Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 400

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="duinplanten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Advies beheeringrepen Oerderduinen Oost-Ameland [Boek]
Nijssen, M. \ Arens, B. \ Groot, A. de \ Lammerts, E.J. \ Oost, A. \ 2014
Het gebied Oerderduinen betreft een oud, gestabiliseerd duincomplex dat ten westen en ten oosten geflankeerd wordt door de kwelders van het Nieuwlandsrijd en De Hôn. Het beheer van het gebied bestaat tot dusverre grotendeels uit “niets doen”. Dat wil ...
help
De virtuele verbreiding van zaden : door studenten en/of promovendi [toekomst voor de natuur] \ De levende natuur [Artikel]
D'hondt, B. \ Milotic, T. \ Hoffmann, M. \ 2013
De afgelopen decennia is in de Lage Landen veel ecologisch onderzoek uitgevoerd naar begrazing, verbreidingsmechanismen van zaden en de combinatie van beide: de verbreiding van zaden door de grazers zelf (zoöchorie). Dit is deels geïnspireerd door de ...
help
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
help
Stikstofproblematiek: van grijs kronkelsteeltje naar vergrassing in duinen en stuifzanden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Sparrius, L. \ Kooijman, A. \ Til, M. van \ Kivit, H. \ 2013
In de jaren zestig werden in Nederland de eerste meldingen gemaakt van het mos grijs kronkelsteeltje in duinen en stuifzanden. In de jaren tachtig schreven diverse auteurs over dominantie van deze invasieve exoot, die dikke tapijten maakt op plaatsen ...
help
De mossen van Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Vaart, K. van der \ 2013
Struinend door het duingebied was aanvankelijk het idee: ervaring opdoen met de mossen van kalkrijke duinen. In 2010, toen de auteur begon, waren er zo'n 10.000 waarnemingen aan mossen in Meijendel geregistreerd. Vervolgens heeft Van der Vaart daar z ...
help
Duinbranden: bedreiging of kans? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Roon, J. van \ Haperen, A. van \ Kooijman, A. \ Nijssen, M. \ Slings, R. \ Steenis, W. van \ 2013
In de Schoorlse duinen hebben tussen 2009 en 2011 verschillende branden gewoed. In totaal is daarbij 270 hectare duingebied verbrand (zie kaart). Staatsbosbeheer vroeg het OBN deskundigenteam Duin en Kustlandschap om advies over noodzaak en mogelijkh ...
help
Waarom verhuizen rupsen van Coleophora taeniipennella (Lepidoptera: Coleophoridae) na het derde stadium van zomprus naar knopbies? \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Ernst, W.H.O. \ Nieukerken, E.J. van \ Koster, S. \ 2013
In een duinvegetatie met zomprus en knopbies bij het Kennemermeer verhuizen veel individuen van Coleophora taeniipennella na het derde stadium van de oorspronkelijke voedselplant, zomprus, naar knopbies. De afgegde afstanden variëren van 5 tot 35 m e ...
help
Ecologische effecten van zandsuppletie op de duinen langs de Nederlandse kust [Boek]
Arens, S.M. \ 2012
Kustveiligheid en natuurbeheer zijn met elkaar verbonden. Natuurlijke processen kunnen bijdragen aan de veiligheid door bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe duinen. Sinds een aantal jaren bestaat het kustonderhoud uit zandsuppleties gecombineerd m ...
help
Onderzoek van de Leidse Universiteit in Meijendel: van veld naar lab en terug? \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Jong, T.J. de \ Meijden, E. van der \ 2012
Het plantenonderzoek in Meijendel werd uitgevoerd door Boerboom en Westhoff, eerst vanuit Wageningen, later vanuit Nijmegen. De Leidse plantenecologie wordt in de zeventiger jaren gestart door Eddy van de Meijden die de interactie tussen het Jacobskr ...
help
Vegetated dune and swale formation on barrier islands [Brochure]
Groot, A.V. de \ Berendse, F. \ Riksen, M.J.P.M. \ Baas, A.C.W. \ Slim, P.A. \ Dobben, H.F. van \ Stroosnijder, L. \ [2012]
Occasionally, new dunes and swales (primary dune slacks) develop on the Wadden islands. Often, this is related to sand banks welding to the shore. The formation of these dune areas affects biodiversity, sediment exchange, and coastal defence by actin ...
