Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 562

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="eolisch zand"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hydro-ecologische systeemanalyse Beerzerveld : de noodzaak van interne enexterne maatregelen [Boek]
Kieskamp, A.A.M. \ Jansen, A.J.M. \ Sevink, J. \ Eysink, A.T.W. \ Horsthuis, M.A.P. \ Thielemans, J.H.J. \ Takman, B. \ 2015
Hoofdstuk 2 geeft de werkwijze weer. In hoofdstuk 3 is een landschappelijke beschrijving van het Beerzerveld, die de ontstaansgeschiedenis inclusief geologie en reliëf beschrijft, waarna de bodem, hydrologie en vegetatie worden toegelicht. Hoofdstuk ...
help
Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014 [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Griffioen, A.J. \ 2015
In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en dr ...
help
Eerste vondst van de loopkever Bembidion ruficolle in Nederland (Coleoptera: Carabidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Heijermans, T. \ Willemsen, J. \ 2014
In de zomer van 2012 werd in de Millingerwaard een tweetal exemplaren van de loopkever Bembidion ruficolle aangetroffen, een soort die voordien niet bekend was uit Nederland. Deze zandminnende en oeverbewonende soort werd gevonden op een strandje lan ...
help
Is zandaanvoer door de zeereep de sleutel tot succes? : duinmobiliteit [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Arens, S.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2012
Duinmobiliteit. De duinen van de Nederlandse kust vormen een multifunctioneel en internationaal belangrijk landschap. Het herbergt zeldzame flora en fauna, beschermt het achterliggende land tegen overstromingen, wordt gebruikt voor de drinkwatervoorz ...
help
Lange-termijneffecten van een invasie van Grijs kronkelsteeltje in kustduinen en stuifzanden [Boek]
Sparrius, L.B. \ Kooijman, A.M. \ 2012
In het in dit rapport beschreven onderzoek is het verloop van de invasie van de invasieve exoot Grijs Kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) onderzocht in de voornaamste Natura 2000-habitattypen waarin deze voorkomt: stuifzandvegetaties en grijze d ...
help
Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden : OBN stuifzandonderzoek 2006-2010 [Boek]
Riksen, M. \ Nijssen, M. \ Sparrius, L. \ Bijlsma, R.-J. \ Burg, A. van den \ Dobben, H. van \ Jungerius, P. \ Ketner-Oostra, R. \ Kooiman, A. \ Kuiters, L. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Waal, R. de \ 2011
Onderzoek naar het functioneren van stuifzanden onder gewijzigde abiotische condities en naar beheer en herstel van klein- en grootschalige stuifzandlandschappen. Waarin bijdragen: Bosschap, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit, Universiteit Am ...
help
Inland dunes in The Netherlands: soil, vegetation, nitrogen deposition and invasive species [Proefschrift]
Sparrius, L.B. \ cop. 2011
Zandverstuivingen, zoals het Kootwijkerzand en de Loonse en Drunense Duinen, ontstonden door overbegrazing en het gebruik van heideplaggen voor het bemesten van akkerland. Door de industriële revolutie veranderde het landgebruik en zijn er nu nog maa ...
help
Kap het dennenbos voor mooie topnatuur \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Siepel, H. \ 2011
Nederland heeft veel geïnvesteerd in hectares natuur. Dat was ook nodig. Nu wordt het tijd om de potenties van de gronden optimaal te benutten bepleit Hank Siepel. Kap onrendabele dennenbossen op de Veluwe en maak er topnatuur van, die de samenleving ...
help
Stuifzanden : advies voor beheer en herstel van stuifzanden [Boek]
Riksen, M. \ Sparrius, L. \ Nijssen, M. \ [ca. 2011]
De Nederlandse stuifzanden met hun extreme milieuomstandigheden en de daaraan aangepaste levensgemeenschappen hebben een bijzondere positie in Europa. Nederland heeft binnen Europa, als land met het grootste areaal aan stuifzand, een belangrijke vera ...
help
Beach surface moisture mapping as a spatiotemporal parameter for aeolian sand transport prediction [Studentenverslag]
Nolet, C. \ 2011
The objective of this study is to develop temporal surface moisture mapping on a sandy beach in a temperate climate, as input parameter for a spatiotemporal model for predicting aeolian sand transport rate and available sand budget for foredune devel ...
