help
Contribution of the BBI JU's Projects to the Sustainable Development Goals [Boek]
2019
With a broad spectrum of projects, the BBI JU programme is helping to generate knowledge and to develop technologies for an improved use of biological resources (residues, side streams and waste), contributing to meeting the UN (United Nations) Susta ...
help
Noord-Holland Noord : Biomassa : Fase 1: Grondstofstromen [Brochure]
[ca. 2018]
Deze biomassa scan richt zich op de bronnen van organisch materiaal die door de betrokken gemeenten waren aangewezen voor deze analyse. Deze bronnen zijn de landbouw, waarbij de veeteelt apart wordt behandeld, huishoudens, weg- en waterbouw, groen- e ...
help
Human capital voor de topsectoren van Nederland : roadmap 2016-2020 [Boek]
Terpstra, D. \ Wagner, M. \ Velzen, J. van \ 2017
De missie van de topsectoren is een toekomstbehendige beroepsbevolking als voorwaarde voor een florerende economie en maatschappelijke dynamiek. Topsectoren werken zowel vanuit het perspectief van bedrijven als van professionals. De discrepantie tuss ...
help
Biobased sectoral development in the Netherlands: a multi-case analysis using strategic niche management and business model concepts [Studentenverslag]
Heuvel, Raymon van den \ 2017
Starting point for this research project was that the Netherlands does not seem to deliver upon expectations of creating flourishing biobased sectors. By means of back casting, this study aims to signal key factors in/or patterns that explain and can ...
help
Boer en adviseur vissen achter subsidienet : analyse EZ-subsidieregelingen voor stimuleren landbouw \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2016
Voor welke economische sector heeft het ministerie van Economische Zaken de meeste subsidieregelingen opengesteld? Dat blijkt met stip de landbouw te zijn. Wie denkt dat de ondernemers – boeren en erfbetreders – rijk worden van de innovatiesubsidies, ...
help
Topsectoren & vergroening: een verkenning van groene ambities, eco-innovaties en opties voor sturing [Boek]
Suurs, Roald \ Bastein, Ton \ Seiffert, Laura \ 2016
Beleidsmakers staan voor de uitdaging om de economie te stimuleren en tegelijkertijd te werken aan Vergroening van de economie. Innovatiebeleid speelt hierin een sleutelrol omdat zij beide opgaven ‘tegelijkertijd’ kan adresseren. Idealiter leiden inn ...
help
Een groener topsectorenbeleid: de opties verkennen [Boek]
[2016]
De overheid heeft negen sectoren aangemerkt als topsector: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Deze sectoren zijn belangrijk vo ...
help
Hoe de bloemenregio behouden en versterken tegen 2030? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Geest, W. De \ 2016
68 deelnemers kwamen tijdens een brainstormsessie over de glastuinbouw in Oost- Vlaanderen uit op meer dan 600 ideeën en 13 volwaardige projectfiches. Het vraagstuk rond energie en duurzaamheid was een terugkerend onderwerp. De aangebrachte ideeën to ...
help
Agendabrief 2016 : oogsten én zaaien [Brochure]
2016
De Agendabrief is een leidraad voor de activiteiten van de topsectoren in 2016 en benoemt de gezamenlijke prioriteiten voor het komende jaar. De Agendabrief wordt na afstemming aan de topteams gestuurd door EZ, mede namens IenM, OCW, VWS en BH&OS. De ...
help
De witte motor : de kracht en de uitdagingen van de Nederlandse zuivelsector [Brochure]
2015
De Nederlandse zuivelsector vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie en export. Hij opereert op een groeiende wereldmarkt en is vermaard om zijn kwaliteitsproducten en innovatie. Die kant van de Nederlandse zuivel is onderbelicht.
help
5 export-kanonnen (en 3 die eraan komen!) : waarmee verdienen we geld in het buitenland? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
Hollands Glorie! De Nederlandse watersector heeft internationaal een goede reputatie. Ook de export doet het goed. Maar wat zijn dat dan voor producten of diensten, die het over de grens zo goed doen? Maandblad H2O beschrijft 5 export-kanonnen: 5 top ...
help
Gaan voor groei! : agenda topsectoren 2015 [Boek]
2015
De publicatie omvat: Doel en resultaten topsectorenaanpak; Kader van de agenda 2015: Gaan voor Groei!; Inzet op de 5 hoofdthema’s: kennis & innovatie, human capital, internationaal, regeldruk en maatschappelijke aspecten. In bijlagen wordt ingegaan o ...
help
Coöperaties in Nederland \ Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw [Artikel]
Heukers, C. \ 2015
De laatste jaren neemt het aantal coöperaties in Nederland toe. Een complete registratie bestaat echter niet. NCR heeft op basis van verschillende overzichten, zoals de Kamer van Koophandel-registraties, een overzicht gemaakt. Dit is niet compleet, m ...
help
Topsectoren hoe & waarom [Boek]
[ca. 2015]
Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen concurrerend moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mo ...
help
Wim van Vierssen : "Eigenbelang vaak te dominant in de watersector" : hoofdrolspelers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
De watersector heeft wereldwijd een enorme klus te klaren op weg naar een circulaire economie. Nederland kan daar een rol van betekenis bij spelen. Aldus Wim van Vierssen, directeur van KWR Watercycle Research Institute. Als we maar vaart maken, bete ...
help
Economische strategie 2020 voor Greenport Boskoop [Brochure]
Lambregts, E. \ Kervezee, R. \ Prins-Laban, C. \ 2015
Begin 2015 is vanuit de Stichting Greenport Regio Boskoop door het in de stichting vertegenwoordigde boomsierteeltbedrijfsleven alsmede de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraa ...
help
Briefadvies: blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak [Brief]
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie \ 2015
Briefadvies van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie aan de minister van Economische Zaken over het topsectorenbeleid.
help
Kennis- en innovatieagenda topsectoren (kernpunten 2016-2019) [Factsheet]
2015
Kernpunten uit de kennis- en innovatieagenda's van de topsectoren: agri & food, biobased economy, chemie, creatieve industrie, energie, high tech systemen en materialen, informatie- en communicatietechnologie, logistiek, life sciences and health, tui ...
help
Monitor topsectoren 2015 : methodebeschrijving en tabellenset [Boek]
[2015]
In opdracht van het ministerie van Economische zaken (EZ) heeft het Centrum van Beleidsstatistiek (CvB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een monitor over topsectoren samengesteld. Het doel hiervan is een beeld te krijgen van het belan ...
help
Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2013 [Boek]
Maertens, Ellen \ Oeyen, Andy \ Tacquenier, Boris \ 2015
Het Departement Landbouw en Visserij rapporteert jaarlijks over de bedrijfsuitkomsten in de land- en tuinbouw en over de inkomensontwikkeling van de gehele land- en tuinbouw. Het gaat hier uitsluitend om bedrijven met een beroepsmatig karakter. De ho ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.