! [Boek]
Gerwen, M. van \ 2020
Dieren zijn overal. Met miljoenen dieren in Nederland kom je ze overal tegen. Dat is vaak op plekken waar je ze verwacht, zoals in de natuur of in een dierentuin. Toch vinden we ook dieren op onverwachte plekken: wilde zwijnen in een woonwijk, muizen ...
help
Health and welfare of rabbits farmed in different production systems \ The EFSA journal [Artikel]
Alvarez, J. \ Bicout, D.J. \ Calistri, P. \ Depner, K. \ Drewe, J.A. \ Garin-Bastuji, B. \ Gonzales Rojas, J.L. \ Gortázar Schmidt, C. \ Michel, V. \ Miranda Chueca, M.A. \ Nielsen, S.S. \ Roberts, H.C. \ Sihvonen, L.H. \ Spoolder, H. \ Stahl, K. \ Velarde Calvo, A. \ Viltrop, A. \ Buijs, S. \ Edwards, S. \ Candiani, D. \ Mosbach-Schulz, O. \ Stede, Y. Van der \ Winckler, C. \ 2020
The AGRI committee of the European Parliament requested EFSA to assess the welfare of rabbits farmed in different production systems, including organic production, and to update its 2005 scientific opinion about the health and welfare of rabbits kept ...
help
Uitgedamd : World Fish Migration Foundation maak zich sterk voor vrije migratieroutes \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2020
Migrerende vissen hebben het moeilijk. Voortdurend botsen ze op tegen dammen, stuwen, sluizen en andere obstakels. Nadat er zo’n twintig jaar geleden aandacht kwam voor hun problematiek en in Nederland de eerste vispassages werden gebouwd, volgde in ...
help
Vispassages : kritisch bekeken \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Arntz, J. \ Heukelem, M. van \ 2020
In steeds meer wateren worden vispassages aangelegd. Zowel Rijkswaterstaat als de waterschappen investeren zetten hiermee stevig in op het bereiken van een belangrijk doel van de Kaderrichtlijn Water, namelijk het opheffen van de vele migratiebelemme ...
help
Visvriendelijk inrichten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Aalderen, R. van \ Wijmans, P. \ 2020
In 2021 worden voor de KRW-planperiode 2022-2027 nieuwe stroomgebiedsplannen en bijhorende maatregelenprogramma’s vastgesteld. Sportvisserij Nederland geeft in een drietal artikelen haar visie op die periode. Het eerste artikel van dit drieluik ging ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.