Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="doorschijnendheid"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoek waterkwaliteit inrichtingsplan Eendragtspolder [Boek]
Schep, S.A. \ Klinge, M. \ 2007
Voorliggend rapport beschrijft de opzet en resultaten van onderzoek naar de haalbaarheid van een duurzaam heldere plantenrijke plas volgens het inrichtingsplan opgesteld door ...... Uitgangspunt was dat de plas gebruikt moet kunnen worden als systeem ...
help
Diffuus licht verhoogt opbrengst komkommer \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Hemming, S. \ Dueck, T. \ 2007
Diffuse kasdekmaterialen hebben voordelen voor Nederlandse telers volgens onderzoek van Wageningen UR, net zoals voor telers uit zuidelijke landen. Het kan productie verhogen en schade aan planten tegengaan, die voordelen zijn nu bevestigd door een p ...
help
AR-laag verhoogt lichtopbrengst, maar werkt minder bij nat kasdek : Dubbel AR-glas net zo lichtdoorlatend als enkel glas \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2007
De positieve werking van de anti-reflectielaag wordt bij een nat kasdek grotendeels tenietgedaan. De lichttransmissie is dan minder dan verwacht, maar nog steeds hoger dan bij gewoon glas. Een kasdek met dubbel AR-glas (met vierzijdig AR-laag) is net ...
help
Hans Lekkerkerk: ' Ik wil de regelgeving een stap voor zijn' : Met meerdere schermen lichthinder voorkomen \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2007
Groentegewassen en rozen hebben overdag een geringe schermbehoefte. Voor deze gewassen zijn volgens Hugo Plaisier van Svensson BV verduisteringsdoeken beschikbaar, waarmee de telers het licht voor 95 of voor 99% kunnen afschermen. Voor teelten met ee ...
help
Ecologisch herstel Bergse Plassen : de uitdunning van de visstand in 2004-2005 [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
Het Integraal Plan Bergse Plassen heeft als doel een goede chemische en biologische waterkwaliteit in de Bergse Plassen te verkrijgen met behoud van het huidige recreatieve gebruik (recreatievaart, recreatiewoningen en sportvisserij). Hiertoe wordt g ...
help
Light and insulating properties a variable factor \ FlowerTECH : production and marketing of ornamentals worldwide [Artikel]
Hemming, S. \ Waaijenberg, D. \ 2005
Kennis van licht en warmte doorlatende eigenschappen van kasmaterialen biedt telers de mogelijkheid de beste keuze te maken voor hun productie. Een vergelijking tussen glastypen en plastics
help
Naar helderheid voor het strandbad : hoofdrapport [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Witjes, T.G.J. \ 2004
Het strandbad in Winterswijk heeft sinds een aantal jaren te kampen met doorzichtproblemen. Het voor een dergelijk zwembad vereiste doorzicht van 1 meter wordt niet gehaald, wat in 2001 heeft geleid tot sluiting van het bad voor de zwemrecreatie. Ree ...
help
Functie vissenwater in de boezemsystemen van Hollands Noorderkwartier : integrale systeemanalyse en inschatting van de haalbaarheid van de voorlopige streefbeelden [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Witjes, T.G.J. \ 2003
Dit rapport is onderdeel van een project dat ten doel heeft om invulling te geven aan de functie "vissenwater" voor de boezemwateren in Hollands Noorderkwartier. De functie ‘vissenwater" vormt samen met de handhaving van een optimale water aan- en af ...
help
Bepaling van de streefbelasting van het Zuidlaardermeer [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Het Waterschap Hunze en Aa’s is voornemens in 2001 een stroomgebiedsvisie voor de Hunze op te gaan stellen. Een van de pijlers onder deze visie is het project Ecologisch Herstel Zuidlaardermeer. Een recente evaluatie van het proefproject met het comp ...