help
PWN herstelt wat verloren ging in Zuid-Kennemerland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuipers, M. \ Rijn, J. van \ 2012
In de drukke Randstad ligt Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een natuurgebied met duinen, bossen en oude landgoederen. Sinds de herfst wordt daar op diverse plekken flink geplagd, gegraven en gebuldozerd. Ecologen en natuurbeheerders zien eindelijk d ...
help
Nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) in de Texelse duinen \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ 2012
In dit artikel worden twee nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) beschreven van het militaire terrein op "De Hors", Texel. Van beide groeiplaatsen zijn vegetatieopnamen gemaakt. De eerste groeiplaats is mossenrijk en wordt gere ...
help
Voedselrijke zomen en Cipreswolfsmelk-zomen : zoomplanten en zoomgemeenschappen in de duinen \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2012
Ruim tien jaar geleden verscheen in Holland's Duinen een uitgebreide bespreking van een soortenrijk type zoomvegetatie in de kalkrijke duinen, de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel (Polygonato Lithospermetum) (Weeda 2001). De uitvoerigheid van ...
help
Succes en limiterende factoren van natuurontwikkeling in Meijendel en Berkheide \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Jacobs, S. \ 2012
In 1997 is het natuurontwikkelingsproject in Meijendel gestart om de duinen, die destijds gebruikt werden voor de drinkwatervoorziening van Den Haag, weer tot natuur om te vormen. In 2002 volgde een deel van Berkheide. Inmiddels is er een aantal jare ...
help
Effect van overstuiving op korstmosrijke duinen op Terschelling \ De levende natuur [Artikel]
Ketner-Oostra, R. \ Sýkora, K.V. \ 2012
De botanische verscheidenheid in kalkarme droge duinen wordt o.a. door korstmossen gevormd. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn deze duinen in het Waddendistrict sterk veranderd door vergrassing met Helm en Zandzegge en vermossing met Grijs kro ...
help
Droge duinvegetatie zeer zuinig met water [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B.R. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
Over de gevolgen van droogte voor de soortensamenstelling en de verdamping van grondwateronafhankelijke duinvegetaties is heel weinig bekend. Op basis van verkennend onderzoek verwachten we dat meer droogte in de zomer leidt tot een toename van het a ...
help
Flora-monitering in Meijendel, Berkheide en Solleveld: een tussenstand na tien jaar vrijwilligersonderzoek \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Beringen, R. \ Slikke, W. van der \ 2011
Nu in het grootste deel van het onderzoeksgebied drie monitoringrondes hebben plaatsgevonden, kunnen de eerste ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Daartoe heeft Dunea FLORON gevraagd de verzamelde gegevens te analyseren.
help
Duindoornbessen helpen Roodbortsten een koude winter door \ Limosa [Artikel]
Cottaar, F. \ 2011
Voor het eerste sinds 1996 was er in de winter van 2009/10 op veel plaatsen in Nederland sprake van strenge koude en een langdurig sneeuwdek. Dit resulteerde in regelmatige bezoeken aan het vogelringstation 'Van Lennep'in de Kennemerduiden bij Bloeme ...
help
Beheersing van Jacobskruiskruid met Jacobskruidaardvlooien uit Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Bos, M. \ 2011
Jacobskruiskruid (Jacobaeae vulgaris; synoniem Senicio Jacobaea) is een van oudsher in de kustduinen voorkomende, tweejarige plant die van juni tot september heldergeel bloeit. Ook in Meijendel zijn meerdere natuurlijke populaties van de plant te vin ...
help
Onderzoek naar het effect van de begrazing op de mycoflora van Solleveld 2009-2010 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Peperkamp, P.N. \ Wielinga, R. \ 2011
Op verzoek van Dunea sector Natuur en Ondersteuning hebben we in het seizoen 2009-2010 een onderzoek gedaan naar het effect van de begrazing door Noorse fjordenpaarden, Galloway runderen en Drentse heideschapen op de mycoflora van Solleveld.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.