help
Bemesting in de biologische perenteelt onder de loep \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Gomand, A. \ 2017
In de biologische perenteelt is er nooit veel aandacht besteed aan de bemesting. Bekijken we N-gehaltes in de bladeren van de biologische perenpercelen, dan zitten deze vaak te laag. Toch is een evenwichtige bemesting de basis voor een goede vruchtkw ...
help
Bemestingsproef digestaat op veen : het vaststellen van de N-werking van onvergiste en vergiste mest en varianten van de vergiste mest via een veldproef op veengrond bij Kennis Transfer Centrum (KTC) te Zegveld [Boek]
Houwelingen, K.M. van \ Gies, T.J.A. \ 2017
help
Indampen van dunne mestfracties in combinatie met een luchtwasser [Boek]
Hoeksma, P. \ Hol, A. \ Verheijen, R. \ Verdoes, N. \ 2017
Indikken van dunne mestvloeistof in een indamper/luchtwasser combinatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van geventileerde stallucht, kan een aanzienlijke volumereductie opleveren zonder dat dit ten koste gaat van de emissiereducerende werking van de l ...
help
Mest dicht bij de korrel : Jos Verstraten: 'minder mest naar de mais om meer op gras te kunnen brengen' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Versteeg, D. \ 2016
Met 35 kuub drijfmest in de rij haalt Jos Verstraten vergelijkbare maisopbrengsten en een vergelijkbare kwaliteit als bij volveldsbemesting. De bemestingsruimte die hij overhoudt, zet hij in op grasland.
help
Benutting stikstof is te verhogen : vijf tot tien procent meer gras bij inzet van nitrificatie- of ureaseremmer \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Met nitrificatie- en ureaseremmers kan een veehouder veel effectiever de krappe bemestingsruimte benutten. Een investering van 20 tot 25 euro per hectare levert al snel 100 euro aan extra voederwaarde op, stelt meststoffenleverancier Triferto.
help
All-in-one-bemester : eerste Veenhuis met NIR-sensor \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2016
Veenhuis is één van de partijen die bezig is met de ontwikkeling van de NIR-sensor om tijdens het laden en lossen van mest de gehalten te bepalen. De verwachting was dat het vooral bij het mesttransport belangrijk zou zijn, maar de eerste inzet is nu ...
help
Meer mais door betere benutting van mest : proeven van PPO en Agrifirm tonen aan dat drijfmesttoepassing in rij tot tien procent meer zetmeel in mais levert \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Versteeg, D. \ 2016
Met aangescherpte mestnormen moet er gezocht worden naar de mogelijkheden om de plaatsingsruimte beter te benutten. De maisproeven van Wageningen UR PPO en Agrifirm tonen aan dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de maisopbrengst. Let wel op de beh ...
help
Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met drijfmest \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Aarts, F. \ Schröder, J. \ 2015
Bemestingsnormen moeten voorkomen dat meststoffen het grond- en oppervlaktewater te zwaar belasten. Voor het verkennen van de hoogte ervan is door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen een protocol ontwikkeld. Met kennis van de gewasopbrengst en d ...
help
Sturen op klei-humuscomplex, pH en fosfaatvoorraad : uitgebreid grondonderzoek helpt bodemvruchtbaarheid verbeteren \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Een uitgebreid grondonderzoek biedt aanknopingspunten voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Onder andere fosfaat en kali worden steeds meer beperkend voor de ruwvoerteelt. De cruciale handvatten van de bodemanalyse op een rij en hoe daarmee in ...
help
"Ik wil met bemesting invloed uitoefenen op de resultaten van mijn kuilmonster" \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2015
In het Gelderse Joppe runt Erik Smale (28) met zijn ouders een melkveebedrijf met 150 koeien en 110 hectare grond. Bemesting is een belangrijk speerpunt op het bedrijf van Smale. Samen met zijn vader stippelt de jonge ondernemer elk seizoen het bemes ...
help
Production of mineral concentrates from animal manure using reverse osmosis : monitoring of pilot plants in 2012-2014 [Boek]
Hoeksma, P. \ Buisonjé, F.E. de \ 2015
From 2009 to 2011 the agricultural, economic and environmental effects of the production and use of mineral concentrates, produced from animal slurry, were studied. Part of the study was the monitoring of the 8 participating full-scale (pilot) plants ...
help
Risico’s van mestgassen : onoplettendheid grootste valkuil \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Lentz, J. \ 2015
Elk jaar vallen er slachtoffers door mestgassen. Het gevaar wordt onder schat, ook door ervaren mensen.
help
Methaanemissie verlagen via voeding én fokkerij : Wagenings onderzoeksproject onderzoekt interactie tussen koe, voer en micro-organismen op methaanuitstoot \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2015
Een getal op de mpr-uitslag dat aangeeft hoeveel methaan elke koe produceert, kan veehouders helpen de methaanuitstoot op hun bedrijf te verlagen. In Wageningen wordt onderzocht hoe dit kan worden gerealiseerd.
help
Juiste keuzes voor een maximale Vem-opbrengst : stappenplan maïsteelt deel 1 \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Groten, J. \ 2015
Vroeger was maïs telen vrij eenvoudig: (veel) mest uitrijden, ploegen met een vorenpakker, zaaien, onkruid bestrijden en oogsten. Anno 2015 is de maïsteelt een hele puzzel. Om dit jaar, maar ook in de toekomst een hoge Vem-opbrengst te kunnen realise ...
help
Stikstofverzekering : eerste nitrificatieremmer \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
In Duitsland en Amerika worden er al duizenden hectares mee bewerkt: de nitrificatieremmer van Dow AgroSciences. Komend jaar wil het bedrijf ook in Nederland de markt verder verkennen met N-Lock. Het middel zorgt er in de bodem voor dat de ammoniumst ...
help
Regels aangescherpt : veranderingen mestregelgeving \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Verkerk, H. \ 2015
De gebruiksnorm fosfaat gaat, zoals met Brussel is afgesproken, naar beneden. De bemestingsruimte in Nederland daalt hierdoor nog met circa zeven procent. In de tabel zijn zowel de normen voor 2014 als voor de jaren 2015 tot en met 2017 weergegeven.
help
Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland [Boek]
Huijsmans, J.F.M. \ Hol, J.M.G. \ Schooten, H.A. van \ 2015
help
Op mesttransport met Pieter Deij \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2015
Het voorjaar is nog niet op gang gekomen. Doordat er de afgelopen weken veel regen is gevallen, kunnen de mestinjecteurs nog niet het land op. De mest wordt echter wel naar de silo’s gereden. Dan kan de drijfmest straks snel uitgereden worden.
help
Proeftuin Natura 2000 Overijssel 2011-2015 : ammoniak-reducerende maatregelen \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie zuid [Artikel]
2015
Acht veehouders zijn in 2011 gestart als pilotbedrijf voor de Proeftuin Natura 2000 Overijssel: zes melkveehouders, een pluimveehouder en een varkenshouder. In deze special staat meer informatie over de Proeftuin en deze pilotbedrijven.
help
51 procent reductie : minder ammoniak met Aeromix \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Zevenbergen, G. \ 2015
Dagelijks mest mengen met luchtbellen levert een flinke vermindering aan ammoniakemissie op, zo blijkt uit onderzoek. En daarmee is het systeem mogelijk een alternatief voor emissiearme vloeren. Welk proces de reductie veroorzaakt is nog onduidelijk.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.