Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 47 / 47

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="eutrofiëring"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Baggerrapport in het kader van het proefproject Ankeveense en Kortenhoefse plassen : het baggeren overwogen [Boek]
Visser, C.M. \ Verstraelen, P.J.T. \ Roijackers, R.M.M. \ 1989
help
Een analyse van de trends in de samenstelling van het oppervlaktewater in het Naardermeer over de periode 1908 - 1988 [Boek]
Barendregt, A. \ 1989
help
Biomanipulation in the Netherlands : applications in fresh-water ecosystems and estuarine waters : proceedings of a symposium on 7 October 1988, in Amsterdam [Congresverslag]
Donk, E. van \ Gulati, R.D. \ 1989
help
Research on global change in the Netherlands : opportunities for research in the Netherlands in an international framework [Boek]
Ham, J. van \ 1989
help
The feasibility of lake restoration through biomanipulation : a literature study [Boek]
Walker, P.A. \ 1989
In deze studie wordt vooral aandacht besteed aan het verwijderen van planktivore vis, of het vergroten van de piscivore visstand, met als doel de predatiedruk op grote algenetende zooplanters te verlichten. Het doel van de maatregel zelf is tot een a ...
help
Phosphorus inactivation in sediments of shallow lakes [Boek]
Wijesooriya, W.A.D.D. \ Boers, P.C.M. \ 1989
help
De driehoeksmossel en actief biologisch beheer : in situ metingen van de filtratie-snelheid in het Wolderwijd - 1988 [Boek]
Reeders, H.H. \ 1989
help
Is eutrofiering te bestrijden door middel van een stikstof - aanpak? : een literatuurstudie [Boek]
Visser, C.M. \ 1989
help
Resultaten van eutrofieringsonderzoek in de Graafstroom in de Alblasserwaard : eindrapportage [Boek]
Oosterberg, W. \ Heijs, J.T.F. \ Boeijen, J.H. \ 1989
help
Chironomiden-exuviae als indicatoren van waterkwaliteitsveranderingen in de Loosdrechtse Plassen over de periode 1984 - 1988 [Boek]
Haren, J.C.M. van \ 1989
help
De effekten van verontreiniging : eutrofiering, microverontreinigingen en olie van het Waddenzeewater op kweldervegetaties [Boek]
Leendertse, P. \ 1989
help
Fosfaateutrofieringsonderzoek FosFri : verslag van veld-, laboratorium en modelonderzoek in het zuidwest Friese merengebied gedurende de periode 1984 - 1989 [Boek]
Brinkman, A.G. \ Huet, H.J.W.J. van \ Straten, G. van \ 1989
help
De waterkwaliteit van het Markermeer in de periode van 1972 - 1986 [Boek]
Bekkers, L. \ 1989
help
De driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) als natuurlijke waterfilter : onderzoek naar de mogelijkheden voor reductie van de verontreinigde sliblast bij de inlaat van het Volkerak - Zoommeer [Boek]
Reeders, H.H. \ 1989
help
Gegevens - analyse nutrienten en zwevend materiaal Veluwemeer [Boek]
Molen, D.T. van der \ Uunk, E.J.B. \ 1989
help
FriFlow, een computerprogramma ter berekening van stationaire stromingen in een kanalen - knooppunten systeem [Boek]
Brinkman, A.G. \ Straten, G. van \ 1989
help
De waterkwaliteit in het Loosdrechtse plassengebied \ Integraal waterbeheer in het Goois - Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
Liere, L. van \ Breebaart, L. \ Kats, W. \ 1989
help
Quantitative modelling of inland water quality for high resolution MSS - systems \ IGARSS '89 : 12th Canadian symposium on remote sensing : [quantitative] remote sensing : an economic tool for the nineties [Hoofdstuk uit boek]
Dekker, A.G. \ Malthus, T.J. \ Seyhan, E. \ 1989
help
Scenario's voor het herstel van de Utrechtse Vechtplassen (Loosdrechtse plassen, Vinkeveense plassen en Botshol) \ Integraal waterbeheer in het Goois - Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
Mur, L.R. \ Liere, L. van \ Ruiter, M.A. de \ 1989
help
Mogelijkheden voor de toepassing van actief biologisch beheer in de Vechtplassen \ Integraal waterbeheer in het Goois - Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
Grimm, M.P. \ Donk, E. van \ 1989
help
Voorwaarden voor restauratie in het gebied van de Ankeveense en Kortenhoefse plassen \ Integraal waterbeheer in het Goois - Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
Verstraelen, P.J.T. \ Roijackers, R.M.M. \ Barendregt, A. \ 1989
help
Integrale eutrofieringsbestrijding in het natuurgebied Botshol \ Integraal waterbeheer in het Goois - Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
Rip, W.J. \ Pluim, J.W. \ Simons, J. \ 1989
help
Integraal eutrofieringsonderzoek Vinkeveense plassen \ Integraal waterbeheer in het Goois - Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
Donk, E. van \ Leenen, J.D. \ Mur, L.R. \ 1989
help
Gegevens-analyse nutrienten en zwevend materiaal Veluwemeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Boers, P.C.M. \ Lijklema, L. \ 1989