help
De recreatieve waarde van helder water in Zwemlust : studie naar wensen van recreanten voor zwemwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veeren, R. van der \ 2000
Bezoekers van recreatieplas Zwemlust bij Breukelen werden geenqueteerd over het belang van helder water en hun bereidheid om daarvoor extra te betalen (maatregelen tegen eutrofiering)
help
Variantenstudie waterbeheer Binnenschelde [Boek]
Nagelkerke, L.A.J. \ Grimm, M.P. \ 1999
De Binnenschelde, een meer van ca. 180 ha groot in de gemeente Bergen op Zoom, kampt de laatste jaren met waterkwaliteitsproblemen: het doorzicht is veel minder dan de voor zwemwater vereiste 1 meter en er treedt overmatige algengroei op. Dit brengt ...
help
Datarapport visstandonderzoek Binnenschelde najaar 1998 [Boek]
Verschoor, A.M. \ Grimm, M.P. \ 1999
In het najaar van 1998 is een visstandbemonstering uitgevoerd in de Binnenschelde. Dit datarapport behandelt de resultaten van deze visstandbemonstering. De verdere interpretatie van deze resultaten zal worden opgenomen in het geintegreerde voortgang ...
help
Helderheid in aquatische ecosystemen : de sturende rol van ondergedoken waterplanten in meren en plassen [Boek]
Dawson, E. \ 1998
De afgelopen decennia bevond een groot aantal ondiepe, stagnante wateren in Nederland zich in een troebele toestand doordat er veel algen en gesuspendeerd bodemmateriaal in het water voorkwam. Om de wateren weer helder te krijgen is eind jaren tachti ...
help
Oligotrofiëring ten behoeve van ecologisch herstel van Nederlandse meren en plassen [Boek]
Verschoor, A. \ 1997
In de tweede helft van de 20e eeuw is ten gevolge van een toenemende belasting met nutriënten eutrofiëring opgetreden in veel Nederlandse wateren. Hierdoor is het oorspronkelijk heldere water veranderd in een door waterbeheerders ongewenst troebel wa ...
help
Bemonstering van de visstand in de Veluwerandmeren in 1997 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
In het kader van Actief Biologisch Beheer (ABB) is in het Wolderwijd/Nuldernauw van 1990 tot 1994 visstandbeheer toegepast als onderdeel van een complex van integrale maatregelen. Deze maatregelen zijn genomen met als doel de overmatige algengroei te ...
help
Vegetatie paaigebied snoek Dintelse Gorzen-west in 1993 [Boek]
Ligtvoet, W. \ 1996
Om de paaimogelijkheden van de snoek (Esox luoius) in het Volkerak/Zoommeer te vergroten is in het voorjaar van 1991 in de Dintelse Gorzen vanuit een bestaande kreek een uitgebreid krekensysteem aangelegd, het zogeheten "Paaigebied Snoek Dintelse Gor ...
help
Discussienota: vissen en inrichten : mogelijkheden voor effectief visstandsbeheer in het Volkerak-Zoommeer, 1993-1998 [Boek]
Ligtvoet, W. \ 1996
Het Krammer-Volkerak-Zoommeer is een kerngebied in de ecologische hoofdstructuur en een voorbeeldgebied voor integraal waterbeheer. Direct na de afsluiting van het zoute water in 1987 ontstond een zeer helder water, met een zomergemiddeld doorzicht v ...
help
Ecologisch herstel zwemwater "De Waay" [Boek]
Backx, J.J.G.M. \ 1996
Vanaf 1994 zijn ecologische herstel maatregelen genomen in het zwemwater De Waay (Duiven) met als doel het doorzicht te verbeteren. In reactie op de succesvolle uitdunning van de visstand neemt het doorzicht in het voorjaar van 1994 toe tot meer dan ...
help
Bemonstering van het visbestand in de Geerplas in 1995 [Boek]
Backx, J.J.G.M. \ 1996
ln augustus 1995 is de visstand in de Geerplas bemonsterd met als doel deze te vergelijken met de nul-situatie in 1989.
help
Integrale eutrofiëringsbestrijding in Noord-West Overijssel - Voortgangsverslag 6: De evaluatie van de viswering in het Duinigermeer [Boek]
Klinge, M. \ Kampen, J. \ 1995
Teneinde na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de wateren in Noordwest-Overijssel te herstellen tot de heldere, plantenrijke wateren die het vroeger waren is de Werkgroep Integrale Eutrofiëringsbestrijding Noordwest-Overijssel (WIENO) opgericht. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.