help
Bio in beeld : succesfactoren voor een geslaagde bedrijfsvoering [Boek]
Bijttebier, Jo \ Strubbe, Matthias \ Schotte, Laura \ Delanote, Lieven \ Jamart, An \ Kempen, Ine \ Marchand, Fleur \ 2016
In de biologische sector in Vlaanderen zijn geen twee landbouwbedrijven gelijk. Of bio al dan niet werkt voor een bedrijf, en welke factoren maken dat het werkt, is daarom niet louter cijfermatig te vatten. Het is zelfs moeilijk onder woorden te bren ...
help
Bomen voor buitenkippen [Boek]
Bestman, M. \ [2015]
Als er bomen of andere beplanting in de uitloop staan, gaan er meer kippen naar buiten, lopen ze verder weg van de stal en zie je minder verenpikschade. Er is dus minder afwijkend gedrag. Buiten kunnen de kippen stofbaden, zonnebaden en groen en inse ...
help
Voedsel- en diervoederveiligheid van algenproducten : verkenning van wet- en regelgeving voor voedselveilige productie van algen [Boek]
Voort, M. van der \ 2015
Het telen van algen als voedsel of diervoeder brengt, net als bij andere voedselproducten, eisen voor voedselveiligheid met zich mee.
help
Ruimte voor innovatieve investeringen door Ruimte in Regels : Programma Ruimte in Regels voor Groene Groei - R2G2 [Factsheet]
Ministerie van Economische Zaken \ Ministerie van Infrastructuur en Milieu \ [2015]
U wilt als ondernemer innovatief investeren. Dan kunt u aanlopen tegen wet- en regelgeving die u hierin beperkt. De overheid wil kijken hoe zij deze investeringen toch mogelijk kan maken. Daarom is het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei (R2 ...
help
Agroberichten Buitenland [Website]
cop. 2014
Portal met informatie over de ondersteuning die de landbouwraden bieden om de agrarische sector internationale ambities te ondersteunen.
help
Functioneringsgesprek : tips voor een goede voorbereiding voor de werknemer \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Lamers, M.J. \ 2014
Niet elke werknemer voelt zich op zijn gemak tijdens een gesprek met zijn werkgever. Zeker niet als er het woord “functioneringsgesprek” aan wordt gehangen. Toch is minimaal 1x per jaar een functioneringsgesprek voeren héél normaal. Ongerustheid is h ...
help
De gebrekenregeling: invloed van de planologie : het huur- en pachtrecht vergeleken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Baalen, M.J.H. van \ 2013
Pacht is geen huur, maar wel daarmee vergelijkbaar. Al bij de totstandkoming van de Pachtwet in 1958 bestond het voornemen de pacht op den duur in het BW op te nemen en het voorontwerp van het BW (1972) bevatte pachtrecht dat nauw verwant was aan het ...
help
Wurgcontracten en rammelende overeenkomsten \ KAS magazine [Artikel]
Reinders, U. \ 2013
De verkoop van huizen wordt altijd juridisch dichtgetimmerd met dikke contracten Daarentegen gaan transacties van potplanten nog regelmatig vergezeld met rammelende overeenkomsten. En dat terwijl de waarde van een grote partij potplanten niet onder h ...
help
Geen beren op de weg voor de bij : Imidacloprid: geen gevaar voor bijen bij verantwoord gebruik [special ziekten & plagen] \ Boom in business [Artikel]
Hoogendoorn, M. \ 2012
In de afgelopen maanden is er regelmatig aandacht voor imidacloprid in relatie tot bijensterfte. Omdat insecticiden nu eenmaal giftig zijn voor insecten, bevatten de gebruiksvoorschriften maatregelen om blootstelling van bijen te beperken. Zolang eti ...
help
'De aaibaarheidsfactor van biomiddelen is te hoog': Theo Grent, handelaar in biomiddelen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2011
'De aaibaarheid van biologische middelen is hoog', vindt Theo Grent, adviseur, handelaar in biologische middelen. 'Dat biedt ruimte aan rommelaars. Er moeten een duidelijker regelgeving en een strengere handhaving komen'.
help
Besluit regelt lozen van afvalwater buiten inrichtingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stobbelaar, G. \ 2011
Het Besluit lozen buiten inrichtingen is op 1 juli 2011 in werking getreden. Dit soort lozingen heeft in het algemeen geringe gevolgen voor het milieu. Het besluit regelt daarom alleen de meest relevante aspecten van de lozingen, die zeer verschillen ...
help
Dansen op het dak \ KIWA magazine [Artikel]
2011
Het daklandschap van Nederland verandert. Waar daken tot voor kort niet veel meer waren dan een afweermiddel tegen zon, wind, regen en kou, stijgen ze nu snel in aanzien als dragers van boeiende ruimte- en milieuoplossingen. Reden te meer voor de sti ...
help
Nu dan toch van kracht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2011
Na een lang overlegtraject tussen overheid en sector is het dan eindelijk zover, het Vleeskuikenbesluit is na een valse start op 1 januari echt van kracht.
help
Seizoenswerk achilleshiel: behoefte groeit, imago landbouw kwetsbaar \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2009
De Nederlandse landbouw is al jaren afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten in piektijden. Een schandaal als in Someren schaadt het aanzien. Aangeraden wordt om alleen mensen in te huren via gecertificeerde uitzendbureaus
help
Goed om te weten 2009 [Thema] \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2009
Tekst en uitleg over de uitvoering van regelingen vanuit het ministerie van LNV
help
Proefstalregeling helpt vernieuwers \ De pluimveehouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2009
Pluimveehouders die zelf - of samen met bedrijven - een nieuw stalsysteem bedenken waardoor minder ammoniak uit de stal ontsnapt kunnen daarvoor de proefstalstatus aanvragen. Het ministerie van VROM werkt aan verruiming van de regeling, zodat oko tec ...
help
Goed om te weten 2008 [Thema] \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2008
Tekst en uitleg over de uitvoering van regelingen vanuit het ministerie van LNV
help
Nieuwe regels voor biologische producten \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Heeres, H. \ 2008
Consumenten moeten biologische voedingsmiddelen beter met elkaar kunnen vergelijken. Voor de productie en etikettering van deze producten is daarom recentelijk een nieuwe verordening in werking getreden. Uiterlijk 1 januari 2009 moeten etiketten aan ...
help
Oneerlijke concurrentie : opinie \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Daalen, T. van \ 2007
Een aantal zaken in de dressuursport betreffende onsportieve deelname aan kampioenschappen wordt aan de kaak gesteld. De KNHS wordt opgeroepen om de regels bij te stellen
help
Eindrapportage ontwikkeling van analysemethoden voor substraten en bodemverbeterende middelen [Boek]
Blok, C. \ [ca. 2006]
Dit project was gericht op het ontwikkelen van methoden om substraten en bodemverbeterende middelen fysisch, chemisch en biologisch te kunnen karakteriseren. Er is na vergelijkend onderzoek een methode gekozen voor het meten van impurities (ongewenst ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.