help
Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort – maar kloppen de emissiecijfers wel? \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2016
Een opgeruimd en schoon boerenerf? Rijkswaterstaat ‘dweilt’ daar jaarlijks toch nog een bult van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten vanaf. Erfafspoeling, veroorzaakt door regenbuien, is in de ogen van de waterautoriteiten dan ook een van de groo ...
help
Van keukentafel naar erftransformatie : ruimtelijke kwaliteit in het metropolitaan landelijkgebied door middel van uitnodigingsplanologie [Studentenverslag]
Zwiggelaar, B.J. \ 2016
In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre uitnodigingsplanologie een bruikbaar governancemodel is voor het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in het metropolitane landelijk gebied. Met behulp van casusonderzoek naar de ervenconsulent ...
help
Leegstand op het platteland - Deel 2: Ontwerpend onderzoek naar kansen voor energietransitie [Boek]
Nancy Arkema Ontwerp + Advies \ 2015
Dit inspiratieboek bevat de resultaten van het ontwerpend onderzoek naar de kansen voor de ontwikkeling van duurzame energie op vrijkomende agrarische erven en kansen voor transformatie van vrijkomende agrarische bebouwing met duurzame energie als “m ...
help
Bijen en boekweit op het boerenerf \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Oudega-Schokker, J.J.H. \ 2015
Toen de heidevelden nog niet ontgonnen waren, had elk Drents dorp een aantal imkers. Nu moeten we zelf aan de slag om nieuwe vegetatie aan de bijen aan te bieden. De auteur beveelt de aanleg van boekweitvelden rond het boerenerf aan.
help
Voortrekkersrol aanpak erfafspoeling voor Fryslân \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hoogeveen, M. \ 2015
Eerste Nederlandse samenwerking erfafspoeling tussen waterschap en agrarische belangenorganisaties. Het convenant werd ondertekend door LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF) en Wetterskip Fryslân
help
Basiscursus boerenerven [Boek] - 2e gew. dr
Maters, G. \ Vries, B. de \ 2014
Deze cursusmap bevat achtergrondinformatie over boerenerven, hun waarden en functies en de wijze waarop een boerenerf ingericht en beheerd kan worden met respect voor natuurwaarden en cultuurhistorie. De Basiscursus bestaat uit algemeen, landelijk br ...
help
Inspiratieboek voor het Zunderts boomteeltlandschap [Boek]
2014
Het Zundertse boomteeltlandschap heeft een uniek karakter. Boomkwekerijen bepalen, zeker de laatste jaren, in sterke mate de beweging en ontwikkeling van het landschap. De sector zal ook in de toekomst bepalend zijn voor de ontwikkeling van het lands ...
help
Een tuin vol koeien : biologisch melkveehouder Chris Bomers heeft wereldprimeur met Koeientuin : bedrijfsreportage \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2014
Na jaren van voorbereiding staat de Koeientuin er dan toch. Op het melkveebedrijf Kraanswijk van de familie Bomers in Groenlo is de eerste 1.400 vierkante meter tuin voor koeien operationeel. Het experiment biedt koeien bewegingsruimte en een natuurl ...
help
Erfbeplanting rond Doetinchem : de inrichting van historische boerenerven [Boek]
Ebbers, E. \ Langendoen, R. \ Lorijn, H. \ Reilink, C. \ Schilder, E. \ Jacobs, I. \ cop. 2014
Een meidoornhaag als afrastering, de ramen van het kippenhok altijd op het oosten en hoogstamfruitbomen in de bongerd gezien vanuit het keukenraam. Deze beelden zijn karakteristiek voor het boerenerf, zoals dat tot in de jaren vijftig van de vorige e ...
help
Praktische oplossingen testen \ BloembollenVisie [Artikel]
Braakman, L. \ 2014
Het idee achter het project Schoon erf, schone sloot is zo helder als de waterkwaliteit moet zijn: samen werken aan de vermindering van erfemissie.
