help
Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2019 [Factsheet]
2020
Bedrijven die brandstoffen aan het Nederlandse vervoer leveren zijn verplicht om elk jaar een bepaald aandeel hernieuwbare energie te leveren en om de CO2-uitstoot van hun vervoersbrandstoffen te verminderen. Op onderstaande afbeelding vindt u de bel ...
help
10-jarenplan Circular Biobased Delta 2020-2030 [Boek]
2020
In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Hoe gaat Nederland dat bereiken? In de illustratie hieronder staat in het kort wat er de komende 10 jaar moet gebeuren en hoe we dat moeten aanpakken om on ...
help
Identifying the Greenhouse Gas reduction potential of Autogenerative High Pressure Digestion : A comparison between the current scenario using Anaerobic Digestion and Autogenerative High Pressure Digestion in combination with an A-Trap for higher sludge recovery [Studentenverslag]
Veen, M. van \ 2020
The mass and energy flows of the entire process of wastewater treatment, including the water-, sludge- and biogas line, are modelled in this research. This model is based on input data of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) Amsterdam West. Connecti ...
help
How does a circular economy lead to less greenhouse gas and climate repair? [Video]
Hattum, T. van \ 2020
Tim van Hattum, Program Leader Green Climate Solutions: “Al of us combine our consuming with a tremendous amount of energy. The energy we use is generated mainly by with fossil fuels. Our CO2 emissions have to be reduced drastically. We could make ov ...
help
Emissies bij inzet van biomassa : Gevolgen van de inzet van biomassa voor elektriciteit en warmte productie op emissies naar de lucht [Boek]
Middelkamp, J. \ Kleuver, W. de \ 2019
Voor een zestal installaties (cases) voor de productie van elektriciteit en warmte is vastgesteld welke invloed de (toekomstige) inzet van biomassa heeft op de specifieke schoorsteenemissies van SO2, NOx, stof en CO2. Tevens is vastgesteld of het PBL ...
help
Biogrondstoffen : programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel [Boek]
Elbersen, B. \ Ammerlaan, I. \ Klein Lankhorst, R. \ Matser, A. \ Trindade, L. \ Lesschen, J.P \ Spijker, J. \ Meer, I. van der \ Broese, J. \ Nabuurs, G.J. \ Wichers, H. \ Krimpen, M. van \ Arets, E. \ Jansen, H. \ Loo, R. van \ Veldkamp, T. \ Steins, Nathalie \ Smith, Sarah \ 2019
help
Lesmateriaal over ammoniakemmisie voor MBO [Collegedictaat]
Galama, P. \ 2018
Door onderzoekers van Wageningen Livestock Research is het belang aangegeven om de emissie van ammoniak terug te dringen en zijn oplossingsrichtingen aangegeven.
help
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register [Boek]
Peek, C. J.. \ Montfoort, J. A.. \ Dröge, R. \ Guis, B. \ Baas, C. \ Huet, B. van \ Hunnik, O. R. van \ Berghe, A. C. W. M. van den \ 2017
Het RIVM beschrijft in deze technische rapportage de geactualiseerde methoden waarmee de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht berekent vanuit de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking.
help
Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vellinga, T. \ Eekeren, N. van \ 2017
In het vorige nummer van V-focus is besproken wat het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit is op melkveebedrijven met gras en mais, namelijk: 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte k ...
help
Response to Chatham House report “woody biomass for power and heat: impacts on the global climate” [Brief]
Cowie, A. \ Berndes, G. \ Junginger, M. \ Ximenes, F. \ 2017
A recent report published by Chatham House addresses three issues related to the use of woody biomass for energy: climate effects and carbon neutrality, greenhouse gas accounting, and sustainability criteria. Particular attention is placed on the use ...
help
The SEEA EEA carbon account for the Netherlands [Boek]
Lof, Marjolein \ Schenau, Sjoerd \ Jong, Rixt de \ Remme, Roy \ Graveland, Cor \ Hein, Lars \ 2017
The carbon account provides a comprehensive overview of all relevant carbon stocks and flows. The carbon account for the Netherlands was developed within the scope of the ‘System of Environmental Economic Accounts – Experimen tal Ecosystem Accounting ...
help
Beantwoording kamervragen van het lid Dijkstra (VVD) over de luchtkwaliteit en onderzoekscijfers voor emissies van TNO. [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2017
Vragen over de luchtkwaliteit en onderzoekscijfers voor emissies van TNO
help
Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart [Boek]
Hoen, Anco \ Meerwaldt, Harold \ 2017
CE Delft heeft in de studie een aantal beleidsscenario’s doorgerekend om te bekijken met welke maatregelen we de klimaatdoelen kunnen behalen. Daarbij is gekeken naar duurzame brandstoffen en efficiëntere voertuigen, minder kilometers en een verschui ...
help
Woody biomass for power and heat Impacts on the global climate: [Boek]
2017
The use of wood for electricity generation and heat in modern (non-traditional) technologies has grown rapidly in recent years. For its supporters, it represents a relatively cheap and flexible way of supplying renewable energy, with benefits to the ...
help
Bioenergy for sustainable development [Boek]
2017
Bioenergy represents a major type of renewable energy. As such, it is key to supporting the UN Sustainable Development Goals (SDGs) in the context of climate change and energy security. As summarized by the IPCC 5th Assessment Report, integrated asse ...
help
Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands : methodological background, update 2016 [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Hengeveld, G.M. \ Lesschen, J.P. \ Kramer, H. \ Kuikman, P.J. \ Schelhaas, M.J. \ 2017
This report provides a complete methodological description and background information of the DutchNational System for Greenhouse gas Reporting of the LULUCF sector. It provides detailed description of themethodologies, activity data and emission fact ...
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Oude Voshaar, S.V. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2017
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O),methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2014 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture(NEM ...
help
Rekenregels rundvee voor de landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem [Boek]
Os, J. van \ Bartholomeus, M.G.T.M. \ Jeurissen, L.J.J. \ Reenen, C.G. van \ 2017
Om te voldoen aan statistische verplichtingen voor veehouderij en bedrijfsstructuur en voor de registratievan emissies is informatie nodig over de rundveehouderij in Nederland. Daartoe vraagt de Rijksoverheid bijveehouders op hoeveel rundvee aanwezig ...
help
Predicting methane emission of dairy cows using milk composition [Proefschrift]
Gastelen, Sanne van \ 2017
help
PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems : description of processes [Boek]
Berg, F. \ Tiktak, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ 2016
In the EU the risk of leaching of plant protection products is assessed according to the new regulation 1107/2009. For the assessment of this risk the FOCUS Groundwater scenarios have been developed. The PEARL model is one of the models that can be u ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.