help
Groenbedekkers als ruwvoeder \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Sobry, L. \ Beeckman, A. \ 2017
Inzaai van een groenbedekker na de oogst van granen kan een extra snede ruwvoeder opleveren. Zeker in een droge zomer waar de ruw-voedervoorziening krap wordt is dat een welkome aanvulling van de voorraad. In een proef met vijf mengsels van grasachti ...
help
Kansrijke eiwitgewassen : eindrapportage veldproeven 2016 [Boek]
Prins, U. \ Timmer, R. \ 2017
Kansrijke eiwitgewassen is een project dat in 2016 tot stand is gekomen vanuit de Brancheorganisatie Akkerbouw rond de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie. In dit project wordt aansluiting gezocht bij het reeds lopende project vanuit de ...
help
Eiwitprijzen blijven laag, energieprijzen ook dalend \ Management&techniek [Artikel]
Vaes, R. \ 2016
Maandelijks bepaalt de Universiteit Wageningen een energietoeslag (kVEM- en kVEVI- prijs) en een eiwittoeslagprijs per kg DVE. Deze worden berekend uit de actuele prijzen van verschillende mengvoergrondstoffen.
help
Special ruwvoer : "het draait om meer melk per hectare" \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2016
“Je kunt wel meer voer maken, maar het moet ook meer melk worden.” Dat was de belangrijkste boodschap die melkveehouder Henk van Veldhuizen de CUMELA-ruwvoercursisten meegaf. “Ook bij het verbeteren van de voerkwaliteit speelt de loonwerker een belan ...
help
Ureum voeren vraagt voorzichtigheid : mengvoerindustrie denkt verdeeld over de toepassing van ureum als niet-eiwit-stikstof in krachtvoeders \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2015
Ureum toevoegen kan een aantrekkelijke optie zijn om een tekort aan snel verteerbaar eiwit in een rantsoen te corrigeren. De meningen over het stikstofrijke voedermiddel zijn echter verdeeld. Bij een redelijk aandeel gras heeft het volgens critici geen toe ...
help
Winterveldboon - praktische teelthandleiding [Boek]
2015
Teelthandleiding van veldbonen gericht op het voldoen aan de teeltvoorwaarden van diverse EU regelingen voor eiwithoudende voedergewassen.
help
Succesvol weiden en eiwit in de tank : weidespecialist Gerrit Bossink: ‘Weiden is meer dan de koeien buiten laten lopen’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
De samenstelling van weidegras verandert continu. Hoe houd je dan toch het hele jaar de vet- en eiwitproductie op peil? Het is een kwestie van op het juiste moment de juiste maatregelen nemen, zo zegt melkveehouder Geert Stevens. Succesvol weiden beg ...
help
Nieuwe perspectieven voor de Vlaamse luzerneteelt \ Management&techniek [Artikel]
De Vliegher, A. \ 2015
Luzerne staat bij de veehouders vooral bekend om zijn pensprikkelende eigenschappen en hoog eiwitgehalte. Akkerbouwers prijzen luzerne om het gunstige effect op de bodemvruchtbaarheid. Toch blijft het in Vlaanderen een kleine teelt die zich vooral si ...
help
Rode klaver voor maaiweides : winst voor veehouder en klimaat [Brochure]
Wit, J. de \ Rietberg, P. \ 2015
Rode klaver voor maaiweides: Geslaagde gras-rodeklavermengsels voor maaiweides zijn hoogproductief, besparen kunstmest en leveren eiwitrijk veevoer. Daarnaast bieden ze voordeel voor bodem en klimaat. Dat maakt gras-rodeklavermengsels aantrekkelijk v ...
help
Markt en teelt soja verder ontwikkelen \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Agrifirm geeft in 2014 een vervolg aan de eerste praktijktest voor sojateelt in Nederland. Het aantal telers en het areaal zijn meer dan verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar en Agrifirm onderzoekt de mogelijkheden om zowel de teelt als de markt ...
