Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="eutrofiëring"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten van maatregelen tegen eutrofiëring in De Leijen (Friesland) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haye, M. de la \ Pouw Kraan, E. van der \ Claassen, T.H.L. \ Dam, H. van \ 2012
Eutrofiëring van ondiepe meren vormt nog steeds een knelpunt. Hoewel de nutriëntengehalten in de afgelopen decennia sterk daalden, blijft biologisch herstel achter. De vraag is of met de in gang gezette maatregelen de gestelde KRW-doelen in zicht kom ...
help
Waterkwaliteitsveranderingen van Friese laagveengebieden onder invloed van herstel-maatregelen \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Verhagen, R. \ Claassen, T.H.L. \ 2010
Meer dan de helft van de Nederlandse oppervlakte aan laagveen ligt in onze provincie. Zowel in nationaal als internationaal verband heeft Fryslân dan ook een grote verantwoordelijkheid voor het behoud van deze gebieden en hun bijzondere natuurwaarden ...
help
Waterkwaliteitsontwikkelingen in de Westerplas op Schiermonnikoog van 1993 tot en met 2008 [Boek]
Claassen, T.H.L. \ Meijer-Bielenin, I. \ 2010
Voor de drinkwatervoorziening op Schiermonnikoog wordt van oudsher grondwater gewonnen in de Hertenbosvallei. Sinds 1996 is die winning gedeeltelijk verplaatst naar de Westerplas, in november 1996 is de winning in het Westerplasgebied in gebruik geno ...
help
Invloed van klimaatverandering op fytoplankton van de Friese meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanink, J. \ Dam, H. van \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
De resultaten van het monitoringsprogramma van Wetterskip Fryslân in de Friese boezemmeren laten zien dat totaalstikstof en totaalfosfaat in de afgelopen kwart eeuw sterk zijn afgenomen. Dit komt waarschijnlijk door beheermaatregelen om de eutrofiëri ...
help
Waterplanten om van troebel helder water te maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rijkens, B. \ Claassen, T.H.L. \ Thannhauser-Douwma, M. \ Leuven, R. \ 2008
Eutrofiëring is nog steeds een groot milieuprobleem in laagveenplassen. Daarom zijn in het laagveenmoerasgebied De Deelen in Friesland diverse herstelmaatregelen genomen. De chemische waterkwaliteit is mede daardoor langzaam aan het verbeteren. De om ...
help
Naar KRW-doelstellingen voor de Friese laagveenmoerassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verhagen, R. \ Claassen, T.H.L. \ Molenaar, W. \ Bouwhuis, H. \ 2008
De Nederlandse laagveenmoerassen vertegenwoordigen zowel nationaal als internationaal unieke natuurwaarden. De provincie Friesland vormt een belangrijk kerngebied voor dit natuurtype. Via onder andere het Verdrag van Ramsar en Natura 2000 worden laag ...
help
Visstandbeheer in het Friese boezemmeer de Leijen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Spier, J. \ 2007
De visstand in de Leijen wordt gedomineerd door brasem; de biomassa per hectare was groter dan in de andere boezemmeren. Als onderdeel van eutrofiëringbestrijding in de Leijen is in opdracht van Wetterskip Fryslân de visstand onderzocht. De monitorin ...
help
Gradiënten in begroeiing van petgaten in de Alde Feanen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Brans-van Megen, B. \ 2006
Eutrofiëring vormt in vele Nederlandse wateren een knelpunt voor het behalen van waterkwaliteitsdoelen. Voor laagveenmoerasgebieden kenmerken die doelen zich door heldere wateren, begroeid met planten en een daarbij behorende visstand met snoek en ze ...
help
Limnological characteristics of Lake the Leijen in northern Netherlands, focused on a pilot project of the implementation of the EU Water Framework Directive Internat. Verein. Limnol., 30: \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ 2006
In this paper a limnological overview is given for Lake the Leijen, presenting some details about morphology, hydrology, chemistry and biology of the lake. Planned restoration measures are summarized. Focused on the WFD preliminary water quality obje ...
help
Implementation of the EU Water Framework Directive in Lake Leijen, The Netherlands : preliminary results of water quality monitoring and an overview of restoration measures [Boek]
Claassen, T.H.L. \ 2006
It was an easy choice to bring in Lake Leijen as the Dutch and Frisian pilot area in the Interreg project, focused on experiencing the implementation of the EU Water Framework Directive in 2002. This lake suffered from water pollution, expressing as ...
help
Biologische monitoring van oppervlaktewateren kan eenvoudiger \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, H. de \ Claassen, T.H.L. \ 2005
Het gebruikelijke monitoren van de biologische toestand van waterlichamen is tijdrovend en arbeidsintensief. Dat komt door de veldwaarnemingen en laboratoriumanalyses, waarop de biologische monitoring berust. Uitvoering van de Kaderrichtlijn Water br ...
help
Management program for rehabilitation of broads in Friesland, The Netherlands \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ 1998
help
Trends in water quality and algal growth in shallow Frisian lakes, The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Maasdam, R. \ Claassen, T.H.L. \ 1998
help
Eutrofieringsonderzoek met behulp van remote sensing, toegepast in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Roeters, P.B. \ Buiteveld, H. \ 1994
help
Eutrophication and restoration of a peat ponds area, de Deelen, in the northern Netherlands \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ 1994
help
Eutrophication observed by remote sensing : a distant point of view \ Water management and remote sensing : technical meeting 47, Wageningen, The Netherlands, 7 November 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Claassen, T.H.L. \ 1990
help
Eutrofiering en de Friese meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klink, F.J. \ Claassen, T.H.L. \ 1988
help
Fosfaateutrofieringsonderzoek in het merengebied van zuid-west Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Huet, H.J.W.J. van \ Haan, H. de \ Claassen, T.H.L. \ 1987
help
Literatuur betreffende limnologisch onderzoek in Friesland [Boek]
Claassen, T.H.L. \ 1986
help
Waterkwaliteitsonderzoek Slotermeer, 1976 - 1983 [Boek]
Claassen, T.H.L. \ Hoogterp, D. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.