help
Geen twijfel over borging weidegang \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. der \ 2020
De richtlijnen rondom het gebruik van het weidemelklogo zijn per 1 januari dit jaar aangescherpt. Niet omdat er twijfels bestaan over weidegang, maar om aan te tonen dat koeien daadwerkelijk minimaal 120 dagen per jaar zes uur per dag buiten lopen.
help
Multinationals trekken aan duurzaamheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Voor melkveehouders in de grote zuivellanden van de wereld is er geen ontkomen meer aan. Met multinationaal opererende voedingsconcerns als aanjagers krijgen ze te maken met steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Soms levere ...
help
To what extent can jute sacks as enrichment for pigs be scored as ‘edible’? (Q2E – 200122-01), Question to EURCAW-Pigs [Brochure]
2020
help
E-learning module Stressvrij omgaan met de koe : wiki Groen Kennisnet [Website]
2020
In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk. Je gaat je verdiepen in dit onderwerp en je leert: op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat; wat de gevolgen van deze angst zijn op melk ...
help
10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw [Boek]
[ca. 2020]
Ons huidige landbouw-voedselsysteem is niet meer houdbaar. Niet alleen de stikstofcrisis, ook de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, bodemdaling en de aantrekkelijkheid van ons landschap vragen een ...
help
Voortgang 2Solve en overige toezeggingen NVWA [Brief]
Dchouten, C. \ 2020
help
Review of climate control and space allowance during transport of pigs (version 1.0) [Boek]
Bracke, M.B.M. \ Herskin, M.S. \ Marahrens, M. \ Gerritzen, M.A. \ Spoolder, H.A.M. \ 2020
This report aims to support inspectors of EU member states in understanding the science related to pig welfare concerning thermal control and space allowance during transport of pigs, especially in relation to Council Regulation EC 1/2005 on the prot ...
help
Beantwoording vragen over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderij [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Minister Schouten beantwoordt vragen over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderij.
help
Vogelgriep : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Laatste ontwikkelingen vogelgriep.
help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (06/3/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Fouchier, R. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ Geloof, E. van \ 2020
Wat is de kans van insleep van hoogpathogene vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf vanuit wilde vogels ten opzichte van de laatste beoordelingen.
help
Kamerbrief Ophokplicht [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Biologisch wordt mainstream (ooit) \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2020
De biologische landbouw in Nederland groeit, maar is op dit moment nog geen 5 procent van onze voedselproductie. Hoe komt dat? De hoge grondprijzen en de Nederlandse cultuur van goedkoop voedsel zitten groei in de weg, zeggen Wageningse onderzoekers.
help
Eindrapport LNV community 2019 [Boek]
Gulpers, N. \ Kwakman, P. \ Klerkx, M.-L. \ [2020]
De pilot van de LNV Community liep van juni t/m december 2019. In deze periode hebben 6 onderzoeken plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: De positie van de boer in de keten; Ervaren tegenstellingen in regels; Gebruik van r ...
help
What are the costs of tail damage due to tail biting among pigs in conventional pig farms in the Netherlands? (Q2E - 191001-01): question to EURCAW-Pigs [Factsheet]
2020
help
'Consument laten betalen voor meer welzijn' \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Lesscher, I. \ 2020
De roep om meer dierenwelzijn groeit. Niet alleen in Nederland, het geldt voor de hele EU. Als het aan de POV ligt, stellen de varkensvleesproducerende landen in Europa een integraal plan op naar voorbeeld van het Beter Leven-keurmerk. Ngo's draaien ...
help
Seroom, meer dan alleen gewichtsverlies na een keizersnede \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Schryver, A. de \ 2020
Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven drie dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij. Om en om beschrijven Anthony De Schryver, René Bemers, Piet De Meuter en Hans Van Loo maandelijks vastgestelde ziektebeeld ...
help
Afgekeurde karkassen voor menselijke consumptie \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2020
Runderkarkassen worden gekeurd voordat zij in de voedselketen gebracht mogen worden. De bedoeling van deze keuring is de consument te beschermen voor vlees dat abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat residuen van diergenee ...
help
Doelgericht verlengen levensduur melkvee : Naslagwerk voor veehouders over het verlengen van de levensduur van melkvee [Boek]
[ca. 2020]
De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitsto ...
help
Stappen maken in diergezondheid : Geiten KI Nederland \ GD schaap geit [Artikel]
Taverne, A. \ 2020
Een goede diergezondheid en een mooi koppel; iets waar iedere geitenhouder van droomt. Het wordt vaak gezocht in een samenwerking met de dierenarts, maar wie verder kijkt ziet dat elders nog meer oplossingen liggen. Geitenhouder Gert-Jan Frijters kwa ...
help
Meet het in melk! : Bacteriologisch onderzoek op basis van celgetal \ GD schaap geit [Artikel]
Lievaart-Peterson, K. \ 2020
Het onderzoeken van individuele melkmonsters roept nogal eens vragen op. Want welke dieren ga je onderzoeken? Bij dieren met een uierontsteking spreekt het voor zich, maar het kan ook nuttig zijn om te kijken naar dieren waarvan het aantal cellen in ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.