help
Evaluatie programma Groene Groei [Boek]
Wolters, A. \ 2020
help
Kamerbrief met visie kabinet op verduurzaming basisindustrie 2050 [Brief]
2020
Minister Wiebes stuurt de visie van het kabinet op de verduurzaming van de basisindustrie richting 2050.
help
Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa : verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen [Boek]
Strengers, Bart \ Elzenga, Hans \ 2020
help
Bio-Scope : Toepassingen en beschikbaarheid van duurzame biomassa [Boek]
2020
De scope van dit rapport, over beschikbaarheid en toepassingen van ‘duurzame biomassa’ in de zichtjaren 2030 en 2050, is breed (zie Figuur 1). De studie omvat de toepassing van biomassa voor materialen zoals bijvoorbeeld hout voor de bouw, voor feeds ...
help
Convenant duurzaamheid biomassa : Jaarrapportage 2019 en mid-term evaluatie [Jaarverslag]
Grinsven, A. van \ Leguijt, C. \ Veen, R. van der \ 2020
In 2015 sloten energiebedrijven en milieuorganisaties het Convenant Duurzaamheid Biomassa (verder genoemd: het Convenant). Het Convenant schrijft ook voor dat een onafhankelijke partij jaarlijks rapporteert over de geleverde inspanningen en bereikte ...
help
Blogpost ‘Social Distance Education’ in Times of COVID19 – a collage of short lectures on education and learning for sustainability [Video]
Wals, A. \ 2020
With schools and universities across the globe needing to find ways to share their knowledge without face-to-face interaction with students, many of my colleagues are having to resort to online lecturing. In order to make some of my own knowledge and ...
help
2020 Strategic Foresight Report : Charting the course towards a more resilient Europe [Boek]
2020
The strategic foresight agenda will encompass horizontal foresight activities and thematic forward-looking exercises. For the upcoming year, these include: open strategic autonomy, the future of jobs and skills for and in the green transition, and de ...
help
The Circularity Gap Report : The Netherlands [Boek]
2020
help
Circular Economy & SDGs : How circular economy practices help to achieve the Sustainable Development Goals [Boek]
2020
help
Interview met Shane Kleyhorst: Watersector kan enorme boost geven aan volledige circulariteit \ Water governance [Artikel]
Oeffelt, T. van \ 2020
‘Een duidelijk omslagpunt was er in 2008. De Unie van Waterschappen schreef toen een prijsvraag uit over het waterschap van de toekomst. Voor welke opgaven, naast de kerntaken, komen de waterschappen te staan? Nieuwe opgaven, die ook de strategische ...
help
Reactie op het SER advies inzake integraal duurzaamheidskader [Boek]
2020
PBE maakt zich ernstige zorgen over de voortgang van de energietransitie. Naar aanleiding van het SER advies brengt zij onderstaande punten onder uw aandacht, om zo u wenst mee te nemen in uw besluitvorming.
help
Kamerbrief over duurzaamheidskader biogrondstoffen [Boek]
2020
Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over het duurzaamheidskader voor de inzet van duurzame biomassa in Nederland.
help
Voortgangsrapportage programma duurzame veehouderij [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over de voortgangsrapportage programma duurzame veehouderij.
help
Natuurinclusief bouwen: wat beweegt de Nederlandse vastgoedsector? : onderzoek naar motieven, barrières en gedrag in de transitie naar meer groen [Boek]
Haaster-de Winter, M.A. van \ Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. \ Polman, N.B.P. \ Mattijssen, T.J.M. \ Kortstee, H. \ 2020
Om te achterhalen wat de huidige rol is van natuurinclusief bouwen in de vastgoedsector en hoe de sector ondersteund kan worden om meer natuurinclusief te bouwen is in 2019 een enquête uitgezetonder bedrijven in de Nederlandse vastgoedsector. Op bas ...
help
Nieuwe perspectieven op verbinding landbouw en natuur [Presentatie]
Schaminée, A. \ Dorst, K. \ Rijken, D. \ Genuchten, I. van \ Berg, M. von \ Biesheuvel, L. \ 2020
help
Review : Bio-Based Packaging: Materials, Modifications, Industrial Applications and Sustainability \ Polymers [Artikel]
Reichert, C.L. \ Bugnicourt, E. \ Coltelli, M.-B. \ Cinelli, P. \ Lazzeri, A. \ Canesi, I. \ Braca, F. \ Martínez, B. \ Alonso, R. \ Agostinis, L. \ Verstichel, S. \ Six, L. \ De Mets, S. \ Cantos Gómez, E. \ Ißbrücker, C. \ Geerinck, R. \ Nettleton, D.F. \ Campos, I. \ Sauter, E. \ Pieczyk, P. \ Schmid, M. \ 2020
Environmental impacts and consumer concerns have necessitated the study of bio-based materials as alternatives to petrochemicals for packaging applications. The purpose of this review is to summarize synthetic and non-synthetic materials feasible for ...
help
Biomassa in balans : Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen [Boek]
2020
Het SER-advies Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen is op 6 juli 2020 vastgesteld door de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO). Het advies bestaat uit twee delen: een advies op hoofdlijnen en een ...
help
Water Bewust Scan [Website]
[ca. 2020]
Met de WaterBewustScan krijgt u meer inzicht in het watergebruik op uw bedrijf. De scan leidt u langs vragen waarbij onder andere de waterstromen, zuivering of onvoorziene omstandigheden aan de orde komen. Ook worden vragen gesteld over een onderhoud ...
help
Voortgang Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Minister Schouten (LNV) beschrijft de voortgang van de sanering en verduurzaming van de varkenshouderij zoals beschreven in het Hoofdlijnenakkoord van juli 2018.
help
Inspiratieboek voor integrale aanpak circulair ontwerpen : Optimale circulaire oplossingen door betrokkenheid van alle stakeholders en disciplines in het gehele ontwikkelingstraject [Boek]
Kok, A. \ Rozemeijer, R. \ Graaf, D. de \ 2019
Als Rijkswaterstaat hebben we naar onze omgeving de ambitie uitgesproken om in 2030 circulair te werken en daarmee CO2 en materialen te besparen. Dit vraagt om een ander ontwerpproces dan het lineair geschakelde ontwerpproces dat we gewend zijn voor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.