help
Fostering climate resilient electricity infrastructures [Proefschrift]
Bollinger, L.A. \ 2015
In de afgelopen jaren hebben meerdere dramatische storingen in elektriciteitsinfrastructuren plaatsgevonden die werden veroorzaakt doordat de weersomstandigheden kortetermijnafwijkingen van de normen vertoonden. Een groeiende hoeveelheid onderzoek du ...
help
Effecten aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen : samenvatting resultaten onderzoek Deltares [Boek]
Korff, M. \ Visschedijk, M. \ Landwehr, H. \ Verweij, A. \ Meijers, P. \ [2014]
Het Ministerie van Economische zaken heeft Deltares gevraagd de risico’s van geïnduceerde aardbevingen in het Groningenveld voor de kritische onderdelen van de infrastructuur in beeld te brengen. Hiervoor is in augustus 2013 een Quick Scan gerapporte ...
help
Gebiedsstudie Rotterdam Noord : INCAH Infrastructure Networks Climate Adaptation and Hotspots [Boek]
Geerdink, T. \ Maas, N. \ Fortuin, P. \ Muiswinkel, K. van \ Ammerlaan, R. \ Streng, J. \ Yska, D. \ Immers, B. \ Meer, D. van der \ Bollinger, A. \ Wols, B. \ Sman, B. \ Dijkema, G. \ Snelder, M. \ Woning, M. \ Buren, R. van \ Bhamidipati, S. \ Lei, T. van der \ 2014
Kwetsbaarheidsanalyse van infrastructuur voor klimaatverandering, gebiedsstudie voor Rotterdam-Noord. Een scenario is gebruikt met een overstroming, waarbij we op dag vijf van de overstroming hebben gekeken naar het netwerk van wegen, elektriciteit e ...
help
'Koperdiefstal groeiend probleem voor tuinbouw' : € 10.000 schade op amarylliskwekerij \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lier, A. van \ 2012
Niet alleen de NS wordt regelmatig geteisterd door koperdieven, ook tuinders zijn het doelwit. Bij amaryllisteler Huub Wijnen en komkommerteler Paul van den Beuken werd deze zomer de complete kabelgoot leeggeroofd. Volgens politie, verzekeraars en in ...
help
De juiste mensen op het juiste moment aan de juiste tafel : samenwerkingsconvenant kabels en leidingen in waterkeringen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Marree, J. \ 2012
In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de grootste netwerkbeheerders PWN, Waterbedrijf Noord-Holland (drinkwater), Liander (energie) en KPN (telecom) een samenwerkingsconvenant afgesloten ...
help
Onzorgvuldig graven kost (veel) geld : hoge boetes en forse rekeningen als gevolg van kapotte kabels en leidingen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Arissen, H. \ 2011
De kosten voor kapotgetrokken kabels en leidingen lopen steeds meer op. Sinds het in werking treden van de WION worden er niet alleen meer boetes uitgedeeld, maar beginnen de kabel- en leidingbeheerders steeds hogere rekeningen te sturen voor de gele ...
help
Faire beloning voor leidingen : mogelijk paar honderd euro extra voor boer \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2011
Onenigheid in kabelland. LTO en FPG willen dat de boer meer geld krijgt voor kabels in de grond. Kabelexploitanten zeggen dat zij daartoe wettelijk niet verplicht zijn.
help
Akkerbouw onder hoogspanning : rapport over landbouwkundige gevolgen van 380 kV hoogspanningslijn Noord-Holland [Boek]
Reeuwijk, P. van \ Voort, M.P.J. van der \ Wolf, P.L. de \ 2011
TenneT wil een hoogspanningslijn realiseren van Wateringen naar Beverwijk (TenneT, 2007). In 2011 start de inspraakprocedure. Het voorkeurstracé doorkruist een aantal landbouwgebieden. De Stichting van Bemmelenhoeve heeft Praktijkonderzoek Plant & Om ...
help
Factsheet Proeftuinen Slimme Netten [Brochure]
2011
Slimme Netten zijn elektriciteitsnetten waarin, door toevoeging van ICT, tweewegverkeer mogelijk is. Dit biedt allerlei nieuwe mogelijkheden waardoor we zuiniger en slimmer met energie omgaan..
