Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 952

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="ecologische hoofdstructuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Voortgang realisatie nationaal natuurbeleid : technische achtergronden van een aantal indicatoren uit de digitale Balans van de Leefomgeving 2016 [Boek]
Sanders, M. E.. \ Wamelink, G. W. W.. \ Wegman, R. M. A.. \ Dijk, T. A. van \ Clement, J. \ 2016
Om de achteruitgang in biodiversiteit en het areaal natuur te stoppen en weer te herstellen, werkt de overheid met haar partners in Nederland aan de realisatie van een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen grotere natuurgebieden ...
help
Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid - Deel 1: Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages [Boek]
Schmidt, A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Soldaat, L. \ Turnhout, C.A.M. van \ Swaay, C.A.M. van \ Zoetebier, D. \ Woltjer, I. \ 2015
In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a. ...
help
Aansluiting EHS op Blankenbellingsbeek en Hesbeek en uitwerking hydrologische PAS maatregelen Lonnekermeer [Boek]
Toorn, L. van der \ 2015
Binnen het terrein van luchthaven Twente wordt natuurontwikkeling gerealiseerd. Een groot deel van deze ontwikkeling valt binnen de EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Naast natuurontwikkeling binnen de begrenzing van het oude luchthaventerrein wordt ...
help
'Natuur kost altijd geld' : Pieter Winsemius over 25 jaar EHS \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Noordhoff, I. \ Goot, A. van der \ 2015
In 2015 is het 25 jaar geleden dat Nederland planmatig begon met natuurbouw. De Ecologische Hoofdstructuur was in 1990 revolutionair. Pieter Winsemius is een van de trekkers, destijd. Reden om met hem terug te blikken op zijn werk en visie op natuur. ...
help
Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Boonstra, F.G. \ Arnouts, R.A. \ Folkert, R. \ Fontein, R.J. \ Hinsberg, A. van \ Kamphorst, D.A. \ 2015
In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soo ...
help
Kan het natuurbeleid tegen een stootje? : enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur [Boek]
Os, J. van \ Schrijver, R.A.M. \ Broekmeyer, M.E.A. \ 2015
Met de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft de Nederlandse overheid een keerpunt in het natuurbeleid gemaakt. De EHS is verkleind, de uitvoering is bij provincies neergelegd en de financiering van het natuurbeheer is veranderd. Eig ...
help
Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
help
Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
help
Urban and ecological ambitions unified in a waterproof environment : a landscape based design approach for pilot area Veenendaal-oost [Studentenverslag]
Winter, H. de \ 2014
The main goal of this thesis is to provide a design and a design process which can serve as inspiration for other urban development areas in climate change risk areas. The focus of this study lies on the effect of climate change for the urban water s ...
help
Decentralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet Provincie Drenthe [Boek]
2014
Vanaf 2014 zijn provincies volledig verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de EHS. In 2011 hebben het Rijk en de provincies afspraken gemaakt over het verdergaande decentralisatieproces die zijn vastgelegd in het zogeheten Natuurakkoor ...
help
Ruimtelijke samenhang van de Ecologische Hoofdstructuur, 1990- 2012 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
De oppervlakte natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is sinds 1990 geleidelijk toegenomen, de ruimtelijke samenhang is minder gestegen en in de periode 2009 tot 2012 zelfs licht afgenomen.
help
Handreiking verblijfsrecreatie en natuur op de Heuvelrug voor gezamenlijke ontwikkeling [Boek]
Stroeken, F. \ Linge, J.M. van \ Arends, R. \ Kool, K. \ Terra Incognita \ 2014
De verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug is een grote en belangrijke bedrijfstak die toeristen in staat stelt dit mooie gebied te leren kennen. De ontwikkeling van deze sector baart ondernemers, overheden en natuurorganisaties enige zorgen. De ...
help
Natuur inzetten voor duurzaamheid : bijdrage aan de nieuwe natuurvisie [essay] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Opdam, P.F.M. \ Vos, C.C. \ Luttik, J. \ Westerink, J. \ 2014
Bij het nieuw in te zetten natuurbeleid krijgen burgers, bedrijven en overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid en treden ze afzonderlijk en gezamenlijk op als vragers een aanbieders van natuur en landschap. Hoe de samenhang van dit niieuwe bel ...
help
Utrechtse aanpak : realisatie EHS met draagvlak [themanummer Nationaal Natuurnetwerk] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bredt, P. \ Kokje, I. \ Groot, L. \ 2014
“Over 13 jaar is het Utrechtse deel van de Ecologische hoofdstructuur een feit. Dan is ook voldaan aan de internationale natuurafspraken die voor het Utrechtse grondgebied gemaakt zijn en is er continuïteit van het beheer en onderhoud.” Daar is gedep ...
help
Provincie en maatschappelijke partijen realiseren samen EHS : Noord-Brabant voortvarend aan de slag om natuur uit te breiden en te verfraaien [themanummer Nationaal Natuurnetwerk] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
In 2012 en 2013 leek het grotendeels gedaan te zijn met de uitvoering van het natuurbeleid. Natuur stond onder druk door de forse koerswijzigingen van staatsecretaris Bleker. De bezuinigingen die hij oplegde, zouden het bijna onmogelijk maken om de E ...
help
Herijking van de EHS voor drie verschillende provincies [themanummer Nationaal Natuurnetwerk] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wamelink, G.W.W. \ Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Grift, E.A. van der \ 2014
Bij het aantreden in 2010 van het kabinet Rutte I is het natuurbeleid drastisch veranderd. De plannen voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk van Nederland, werden versoberd. De herziening van het natuurbeleid bood echter ook kans ...
help
Nieuwe verbindingszone Strijper Aa groot succes \ Nature Today [Artikel]
Bosman, W. \ Scheepens, M. \ Struijk, R. \ 2014
Dankzij Waterschap De Dommel is in 2009 een bijzondere ecologische verbindingszone gerealiseerd langs de Strijper Aa met spectaculair resultaat voor amfibieën. Zo blijkt uit de resultaten van 5 jaar monitoring.
help
Ontsnipperingsplan Naardermeer : advies voor faunapassages bij de spoorlijn [Boek]
Grift, E.A. van der \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2014
In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is onderzocht wat de beste manier is om de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum in het Naardermeer op te heffen. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: (1) Waarom is ‘ontsnippering ...
help
Social-ecology networks : building connections for sustainable landscapes [Rede]
Opdam, P.F.M. \ [2014]
Humans adapt their landscapes, their living environment. Sustainable use of the various landscape benefits requires that land owners and users collaborate in managing ecological networks. Because the government is stepping back as the organizer of co ...
help
Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Voortgang Natuurnetwerk Nederland : zevende voortgangsrapportage : rapportagejaar 2013 [Boek]
[2014]
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief Natura 2000-gebieden, is een belangrijk instrument om het teruglopen van de biodiversiteit in Nederland een halt toe te roepen. Niet voor niets herbergt het ee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.