help
Aanleg eenvoudige wasplaats voor spuitmachines [Brochure]
2013
Informatie over de aanleg van een eenvoudige wasplaats voor het schoonmaken van spuitmachines.
help
Factsheet functioneel erfgroen [Factsheet]
2013
Steeds meer agrarische ondernemers beseffen dat het erf hét visitekaartje is van het boerenbedrijf. Waar vroeger functioneel (nutfunctie van erfgroen) en een mooi plaatje in de ogen van de burger dicht bij elkaar lagen is door tal van oorzaken in vee ...
help
Checklist erfafspoeling [Boek]
[ca. 2013]
De checklist erfafspoeling helpt u om voor uw bedrijf in kaart te brengen of er knelpunten zijn. Na het doorlopen van een vragenlijst kunt u met behulp van uw risicoprofiel nagaan welke maatregelen er op uw bedrijf genomen kunnen worden.
help
Een bloeiend erf : erfbeplanting en landschapsintegratie [Boek]
[ca. 2013]
Een aantrekkelijk erf en een mooi in het landschap geïntegreerd bedrijf zijn in de eerste plaats een aangename plek voor wie zelf op die boerderij woont, werkt en leeft. Maar ook voor de groeiende groep wandelaars en fietsers is het een beleving om m ...
help
Leuke vriend en gewaardeerde hulp : bordercollie en jack russel doen Duitse herder en boerenfox in vergeethoek belanden \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2013
De Duitse herder en de boerenfox hebben op het rundveebedrijf plaatsgemaakt voor de bordercollie en de jack russel. ‘De ideale combinatie’, aldus witblauw- en hondenfokker Herman Michiels. Gevaar van neospora-besmetting is onbestaand voor wie de zake ...
help
Goedboerenerf [Website]
2013
Website met praktijkgerichte informatie vindt over maatregelen en tips om erfafspoeling op veehouderijbedrijven terug te dringen. Op de homepage ziet u een overzichtstekening van een veehouderijbedrijf. Met de muis kunt u over de tekening bewegen en ...
help
Haalbaarheidsonderzoek vervolg Knooperven : van pilot naar maatschappelijke onderneming [Boek]
Kuenzli, P. \ Lamberts, L. \ Pries, H. \ Gideon Consult \ 2013
Onderzocht is of de ervaring, opgedaan bij de pilot in Tubbergen, te behouden in de vorm van een maatschappelijke onderneming met als taak om meer (knoop)erftransformaties te bewerkstelligen.
help
De erfgoedzorgen van een gemeentelijke monumentenambtenaar \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Drunen, M. van \ 2013
Een willekeurig boerenerf illustreert de dilemma's van een monumentenambtenaar goed. Wat is hier van waarde en hoe wil je dat beschermen? Diverse aspecten komen daarbij aan bod: de verharding, het hekwerk, de boomgaard, de ligging van het landschap, ...
help
Absorberende onderlaag bij ruwvoerkuilen in de praktijk : een praktisch en goedkoop kunstje [Boek]
Baarda, J.P. \ Feenstra, D.J. \ 2012
In de afgelopen jaren is door waterschappen veel aandacht besteed aan erfafspoeling op veehouderijbedrijven. Een onderdeel van erfafspoeling zijn de sterk geconcentreerde perssappen die vrij kunnen komen uit ruwvoerkuilen. Naast het vrijkomen van per ...
help
'Met creativiteit kom je een heel eind' : Madeleine Brugman over haar crossterrein \ De paardenkrant. Extra [Artikel]
Harselaar, B. van \ 2012
Eventingamazone Madeleine Brugman ziet haar carrière soms meer als een uit de hand gelopen hobby. Ze rijdt met twee paarden driesterrenwedstrijden en brengt daarnaast nog twee jonge paarden uit. Brugman runt een stal in Ambt Delden waar elk jaar een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.