Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="eutrofiëring"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoek neveneffecten luchtmenginstallaties op diepe plassen [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Klinge, M. \ 2011
Luchtmenging is een maatregel die is gericht op het voorkomen of verminderen van problemen met blauwalgen in diepe plassen. De maatregel is in de meeste gevallen zeer effectief, dit blijkt ook uit de resultaten van deze studie. Blauwalgen nemen door ...
help
Systeemanalyse en integrale evaluatie proefproject Schutsloterwijde [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2009
De Schutslotenrvijde is een Iaagveenplas in Noordwest-Overijssel die zich als gevolg van eutrofiëring in een troebele toestand bevindt. Ondanks diverse maatregelen om de fosfaatbelasting terug te dringen heeft er nog geen spontane omslag naar een hel ...
help
Van helder naar troebel... en weer terug : een ecologische systeemanalyse en diagnose van ondiepe meren en plassen voor de kaderrichtlijn water [Boek]
Jaarsma, N. \ Klinge, M. \ Lamers, L. \ Weeren, B.J. van \ 2008
Waterbeheerders moeten de komende jaren forse inspanningen plegen om voor hun waterlichamen te voldoen aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn water. Een belangrijk struikelblok daarbij is de hoge fosfaatbelasting in veel Nederlands oppe ...
help
Onderzoek naar de mogelijkheden van behandeling van het inlaatwater van de Reeuwijkse Plassen : tussenrapportage [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2007
De Reeuwijkse Plassen hebben reeds lange tijd te maken met eutrofiëring, een hoge belasting met voedingsstoffen (fosfaat- en stikstofverbindingen), waardoor de huidige toestand van de plassen gekenmerkt wordt door troebel en algenrijk water. Het is d ...
help
Integraal plan Kralingse plas [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Klinge, M. \ 2007
Dit rapport beschrijft de analyse van de huidige toestand van de Kralingse plas, de knelpunten voor de ecologie en de maatregelen die (naast de sanering van de waterbodem) nodig zijn voor ecologisch herstel. De KRW-methodiek wordt daarbij als leidraa ...
help
Vervolgonderzoek De Kuil [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2006
In zwemplas De Kuil te Prinsenbeek is sinds 1992 regelmatig sprake (geweest) van overlast veroorzaakt door blauwalgen (cyanobacteriën). De Kuil moest in het verleden zelfs met enige regelmaat voor zwemmers gesloten worden. Er hebben in de loop der ja ...
help
Uitvoeringsplan Uddelermeer [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2004
Het Uddelermeer kent een slechte waterkwaliteit, met name veroorzaakt door een hoge trofiegraad. Het Uddelermeer voldoet hierdoor regelmatig niet aan de zwemwaterkwaliteit, waarop een zwemverbod moet worden ingesteld. In opdracht van Waterschap Veluw ...
help
Onderzoek naar maatregelen voor herstel van de waterkwaliteit van het Uddelermeer [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2003
In opdracht van Waterschap Veluwe heeft Witteveen+Bos een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die moeten leiden tot herstel van een duurzaam helder Uddelermeer. Een combinatie van vergaande uitdunning van de visstand, beijzering van de bodem en ent ...
help
Ecologisch herstel Zuidlaardermeer: voorstel voor aanpak reductie fosfaatbelasting [Boek]
Vegter, U. \ Klinge, M. \ Wanningen, H. \ 2003
Na de inleiding gaat hoofdstuk 2 in op het onderzoek naar de na te streven fosfaat (P)-belasting (de kritische belasting) van het Zuidlaardermeer. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de verschillende bronnen van fosfaat-belast ...
help
Visstandbeheer in twee enclosures in Terra Nova : notitie [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.H.G.J. \ 2003
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) heeft in 1999 om verschillende redenen besloten om vooralsnog af te zien van haar plan voor aanleg van een Tweede Waterleidingplas in de oostelijke Loenderveense Plas. Als alternatief voor aanleg van een Tweede ...
help
Visstand en waterkwaliteit in de Rotterdamse singelwateren [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
In het kader van het Waterplan Rotterdam en het singelplan voor Rotterdam wordt gewerkt aan een integrale verbetering van de singels in het centrum van de stad. Een van de aspecten hierbij is de verbetering van de waterkwaliteit, zowel fysisch chemis ...
help
Bepaling van de streefbelasting van het Zuidlaardermeer [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Het Waterschap Hunze en Aa’s is voornemens in 2001 een stroomgebiedsvisie voor de Hunze op te gaan stellen. Een van de pijlers onder deze visie is het project Ecologisch Herstel Zuidlaardermeer. Een recente evaluatie van het proefproject met het comp ...
help
Onderzoek naar de productiviteit van de toekomstige waterbodem van de Blauwe Stad met behulp van chemische en biologische analyses [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Water speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de Blauwe Stad. Een belangrijk aspect is de toekomstige waterkwaliteit. Deze dient zodanig te zijn dat de aan de Blauwe Stad toegekende functies optimaal gediend worden. De productiviteit van het w ...
help
Beoordeling planktonvisserij Bergse Plassen [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
Het Hoogheemraadschap van Schieland werkt aan het herstel van de Bergse Plassen, gelegen binnen de gemeente Rotterdam. Herstelwerkzaamheden omvatten onder meer het verwijderen van de nutriëntrijke baggerlaag, het aanbrengen van een laag zand, mede om ...
help
STOWA-project 442.465: "watersystemen en afnemende eutrofiëring" : resultaten definitiefase [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Het voorliggende rapport is het resultaat van de definitiefase van het STOWA-project 442.465: "Watersystemen en afnemende eutrofiëring". Deze definitiefase is doorlopen nadat een aantal leden van de beoogde STOWA-begeleidingscommissie commentaar had ...
help
Ecologisch herstel Zuidlaardermeer : achtergronden gefaseerde aanpak en resultaten 1996 en 1997 [Boek]
Huis in 't Veld, F. \ Klinge, M. \ Torenbeek, R. \ 1998
De beheerders van de waterkwaliteit in het Zuidlaardermeer, de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen en het Zuiveringsschap Drenthe, zijn de initiatiefnemers van het project "Ecologisch Herstel Zuidlaardermeer". Het doel van het project is een ...
help
Bemonstering van de visstand in de Veluwerandmeren in 1997 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
In het kader van Actief Biologisch Beheer (ABB) is in het Wolderwijd/Nuldernauw van 1990 tot 1994 visstandbeheer toegepast als onderdeel van een complex van integrale maatregelen. Deze maatregelen zijn genomen met als doel de overmatige algengroei te ...
help
Integrale eutrofiëringsbestrijding in Noord-West Overijssel - Voortgangsverslag 6: De evaluatie van de viswering in het Duinigermeer [Boek]
Klinge, M. \ Kampen, J. \ 1995
Teneinde na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de wateren in Noordwest-Overijssel te herstellen tot de heldere, plantenrijke wateren die het vroeger waren is de Werkgroep Integrale Eutrofiëringsbestrijding Noordwest-Overijssel (WIENO) opgericht. ...
help
Biomanipulation in the Duinigermeer : first results \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Berkum, J.A. van \ Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1995
help
Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Boek]
Prins, K.H. \ Klinge, M. \ Ligtvoet, W. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.