help
'Gebruiksnorm brouwgerst hoger' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
80 Kilo stikstof per hectare is eigenlijk te weinig om kwalitatief goede brouwgerst te telen. Ruud Timmer van het PPO te Lelystad en brouwers pleiten voor een hogere gebruiksnorm. Onderzoek naar rassen voor de mouterijen is gewenst.
help
Hogere uitbetaalprijzen biologische tarwe door hoger eiwitgehalte \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Om de maximale meerwaarde uit de tarweteelt te halen is de afzet van biologische tarwe voornamelijk gericht op het baktarwe segment. Door baktarwe te leveren is er een mooie premie te behalen.
help
Veehouderij kan voederbiet niet vergeten \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2014
De plantenveredelingsbedrijven Limagrain en KWS blazen de teelt van voederbieten nieuw leven in. Ook loonbedrijven zien een markt voor het eeuwenoude gewas, dat wordt geroemd door veehouders om zijn productieverhogende effect.
help
Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee [Boek]
Beeckman, A. \ Sobry, L. \ Govaerts, W. \ [2014]
Het doel van dit project was de eiwitvoorziening voor biologisch melk- en vleesvee te optimaliseren met speciale aandacht voor de beschikbaarheid van bestendig eiwit in het rantsoen. Hiertoe werd er op verschillende aspecten van de rantsoensamenstell ...
help
Eiwitgewassen in de teeltrotatie \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2014
In 2013 werd op de Proefhoeve Bottelare een proefveld aangelegd met eiwitgewassen. Hierbij was het vooral de bedoeling om het potentieel van een aantal gewassen te bekijken die aangepast zijn aan onze klimaatomstandigheden en die een meerwaarde kunne ...
help
Duurzame melkveetip 48: Structuur en eiwit in de graskuil [Video]
2014
Een goede kuil is belangrijk voor een goed rantsoen. Het eiwitgehalte en de structuur in het gras spelen een belangrijke rol. Berdine Sweep legt in deze Duurzame Melkveetip van Boerenbusiness en Valacon-Dairy uit waar u op moet letten.
help
Hoe is de rentabiliteit van eiwitgewassen? \ Management&techniek [Artikel]
2014
Vorig jaar werd op de Proefhoeve Bottelare een proefveld aangelegd met eiwitgewassen. Het was vooral de bedoeling om het potentieel van een aantal gewassen te bekijken die aangepast zijn aan onze klimaatomstandigheden en die een meerwaarde kunnen bet ...
help
Goed netwerk absolute must : Carezzo actief met eiwitverrijkte voeding \ Food & nutrition : kwartaalblad voor de food- en nutritionsector in Zuid-Nederland [Artikel]
Joppen, L. \ 2014
Fred Bergmans is in de wereld van start ups een laatbloeier. Met een ervaring van meer dan 40 jaar in food komt hij in ieder geval wel beslagen ten ijs. ‘Een goed ontwikkeld netwerk is een absolute must. Alleen krijg je geen bedrijf van de grond.’
help
Smediger kaas door juiste voer \ De zelfkazer : maandblad voor producenten van boerenkaas [Artikel]
Have, H. ten \ 2014
Veel kaasmakers willen smedige (zachte, smeuïge) kaas maken, want de gemiddelde consument vindt die kaas het lekkerst. Kasper Hettinga en Jan Dijkstra van Wageningen Universiteit vertellen hoe de smedigheid van kaas kan worden beïnvloed door de samen ...
help
Monitor regionaal eiwitrijk veevoer : monitoring van het gebruik van regionaal eiwitrijk veevoer conform doelstellingen van het Verbond van Den Bosch [Boek]
Balkema, A.J. \ Rougoor, C.W. \ Schans, F.C. van der \ 2014
Om inzicht te krijgen of de breed gedragen doelstelling het Verbond van Den Bosch wordt gehaald, heeft Milieudefensie CLM Onderzoek & Advies (CLM) gevraagd het huidige gebruik van regionaal geteeld eiwitrijk veevoer in kaart te brengen, als ook de in ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.