help
European Bioeconomy in Figures : 2008-2017 [Boek]
Porc, O. \ Hark, N. \ Carus, M. \ Dammer, L. \ Carrez, D. \ 2020
Bioeconomy worth 2.4 trillion EUR to the European economy as bio-based industries mark sizeable jump in turnover and bio-based share of chemicals reaches record high of 15%.
help
Evaluatie energiebelastingtarief glastuinbouw : vergelijking met energie-intensieve industriële sectoren [Boek]
Velden, Nico van der \ Silvis, Huib \ Blom, Martijn \ Smit, Martine \ 2016
help
Effects of increased VAT rates for ornamentals : situation 2015 [Boek]
Bunte, Frank \ Galen, Michiel van \ 2015
This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands deci ...
help
Effets de l'augmentation du taux de TVA pour les produits d'horticulture ornementale : situation 2015 [Boek]
Bunte, Frank \ Galen, Michiel van \ 2015
This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands deci ...
help
Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2014 [Boek]
2015
Het jaarverslag van het Diergezondheidsfonds (DGF) bestaat uit het Beleidsverslag over 2014, de jaarrekening en een bijlage (lijst van gebruikte afkortingen). In het Beleidsverslag 2014 wordt verantwoording afgelegd over de voornaamste beleidspriorit ...
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : beknopte jaarrapportage 2014 [Boek]
Verver, S.W. \ 2015
Deze jaarrapportage informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd binnen het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrekking h ...
help
Economische evaluatie : Star+ voor dier- en milieuvriendelijke huisvesting vleesvarkens \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vermeij, I. \ Aarnink, A. \ Classens, P. \ Verdoes, N. \ 2015
Voor de Star+-stal is een economische evaluatie uitgevoerd. Hiertoe is de Star+ vergeleken met een reguliere stal. Uit deze evaluatie blijkt dat een meerprijs van 8 eurocent per kg geslacht gewicht nodig is ten opzichte van een reguliere stal. Maar m ...
help
Auswirkungen der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes für Zierpflanzenerzeugnisse : Situation im Jahr 2015 [Boek]
Bunte, Frank \ Galen, Michiel van \ 2015
This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands deci ...
help
Effecten van verhoging btw-tarief voor sierteeltproducten : situatie 2015 [Boek]
Bunte, Frank \ Galen, Michiel van \ 2015
Dit rapport evalueert het effect van toepassing van het algemene btw-tarief op sierteeltproducten op de omzet en werkgelegenheid in de sierteeltketen in Nederland en Europa. De effecten zijn berekend voor het scenario waarin alleen Nederland overgaat ...
help
Toolkit for a systems analysis framework of the EU bioeconomy : overview of WP2 in the EU FP 7 SAT-BBE project: systems analysis tools framework for the EU Bio-Based Economy Strategy [Boek]
Leeuwen, M. van \ Meijl, H. van \ Smeets, E. \ 2014
The objective of the SAT-BBE project is to describe, monitor and model the bioeconomy part of the economic system, by the development of an appropriate conceptual toolkit. In WP1, the concepts of bioeconomy and non-bioeconomy sectors have been define ...
help
Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II : op weg naar opschaling [Boek]
Hemming, S. \ Voogt, W. \ Sapounas, A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ [2014]
De productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen uit algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen door klimaatrege ...
help
Duurzame energie en ecosysteemdiensten op Schouwen-Duiveland : een kwestie van balans [Presentatie]
Smit, A. \ Hendriks, K. \ Stremke, S. \ Verzandvoort, S. \ 2014
Een presentatie over: balans tussen energie en SD (ecosysteemdiensten); balans tussen netwerk en wetenschap. Met de ontwikkelingen tot 2020, langetermijnverkenningen, en scenario's .
help
Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw: kengetallen in beeld [Boek]
Meulen, H. van der \ Ham, A. van den \ Venema, G. \ Alebeek, F. van \ Vijn, M. \ Wolf, P. de \ 2014
Inzicht in het rendement van (deel)sectoren in de multifunctionele landbouw vraagt dat ondernemers in voldoende mate hun cijfers beschikbaar stellen. Zij zijn daartoe alleen te motiveren als ze er zelf iets aan hebben om hun bedrijfsvoering en hun be ...
help
Is schol onderscheidend genoeg? : Kostprijsprobleem scholvisserij \ Visserijnieuws [Artikel]
2014
Aanvoerders hebben al grote inspanningen gedaan om de kosten te reduceren. Maar nu opbrengsten blijvend tegenvallen neemt de financiële problematiek bij de vissers snel toe. Econoom Kees Taal van het LEI geeft een korte analyse van de kostprijsproble ...
help
Meer zuivel, kortere stromen? : evolutie van de wereldzuivelmarkt \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Verhaeren, J. \ 2014
Politiek gemotiveerde handelsembargo’s, zoals die door Rusland tegen de EU worden toegepast, kunnen de zuivelmarkten tijdelijk verstoren en onze producenten pijn doen. Dat mag ons niet beletten te focussen op de belangrijke trends in de wereldzuivelm ...
help
Economische resultaten Kringloopwijzer [Presentatie]
[ca. 2014]
In deze presentatie worden economische resultaten van de KringloopWijzer in de melkveehouderij besproken. De KringloopWijzer helpt boeren op weg naar een duurzame melkveehouderij.
help
De financiële betekenis van houtoogst \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kuper, J. \ 2014
De verkoop van hout uit het bos kan, als je het goed doet, redelijk wat geld opleveren. Op dit moment kan dat voor een ‘gemiddeld’ bos in Nederland oplopen tot een bedrag van netto € 250 per ha per jaar. Vervolgens verbaas je je er als boseigenaar ov ...
help
Naar een bosbeheer op eigen benen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hekhuis, H.J. \ Wijdeven, S. \ 2014
De opbrengsten uit hout zijn altijd een belangrijke economische drager voor het bosbeheer geweest. De laatste decennia lag echter de focus vooral op natuur en recreatie en verminderde de aandacht voor houtproductie. Staatsbosbeheer wil werken aan een ...
help
De blauwe economie : een economisch perspectief op schoon water [Boek]
Morselt, T. \ Nijwening, S. \ 2014
De kwaliteit van ons water verdient onze blijvende aandacht. Niet alleen omdat we moeten voldoen aan Brusselse normen, maar omdat schoon water van groot belang is voor onze economie. Onlangs werd daarover een essay gepubliceerd. Een economisch perspe ...
help
Opportunities for porcine blood valorization for the ABC Slaughterhouse [Studentenverslag]
Sinsathitchai, T. \ 2014
Focusing on the significance of porcine blood valorization, and taking the diverse crucial information into account, the objective of this research is to “develop a set of valorization technologies for porcine blood based on technological feasibility ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.