help
Laten we de Kleine heivlinder verzanden? \ De levende natuur [Artikel]
Bouwman, J.H. \ Peet, N.G. \ Ketelaar, R. \ Soerink, L. \ 2010
De Kleine heivlinder (Hipparchie statilinus) is één van de zeldzaamste dagvlinders van Nederland. De soort is zo hard achteruitgegaan dat nog maar één populatie rest: het Kootwijkerzand op de Veluwe. De aantallen zijn ondertussen dermate laag geworde ...
help
The timing of aeolian events near archaeological settlements around Heidebos (Moervaart area, N Belgium \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Derese, C. \ Vandenberghe, D.A.G. \ Zwertvaegher, A. \ 2010
At the locality of Heidebos (Moervaart area, N Flanders, Belgium), a sedimentary core was taken in the Maldegem-Stekene coversand ridge and dated using optically stimulated luminescence (OSL). The study aimed at contributing to an improved understand ...
help
Aardkundige waarden van het Drouwenerzand \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Koopman, G.J. \ 2010
Op 1 oktober 2009 is het Drouwenerzand onthuld als aardkundig monument. Juist onder het Drouwenerzand bevindt zich op grote diepte een grote zoutpijler. Het dekzand op de Hondsrug is veelal rijk aan leem. Eeuwenlang werd het gebied gezien als een ram ...
help
Zandverstuiving \ NatuurKennis [Artikel]
2010
Zandverstuivingen worden gekenmerkt door onbegroeid zand en pionierbegroeiingen met een groot aandeel mossen en korstmossen. Het beheertype Zandverstuiving is te vinden op droge, zure en voedselarme zandbodems in het binnenland. Voorbeeldgebieden: Hu ...
help
Dennenbossen: terreinbeschrijving \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vries, G.W. de \ 2010
Eind 19e eeuw en begin 20ste eeuw werd Nederland geteisterd door ontembare zandverstuivingen. Wegen en zelfs dorpen dreigden onder het stuivend zand te verdwijnen. De bevolking moest van alles doen om het proces te beteugelen, tot men de pionierskwal ...
help
Herstel van stuifzand: ingewikkelder dan kaal zand creeëren [Brochure]
Nijssen, M. \ Riksen, M. \ 2010
Stuifzanden zijn natuurterreinen waar doorgaans veel waardering voor is. Vanuit het perspectief van het natuurbeheer liggen er allerlei potenties om vele zeldzame soorten terug te krijgen. Voor de recreanten zijn stuifzanden vaak prachtige gebieden o ...
help
Stuifzanden: herstel beheer en monitoring : verslag veldwerkplaats - droog zandlandschap Rozendaalse veld, 1 juni 2010 [Brochure]
Riksen, M. \ Nijssen, M. \ Moll, N. \ [ca. 2010]
Informatie pamflet over herstel beheer en monitoring van stuifzanden. Het is een pamflet met praktische adviezen voor de beheerders van stuifzandgebieden of beheerders van gebieden met plannen voor stuifzand. Volgens Michiel Riksen (WUR) zouden behee ...
help
Bedafse Bergen een zandwoestijn in het Brabantse landschap : aardkundig excursiepunt 27 \ Grondboor en hamer [Artikel]
Laban, C. \ 2009
Ten westen van Uden, tegen het buurtschap Bedaf aan, ligt een langgerekte stuifzandwildernis van 75 hectare waarin de natuur haar gang kan gaan. Het bestaat uit een rand van bos met in het midden een zandwoestijn en omgeven door landbouwgronden. De h ...
help
Herstelbeheer van vergrast stuifzand op het Deelensche Zand (Hoge Veluwe). \ Buxbaumiella / Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV [Artikel]
Ketner-Oostra, R. \ Sanders, G. \ Sparrius, L.B. \ 2009
help
Bedreigde insecten van Noord-Brabantse stuifzanden [Boek]
Bouwman, J. \ Drees, C. \ 2009
In 2008 heeft De Vlinderstichting in samenwerking met EIS Nederland en de Stichting WBBS in opdracht van provincie Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van enkele bedreigde insecten van stuifzanden en droge heide. De opdracht had ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.