help
Op weg naar intelligente netten in Nederland : einddocument van de Taskforce Intelligente Netten [Boek]
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie \ 2011
Dit rapport bevat de aanbevelingen van de Taskforce Intelligente Netten en verslagen van de projecten en bijeenkomsten..
help
Kabels kruisen A12 en spoor met gestuurde boring [dossier no dig / kabels en leidingen] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Quinten, R. \ Krieken, R. van \ 2010
Voor de aanleg van een 150 kV-kabelverbinding tussen het 380 kV-station Zoetermeer en het 380 kV-station Bleiswijk zijn tussen september en december 2009 acht gestuurde boringen uitgevoerd. De samenstelling van de grond en de vele kruisingen met infr ...
help
Paria's in het landschap \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Bijl, R. van der \ 2010
Hoogspanningsleidingen zijn niet alleen bepalend voor het beeld van Nederlandse steden en landschappen, maar ook voor het functioneren ervan. Toch worden hoogspanningsleidingen net als veel andere infrastructurele opgaves eerder beschouwd als een pro ...
help
Veilig installeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Glerum, H. \ Bouwman, B. \ 2010
In de moderne woning wordt het steeds drukker in de vloeren en wanden. Vrijwel alle kabels en leidingen van drinkwater- en warmteinstallaties worden weggewerkt in wanden en vloeren. Het kan gebeuren, dat verschillende installaties, samen gebracht in ...
help
Inleiding kabels & leidingen [Boek]
Taselaar, F. \ 2009
Dit boek gaat over de eerste meters in de ondergrond en dan vooral over de onvoorstelbare hoeveelheden kabels en leidingen die daar in Nederland terecht komen. Systemen die betrekking hebben op: drinkwater, elektriciteit, gas, stadsverwarming, distri ...
help
Het voorzorgbeginsel en de risico's van gezondheidsschade door bovengrondse hoogspanningslijnen \ Milieu en recht [Artikel]
Aerts, R.J.J. \ Brans, E.H.P. \ 2009
Veel burgers maken zich zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico's van de elektromagnetische straling die afkomstig is van bovengrondse hoogspanningsdraden. In deze bijdrage wordt ingegaan op het beleid dat met betrekking tot deze risico's is ontwi ...
help
Met 100 meter per uur onder de Westerschelde door \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klaassen, G. \ Akkermans, R. \ 2009
In het voorjaar van 2008 werd gestart met de aanleg van de 150 kV-kabelverbinding tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk. Een uitdagende klus omdat de kabel in de bodem van een van de drukst bevaren rivieren ter wereld moest worden gelegd. Het tracé onder ...
help
Nieuwe energiemarkt vraagt grote aanpassing netwerk: infrastructuur niet klaar voor decentrale energieproductie: [thema] energieproductie \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Waninge, A. \ 2009
Technieken om duurzaam energie te produceren op een landbouwbedrijf zijn er voldoende. Om deze energie te leveren aan derden is echter ook een geschikte infrastructuur nodig. Een infrastructuur waarin veel verschillende partijen kunnen optreden als l ...
help
Graafmelding verplicht bij alle machinale grondbewerkingen \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2009
Sinds 1 oktober 2008 is het verplicht om bij alle mechanische grondwerkzaamheden vooraf een graafmelding te doen. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION, of ‘grondroerdersregeling’) moet zo het grote aantal schades aan kabels en lei ...
help
Hoogspanning verknipt ons landschap \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bilt, E.W.G. van der \ 2008
Het in het POP-2 opgenomen, uit 1990 daterende, voornemen van de Provincie Drenthe om per 2010 de 220 KV hoogspanningsleiding tussen Hoogeveen en Zwolle te elimineren, werd als hoopgevend ervaren. Het landschap Reestdal zou het zeer ten goede komen. ...
help
Voorkomen van graafschade : tips en vuistregels voor uw toolbox \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Tijms, V. \ 2008
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.