help
Vraag & antwoord huis- en hobbydierenlijst [Brochure]
2020
Vragen en antwoorden huisdierenlijst.
help
Kamerbrief beoordelingssystematiek huis- en hobbydierenlijst [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
FairDog : Een sectorbrede samenwerking om te komen tot een stabiel aanbod van sociale en gezonde honden in Nederland [Boek]
Dobbe, J. \ 2020
FairDog wil een volledig aanbod van sociale en gezonde honden in Nederland realiseren. Dit project levert de instrumenten die nodig zijn om zo snel mogelijk op dat punt te komen.
help
E-learning module Stressvrij omgaan met de koe : wiki Groen Kennisnet [Website]
2020
In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk. Je gaat je verdiepen in dit onderwerp en je leert: op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat; wat de gevolgen van deze angst zijn op melk ...
help
Voortgang 2Solve en overige toezeggingen NVWA [Brief]
Dchouten, C. \ 2020
help
Beoordeling Afrikaanse dwergmuizen [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de Afrikaanse dwergmuis beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat i ...
help
Beoordeling Wagners gerbil [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de Wagners gerbil beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat is opge ...
help
Beoordeling Grootoorspringmuis [Factsheet]
2020
Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de grootoorspringmuis beoordeeld door een wetenschappelijke beoordelingscommissie. Deze beoordeling is verricht aan de hand van het beoordelingskader dat is ...
help
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2019, nr. WJZ/ 19288328, tot wijziging van de Regeling houders van dieren vanwege het aanwijzen van drie diersoorten \ Staatscourant : Nederlandse staatscourant, officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 [Artikel]
2020
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat uiterlijk op 10 januari 2020 de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een besluit moest nemen over het plaatsen van drie diersoorten op de huis- en hobbydierenlijst. De ...
help
Kans op vergiftiging met rodenticiden van niet-doelsoorten in Nederland [Boek]
Guldemond, A. \ Lommen, J. \ Rijks, J. \ Boudewijn, T. \ Silfhout, M. van \ Gommer, R. \ Boeke, S. \ Stout, B. \ Lageschaar, L. \ Leendertse, P. \ 2020
Deze studie laat zien dat doorvergiftiging met anticoagulante rodenticiden veelvuldig optreedt, met name naar knaagdiereters, zoals roofvogels, uilen en marterachtigen.
help
Review of climate control and space allowance during transport of pigs (version 1.0) [Boek]
Bracke, M.B.M. \ Herskin, M.S. \ Marahrens, M. \ Gerritzen, M.A. \ Spoolder, H.A.M. \ 2020
This report aims to support inspectors of EU member states in understanding the science related to pig welfare concerning thermal control and space allowance during transport of pigs, especially in relation to Council Regulation EC 1/2005 on the prot ...
help
Beantwoording vragen over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderij [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Minister Schouten beantwoordt vragen over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderij.
help
Vogelgriep : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Laatste ontwikkelingen vogelgriep.
help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (06/3/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Fouchier, R. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ Geloof, E. van \ 2020
Wat is de kans van insleep van hoogpathogene vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf vanuit wilde vogels ten opzichte van de laatste beoordelingen.
help
Kamerbrief Ophokplicht [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
What are the costs of tail damage due to tail biting among pigs in conventional pig farms in the Netherlands? (Q2E - 191001-01): question to EURCAW-Pigs [Factsheet]
2020
help
BuRO adviezen MDU en waterverstrekking [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Kamerbrief over deelonderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden [Brief]
2020
Hierbij bieden wij u het deelrapport ‘Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’ aan. Dit rapport maakt deel uit van een reeks vervolgonderzoeken in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en G ...
help
Beantwoording Kamervragen over gevolgen coronacrisis voor dieren veehouderij [Brief]
2020
Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over de situatie voor dieren in de veehouderij als gevolg van de coronacrisis, ingezonden op 10 april jl. met kenmerk 2020Z06547
help
Beantwoording vragen over het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Antwoorden op vragen van lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.