help
Oevers in beweging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, H. \ Nes, E.H. van \ 1989
help
Het water : ontwikkelingen en mogelijkheden \ Integraal waterbeheer Volkerak - Zoommeer : onderzoek voor beheer en beleid : verslag van de studiedag gehouden op 13 december 1988 te Dordrecht [Hoofdstuk uit boek]
Turkstra, E. \ Hoog, J.E.W. de \ 1989
help
Oevers in beweging \ Integraal waterbeheer Volkerak - Zoommeer : onderzoek voor beheer en beleid : verslag van de studiedag gehouden op 13 december 1988 te Dordrecht [Hoofdstuk uit boek]
Smit, H. \ Nes, E.H. van \ 1989
help
Modelling photosynthesis and oxygen in a shallow, hypertrophic lake \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Duin, E.H.S. van \ Lijklema, L. \ 1989
help
Van voedingsstof tot vis en van vis tot voedingsstof \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Liere, L. van \ Gulati, R.D. \ Lammens, E.H.R.R. \ 1989
help
Sulfur cycling in a Dutch moorland pool under elevated atmospheric S - deposition \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Feijtel, T.C. \ Salingar, Y. \ Hordijk, C.A. \ Breemen, N. van \ 1989
help
Kweldervegetaties door vervuiling in de knel? \ Waddenbulletin [Artikel]
Leendertse, P. \ Rozema, J. \ Janssen, G. \ 1989
De kwelders in de Waddenzee worden regelmatig overspoeld met vervuild zeewater. Hoe reageert de vegetatie op de verschillende soorten verontreiniging?
help
Eutrophication of the fresh waters of the Delta \ Hydro-ecological relations in the Delta Waters of the South - West Netherlands : technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Hoog, J.E.W. de \ Steenkamp, B.P.C. \ 1989
help
Eutrophication of estuaries and brackish lagoons in the South - West Netherlands \ Hydro-ecological relations in the Delta Waters of the South - West Netherlands : technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Nienhuis, P.H. \ 1989
help
In situ primary production, biomass and light regime in the Wolderwijd, the most stable oscillatoria agardhii in The Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Berger, C. \ 1989
help
Een biologisch filter : haalbaar of niet? : evaluatie van de mogelijkheden voor de zuivering van inlaatwater van het Volkerak - Zoommeer met een driehoeksmosselfilter [Boek]
Reeders, H.H. \ 1989
help
Modeling eutrophication processes in a polder area : paper presented at the international symposium Polders of the world, Lelystad, The Netherlands, October 4 - 10, 1982 [Boek]
Smits, J.G.C. \ Rooij, N.M. de \ 1989
help
FriFos : een eenvoudig model ter berekening van de totaal - fosfaat gehalten in Zuid-West Friesland bij verschillende beheersopties [Boek]
Straten, G. van \ 1989
help
TmSim : een integraal waterkwaliteitsmodel voor simulatie van eutrofieringsprocessen in ondiepe meren [Boek]
Brinkman, A.G. \ 1989
help
Waterbewegingen in het boezemgebied van Friesland bij een aantal mogelijke beheersmaatregelen [Boek]
Brinkman, A.G. \ 1989
help
Mogelijkheden voor een biologisch filter bij de inlaat van het Volkerak - Zoommeer : een eerste verkenning [Boek]
Reeders, H.H. \ 1989
help
De fosfaathuishouding van het Wolderwijd - Nuldernauw en veranderingen daarin ten gevolge van aktief biologisch beheer [Boek]
Boers, P.C.M. \ Ballegooijen, L. van \ [1989]
Aan de hand van veldexperimenten en literatuurgegevens wordt ingegaan op de rol van brasem in de zwevend stof- en fosfaathuishouding van het Wolderwijd/Nuldernauw. Overwogen wordt namelijk om d.m.v. afvissen van een deel van de aanwezige brasem de wa ...
help
Hydrology and nutrient budgets of fens in an agricultural landscape = Hydrologie en nutrientenbalansen van trilvenen in een agrarisch veenlandschap [Proefschrift]
Koerselman, W. \ 1989
help
Phytoplankton modelling by means of optimizing : a 10 - year experience with BLOOM 2 [Boek]
Los, F.L. \ Brinkman, J.J. \ 1989
help
De oevers van de Vecht : inventarisatie van morfologie en vegetatie [Boek]
Bie, M. van der \ Barendregt, A. \ Uilhoorn, K. \ 1989
help
Schade vermesting : schade als gevolg van emissie van stikstof en fosfor en baten van emissiebeperking [Boek]
Baan, P.J. \ Hopstaken, C.F.A.M. \ 1989
help
Een integrale benadering van de waterkwaliteit en inrichting van het Veluwe- en Drontermeer : een kritische analyse van de rapporten van CIBRIJ en BOVAR met methodische aanbevelingen [Boek]
Dam, H. van \ Graal, T. \ Hendriks, M. \ Kuipers, R. \ Mulder, I. \ Okkes, T. \ Reinhold, W. \ Schmidt, F. \ 1989
help
Vertical distribution and conversion rates of sulfur species in the sediment of a Dutch moorland pool [Studentenverslag]
Lai, G. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.