help
What can you do in your household to reduce energy demand? [Video]
2018
In this video we will tell you what you can do to improve your current energy demand and what you need to do to take care that your greenhousegas emissions are effectively reduced, and eventually go to zero.
help
Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 : update 2018 [Boek]
Koelemeijer, Robert \ Daniëls, Bert \ Koutstaal, Paul \ Geilenkirchen, Gerben \ Ros, Jan \ Boot, Peter \ Born, Gert Jan van den \ Schijndel, Marian van \ 2018
Kostenefficiëntie is een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid gericht op het realiseren van een vermindering van de emissies van broeikasgassen met 49% in 2030. In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met ECN, een notitie uitgebracht met t ...
help
Eiwitprijzen blijven laag, energieprijzen ook dalend \ Management&techniek [Artikel]
Vaes, R. \ 2016
Maandelijks bepaalt de Universiteit Wageningen een energietoeslag (kVEM- en kVEVI- prijs) en een eiwittoeslagprijs per kg DVE. Deze worden berekend uit de actuele prijzen van verschillende mengvoergrondstoffen.
help
Inzicht in Energie : eindrapport door ZLTO 2015 [Boek]
[2016]
In de teelt van paddenstoelen zijn energiekosten gemiddeld 10 % van de totale bedrijfslasten. Een besparing op deze kosten kan leiden tot een concurrentievoordeel. De mate waarin een bedrijf kan besparen op energie, hangt sterk af van de individuele ...
help
Aan energie geen schaarste : daling van energieprijs ligt voor de hand \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2016
De energieprijzen zijn historisch laag in Nederland. Veehouders die de afgelopen jaren niet van energiemaatschappij zijn gewisseld, doen er slim aan om aanbiedingen van andere partijen eens kritisch te vergelijken. Een bedrijf met honderd melkkoeien bespaar ...
help
Bespaar Watt op je varken \ Management&techniek [Artikel]
Eskens, J. \ Van den Boaert, T. \ Van Gansbeke, S. \ Vettenburg, N. \ Degroote, T. \ Vuylsteke, I. \ 2016
De voorbije jaren kreeg Inagro heel wat vragen over besparingen op de energiefactuur in de varkenshouderij. Op de jaarlijkse trefdag van de Varkensacademie gaf Tine Degroote, specialiste in energie en luchtemissies bij Inagro, hierop een antwoord.
help
‘Ik wil me niet laten verrassen door de energiemarkt’ : chrysantenteler over energie management programma \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Hoewel de energieprijzen de afgelopen jaren zijn gedaald, lukt het nog steeds om op in- en verkoop van energie geld te besparen. Als een ondernemer dat doel wil bereiken dan moet hij ook inzicht hebben in zijn posities voor de komende periode en verb ...
help
Energiebelasting in de glastuinbouw in Noordwest-Europa [Boek]
Velden, Nico van der \ Smit, Pepijn \ 2016
In Europa wordt belasting geheven op energie. De belastingen voor de belangrijkste energiesoorten in de glastuinbouw in de landen in Noordwest-Europa zijn onderzocht. In de afzonderlijke landen worden door de glastuinbouw verschillende brandstoffen i ...
help
Evaluatie energiebelastingtarief glastuinbouw : vergelijking met energie-intensieve industriële sectoren [Boek]
Velden, Nico van der \ Silvis, Huib \ Blom, Martijn \ Smit, Martine \ 2016
help
De stand van energieland : Nationale Energieverkenning 2014 \ Shell venster [Artikel]
Terlien, C. \ 2015
Hoe hoog is de energierekening over zes jaar? Gaat Nederland zijn doelstellingen op het gebied van energiebesparing en CO2-uitstoot op tijd halen? En wanneer maakt Nederland de omslag van gasexporteur naar -importeur? Alle antwoorden werden in oktobe ...
help
Energy : 6 major challenges \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Edens, M. \ 2015
P+ People Planet Profit invited Marga Edens, Vice President Corporate Responsibility of RWE AG and Chair of the Board of Directors of Bettercoal, to write this series in order to provide a look behind the scenes of the European energy industry. RWE i ...
help
Duurzaam omgaan met energie : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Gysen, M. \ Vandelannoote, L. \ Van der Auwer, L. \ 2015
Dit document bevat een aantal dossiers over duurzame energie in de landbouw en veehouderij. De dossiers geven tips en praktijkvoorbeelden voor energie- en kostenbesparingen.
help
Slochterdiep krijgt duurzame aanpassing voor betere kwaliteit : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lange, M. de \ Pohlmann, H. \ 2015
Voor het project 'Inrichting Slochterdiep en zijtakken' klonk op 17 april 2015 het startschot. In dit project voert Arcadis werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Hunze en Aa's. Doel van het project is om de inrichting van het Slochterdiep en z ...
help
Opbouw van de subsidie voor bij- en meestook [Brief]
Lensink, S. \ 2015
Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales zal ondersteund worden in de SDE+ 2015, zo valt te lezen in de Kamerbrief van 11 november 2014, waarin de minister van Economische Zaken de plannen voor de SDE+ 2015 aankondigde. ECN en DNV GL hebben ad ...
help
Poters koelen met buitenlucht \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Versluis, H. \ 2015
Voor kleine cellen met pootaardappelen lijkt een ventilatiewand met buitenlucht vaak te duur. Maar schijn bedriegt. Buitenlucht kan eerder uit dan telers denken.
help
Knop om klimaatcomputer, letterlijk en figuurlijk \ BloembollenVisie [Artikel]
Bisschops, B. \ 2015
De klimaatcomputer biedt mogelijkheden om bij de bewaring van bloembollen op energie te besparen. In het praktijknetwerk 'Knop om Klimaatcomputer' zijn drie ondernemers aan de slag gegaan met dit onderwerp. Op verschillende manieren bleek het mogelij ...
help
Rationele tool vervangt beslissingen op grond van gevoel : stroom terugleveren of extra belichten \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2015
Een belichtende teler kan zijn opgewekte stroom verkopen aan het net of gebruiken voor de belichting. Beslissingen daarover worden vaak op grond van gevoel of onvoldoende gegevens genomen. Enova en DLV Plant hebben een model ontwikkeld om zulke afweg ...
help
'Managen APX-bieding voor belichte teelt is grote uitdaging' : teler Fred van Paassen over nieuw serviceproduct \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2015
Het zelf in- en verkopen van energie is een activiteit die veel tijd kost. Serviceproducten waarmee telers geld en tijd kunnen besparen bij de inkoop van gas en elektriciteit voorzien dan ook in een grote behoefte. Chrysantenteler Fred van Paassen ui ...
help
Contribution to a future oriented energy strategy for the chemical industry : impact of energy and feedstock costs on the competitiveness of the chemical industry in the ARA-cluster [Boek]
Brouwers, E. \ 2014
Over the past years, the ARA-cluster and Europe in general have witnessed investment leakage to other regions as a result of lower market growth and a deteriorating relative cost position; this trend is expected to accelerate over the coming 5 to 10 ...
help
Energieke landbouw : Watt brengt het op?! [Boek]
[2014]
Energie is een belangrijke productiefactor in de land- en tuinbouwsector. Stijgende energieprijzen en de zorg voor milieu en klimaat vormen grote uitdagingen, ook voor landbouwers. De brochure van het Departement Landbouw en Visserij ‘Energieke landb ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.