help
Waarom zouden we nog graven? 'No-dig-technieken hebben de toekomst rond bomen" \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2013
Boomwortels zoeken ondergronds naar water. Bij verbindingen in leidingen kunnen zij proberen toegang te krijgen tot het water in de leiding. De kracht van de wortels is zo groot dat zij de leiding ernstig kunnen beschadigen. Gevolg: de leiding zal ve ...
help
Discipline en polyfosfaten verminderen neerslag in leidingen : waterhygiëne begint met schone, glad afgewerkte leidingen \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2013
Evenals microbiologische verontreiniging kan neerslag van zouten in het watersysteem leiden tot verstoppingen en ongelijkmatige waterafgifte. Om dit te voorkomen dient men zorgvuldig te werken, alert te zijn op de hoeveelheid bicarbonaat, de pH en EC ...
help
Samengestelde drainage : goed voor landbouw en milieu? \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Dijk, W. van \ Schoot, J.R. van der \ Stuyt, L. \ 2010
De huidige manier van draineren van landbouwpercelen kent een aantal nadelen. Met samengestelde, peilgestuurde drainage worden deze mogelijk ondervangen. Onderzoekers toetsen het systeem
help
Waterpeil exact op gewenste hoogte : de mogelijkheden van samengestelde peilgestuurde drainage \ Akkermagazine [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Water snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook vasthouden bij droogte. Dat is het principe van samengestelde peilgestuurde drainage. Onderzoeker Lodewijk Stuyt van Alterra en Ad van lersel, die het systeem in Nederland introduceerde, noemen het d ...
help
Hogere grondwaterstanden, hoge verwachtingen : samengestelde, peilgestuurde drainage \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Boeren, overheden, waterschappen, maar ook natuurorganisaties kijken reikhalzend uit naar de eerste resultaten van de mede door STOWA gefaciliteerde proeven met peilgestuurde drainage. Want met dit systeem kunnen hogere grondwaterpeilen worden gehand ...
help
Development of model for macropore flow of plant protection products in soil : theme: risk assessment procedures for pesticide registration BO-06-010-004 [Poster]
Boesten, J. \ Tiktak, A. \ Hendriks, R. \ [2009]
Poster presenting a model for preferential flow of water that was developed (i.e. part of the water flow model SWAP). Main assumption is that the macropores in the soil can be divided into a bypass domain and an internal catchment domain
help
'Voor een waterdicht systeem is nog niet alles perfect' : waterspecialist Peter van Emmerik over strengere regels voor lozen afvalwater \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2009
Op weg naar een waterdicht systeem in de kas is het van belang het spuiwater te beperken. Dat kan onder andere door de plaats van het filter aan te passen. Door het drainwater schoner uit de kas te halen, is minder spoelwater nodig om het vuil af te ...
help
Onderhoudsarme nevelinstallatie houdt kasklimaat stabiel : nevelinstallatie in actie bij te lage RV of te hoge temperatuur \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2008
Bij het ontwerp van de nevelinstallatie voor de nieuwbouw van kwekerij Aphrodite is veel aandacht besteed aan onderhoudsvriendelijkheid, het voorkomen van verstoppingen en vroegtijdige alarmfuncties. Met één straal van 160 meter lengte kan de teler e ...
help
Experimenteleopstelling en resultaten van CAPWAT [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
Metingen zijn uitgevoerd om de energieverliezen als gevolg van gasophoping in een neergaande leiding te bepalen. Tevens zijn metingen uitgevoerd om de snelheid te bepalen waarmee een gasvolume afgevoerd wordt door de stroming. Dit artikel beschrijft ...
help
Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen... een weerbarstig probleem?! \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kooij, K. \ Pothof, I. \ Driesen, J. \ Baars, E. \ 2007
Onder de titel 'Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen... een weerbarstig probleem?!' is op 6 november jl. bij Waternet in Amsterdam een seminar gehouden door WL\Delft Hydraulics en TU Delft CiTG. Ongeveer honderd bezoekers uit de waterschap ...
help
Onderwaterdrains in het veenweidegebied : toelichting op de methode en meetinrichting [Boek]
Pleijter, M. \ Akker, J.J.H. van den \ 2007
Drains wordt doorgaans gebruikt voor het afvoeren van overtollig water. De onderwaterdrains kunnen echter ook gebruikt worden om water aan te voeren (infiltratie). Door de dubbele functie van de drains ontstaat een grondwaterregiem met een relatief l ...
help
Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3 : aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kroes, J.G. \ Hoogewoud, J. \ Pastoors, M.J.H. \ Kroon, T. \ 2007
Voor evaluaties van het Mestbeleid is de hydrologie van het STONE-instrumentarium geactualiseerd. Het betreft aanpassing van de volgende invoerparameters: meteorologische gegevens, bodemfysische parameters, landgebruik, verdampingseigenschappen, lekw ...
help
'De Visie van:' Christof Lubbers : vanuit kennis oplossingsgericht werken \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Worst, M. \ Moens, M. \ 2007
Interview met Christof Lubbers in de rubriek 'De Visie van' van Rioleringswetenschap. Christof werkt aan een promotie-onderzoek CAPWAT (Capaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen), het thema van dit nummer van Rioleringswetenschap
help
Inleiding op en achtergronden van het onderzoek CAPWAT [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
Ondanks het minutieus volgen van de in Nederland algemeen geaccepteerde ontwerpwijze voor het voorkomen van gas/lucht ophopingen in afvalwaterpersleidingen bleek dat er in de praktijk toch sprake was van extra weerstandsverlies a.g.v. het ontstaan va ...
help
Onderwaterdrains goed voor landbouw en maatschappij \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoving, I. \ Akker, J.J.H. van den \ 2006
Op praktijkcentrum Zegveld wordt onderzocht of afbraak van veengrond kan worden beperkt met infiltratie van slootwater via drainage. Belangrijke voorwaarde is dat de infiltratie niet ten koste van het rendement van de melkveehouderij gaat. Er wordt g ...
help
Selecting the drainage method for agricultural land \ Irrigation and drainage systems : an international journal [Artikel]
Bos, M.G. \ 2001
help
Effect van doorspuiten op werking en levensduur : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (3) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Over het belang van doorspuiten van drains
help
Prei [ziekten en drainage] \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, de L. \ 2000
Preiteelt vollegrond: bestrijden van roest, papiervlekkenziekte en het belang van goed werkende drainage
help
Afvalwater eerst zuiveren, dan pas lozen : oude gierput en rietvelden zorgen voor zuiveringsproces \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
help
Niet druppelen maar doorstromen : storingen en slijtage van drainbuizen nu opsporen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 1999
Het doorspuiten van drainbuizen met lage druk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.