help
Inpassing in historische kern grote uitdaging : waterkering als technisch hoogstandje in het centrum van Spakenburg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruijn, H. de \ 2015
In het pittoreske, voormalige visserdorp Spakenburg (gemeente Bunschoten) gaat Waterschap Vallei en Veluwe begin 2016 aan de slag met de bouw van een waterkering, die gerust een technisch hoogstandje genoemd mag worden. Het gaat om een waterkering me ...
help
Collectief Agrarisch Natuurbeheer [Video]
2015
EZ stimuleert ondernemen mét natuur. Dankzij een gezamenlijke aanpak door Agrarisch collectief Ark & Eemland in Bunschoten zijn er meer weidevogels in het gebied gekomen.
help
Een discussie met twee historisch geografen : het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Mijnssen-Dutilh, M. \ 2014
In dit artikel geeft de auteur haar zienswijze op de ontginning van het Eemland en legt die naast die van Vervloet en De Bont (beiden historisch geografen). Als historicus en archivaris komt zij tot een andere uitleg over de ontginning, dan de twee a ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2014 [Boek]
Houten, M. van \ 2014
help
Ontginning Eemmoeras : discussiedossier \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Bont, C. de \ Zeiler, F.D. \ Mijnssen-Dutilh, M. \ Borger, G.J. \ 2014
Naar aanleiding van de discussie die ontstond in de vorige aflevering , geheten "Een discussie met twee historisch geografen" wordt nu een uitgebreider aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Eemland.
help
Real-time monitoring grondwaterstandverlaging : risicovolle bemalingswerkzaamheden in historisch Spakenburg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Aalbers, F. \ Voorwinden, A. \ Boven, A. van \ 2014
In Spakenburg is een deel van de riolering vervangen in straten met deels historische bebouwing. De (bemalings)werkzaamheden moesten worden uitgevoerd in een omgeving, die gevoelig is voor zettingen en schade aan bebouwing. Om de kans op omgevingssch ...
help
De palendijk : over verdwenen balken en palen aan de voormalige Zuiderzee \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
Vooral vanaf het water, op het Eemmeer richting Spakenburg zien we de palen al vanaf het water. Ook vanaf het land mooi te bewonderen. Palendijken beschermden vroeger langs de hele Zuiderzee het achterliggende land. Bij Spakenburg / Bunschoten is een ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2013 [Boek]
Houten, M. van \ 2013
help
Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Nieuwenhuizen, W. \ Gerritsen, A.L. \ Coninx, I. \ 2013
Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een ...
help
Hoop voor de tureluur : agrarisch natuurbeheer op grote schaal \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2013
Het agrarisch natuurbeheer gaat op de schop, heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd. Boerennatuur krijgt nieuwe kansen, in grote aaneengesloten gebieden. Hoogleraar Frank Berendse, een van de hoofdauteurs van het advies van Raad voor de Leefomge ...
help
My cup of tea! ; the Tea Garden Eemnes as a tourist [Studentenverslag]
Dasselaar, I. van \ 2012
This research focuses on the National Landscape Arkemheen-Eemland (NLAE) and the Tea Garden Eemnes. The Tea Garden in Eemnes has been identified as a suitable place for information provision about the National Landscape. In order to assess the feasib ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2012 [Boek]
Houten, M. van \ cop. 2012
help
Kigo-project [Brochure]
2012
In het project Stad-en-Land hebben een aantal 'groene'en 'grijze'scholen samen met enkele bedrijven de handen ineengeslagen om de werelden van 'groen' en 'grijs', bij elkaar te brengen. Het doel van het Kigo-project Stad-en-Land is om vraag en aanbod ...
help
Eemuiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg : inventarisatie van het voorkomen van amfibieën en de ringslang in het kader van inrichtingsmaatregelen [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Jonkers, D.A. \ 2011
Natuurmonumenten heeft in het beheergebied Eemland het plan om inrichtingsmaatregelen uit te voeren in de uiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg. Alterra en ecologisch adviesbureau Greendesk is gevraagd om specifiek een inventarisatie uit te voeren n ...
help
Vissen in de polder : de visrijkdom van een vooraanstaand weidevogelgebied \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Ottburg, F.G.W.A. \ Jonkers, D.A. \ 2011
In het noordwestelijk deel van het Nationaal Park Arkemheen-Eemland bevinden zich een aantal unieke polders. In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is door Alterra onderzoek gedaan naar de verspreiding van vissen in deze polders.
help
Amersfoort lag aan zee : waterschapskroniek Vallei & Eem - Dl. 2: Een vallei vol water : (1616-2011) [Boek]
Mijnssen-Dutilh, M. \ Nobbe, H. \ 2011
Het boek met de titel 'Een vallei vol water' beschrijft de geschiedenis van het waterbeheer in het gebied van het huidige waterschap in de periode 1616-2011. Te lezen is hoe de schijnbaar onoplosbare problemen met de afwatering van de Vallei oorzaak ...
help
Veertien gemeenten zetten regionaal meetsysteem op : afvalwater & riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mugge, E. \ Wisse, J. \ Snaterse, C. \ 2011
Door het bundelen van kennis en menskracht willen veertien Utrechts en Gelderse gemeenten komen tot betere analyses en informatie over het functioneren van de afvalwaterketen. Meer doelmatigheid in het beheer en het voorkomen van onnodig exploitatiek ...
help
De Kenniswerkplaats verbindt [Boek]
2011
Kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland staat centraal in een aparte aflevering van de Aereskrant.
help
Het NME-loket voor het VO : adviesrapport voor het CNME Landgoed Schothorst [Boek]
Becking, D. \ Teske, A. \ 2011
Dit onderzoek naar hoe het CNME een loket kan oprichten voor het VO, is tot stand gekomen naar aanleiding van het project Stad te Land, onderdeel van het programma Groene Kennis voor en door Burgers, gericht op het voortgezet onderwijs. Dit project h ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2011 [Boek]
Houten, M. van \ 2011
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de broedvogelinventarisatie die in 2011 is uitgevoerd in binnen- en buitendijkse terreinen van de vereniging Natuurmonumenten langs de rivier de Eem.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.