Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="eutrofiëring"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hydrology of Dutch Cirsio-Molinietum meadows : prospects for restoration \ Applied vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Grootjans, A.P. \ Jalink, M.H. \ 2000
help
Internal eutrophication in peat soils through competition between chloride and sulphate with phosphate for binding sites \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Beltman, B. \ Rouwenhorst, T.G. \ Kerkhoven, M.B. van \ 2000
help
Flexibel peilbeheer als middel tegen verdroging : in het Vechtplassengebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spieksma, J.F.M. \ Scheffer - Ligtermoet, Y. \ Salverda, A.P. \ 2000
Verdroging en eutrofiering (als gevolg van inlaat van water) vormen belangrijke knelpunten in het Vechtplassengebied. Uit waterbalansstudies blijkt dat flexibel peilbeheer, ofwel het gedeeltelijk herstellen van natuurlijke peilfluctuaties, de waterkw ...
help
Vijf jaar samenwerken aan schoon water : eerste tussenbalans herstelplan Naardermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boosten, A. \ 2000
De resultaten van vijf jaar werken aan natuurherstel (Natuurmonumenten) in het Naardermeer door het tegengaan van verdroging en eutrophiering: effecten op waterkwantiteit en -kwaliteit, en aquatische en terrestrische levensgemeenschappen
help
MOVE: national Model voor de Vegetatie, versie 3 : de kans op voorkomen van ca. 900 plantensoorten als functie van 7 omgevingsvariabelen [Boek]
Heer, M. de \ 2000
help
Nitrogen, phosphorus and potassium flows controlling plant productivity and species richness : eutrophication and nature management in fens and meadows [Proefschrift]
Olde Venterink, H.G.M. \ 2000
help
De gevolgen van het omzetten van landbouwgrond in natuur : van proceskennis naar de ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vries, W. de \ Römkens, P.F.A.M. \ Ma, W.C. \ 2000
Chemische, ecologische en ecotoxicologische gevolgen van de omzetting van landbouwgrond naar natuur. Landbouwgrond is niet altijd schoon en vooral kalkarme gronden verzuren snel. Niet alleen verzuring, vermesting en verdroging spelen een rol maar ook ...
help
Veluwse vennen in de tang : vooronderzoek ten behoeve van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) [Boek]
Dam, H. van \ AquaSense \ Bosgroep Gelderland \ 2000
Vennen vormen samen met de sprengen en beken de enige natte ecosystemen op de overigens droge Veluwe. Alle vennen zijn door natuurlijke voedselarmoede en gering buffer-vermogen kwetsbaar voor verzuring en verrijking met voedingsstoffen De meeste venn ...
help
Challenges for agricultural research : implications of global environmental trends \ Towards an agenda for agricultural research in Europe : proceedings of a conference held in Wageningen, The Netherlands, from 13-15 April 1999 [Hoofdstuk uit boek]
Vuuren, D.P. van \ Bakkes, J.A. \ Maas, R.J.M. \ 2000
help
Macrobenthos van het NCP : rapport ecosysteemdoelen Noordzee [Boek]
Lavaleye, M.S.S. \ Lindeboom, H.J. \ Bergman, M.J.N. \ 2000
help
Toxische blauwalgen in recreatiewateren [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
help
Natuurherstel in De Haak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoog, J.C.J. de \ Heuts, P. \ Croese, T.H.M. \ 2000
Maatregelen om de eutrofiëring van het oppervlaktewater van het laagveenplassengebied De Haak bij Nieuwkoop (Zuid-Holland) tegen te gaan zijn niet succesvol gebleken. Hydro-ecologische systeemanalyse en waterbalans van het gebied tonen aan dat de inl ...
help
De effecten van verhoogde sulfaatgehalten op grondwatergevoede ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2000
Effecten van sulfaat in het grondwater op elzenbroekbossen in Limburg: pyrietaccumulatie en verhoogde verdrogings- en verzuringsgevoeligheid; sulfaatreductie en interne fosfaatmobilisatie (interne eutrofiëring) bij stagnerende hoge waterstanden. De c ...
help
Overlevingsplan bos en natuur : monitoring EGM projecten 2000 [Boek]
Hendriks, C.M.A. \ 2000
In het kader van het programma Overlevingsplan Bos en Natuur is een monitoringplan en een meetprotocol opgesteld voor de monitoring van de resultaten van effectgerichte maatregelen . In het monitoringplan zijn de opzet en doel van het monitoringplan ...
help
Pre-advies natte bossen : verdroging, verzuring en eutrofiëring van natte bossen in Nederland: effecten en herstel maatregelen [Boek]
Poels, R.L.H. \ Schmidt, P. \ Burg, J. van den \ Kemmers, R.H. \ Verhoef, H.A. \ 2000
In dit rapport wordt een pre-advies gegeven voor herstelmaatregelen in natte bosecosystemen in het kader van het OBN, het Overlevingsplan Bos en Natuur (LNV, 1996) . Doel is het ontwikkelen van een reeks van algemeen toepasbare maatregelen gericht op ...
help
Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Foppen, R.P.B. \ Higler, L.W.G. \ Niewold, F.J.J. \ Bosveld, A.T.C. \ Snep, R.P.J. \ Bugter, R.J.F. \ Vos, C.C. \ 2000
Ten behoeve van de inhoudelijk ondersteuning voor het kwantificeren van effecten milieu op natuur is de onderzoeksvraag in drie delen gesplitst: 1) Wat zijn de huidige effecten van verzuring, verdroging, vermesting, verspreiding, geluidsverstoring en ...
help
Biomanipulation in the Netherlands : 15 years of experience [Proefschrift]
Meijer, M.L. \ 2000
help
Het milieu van de natuur : herkennen van verzuring vermesting verdroging in de natuur [Boek] - 3e geheel herz. dr.
Roos, R. \ Bekker, R. \ Hart, J. 't \ 2000
help
Mestbeleid waarmee de natuur kan leven : naar een veel mooiere natuur en een duurzaam gebruik van het landschap in Nederland [Boek]
Pleune, R. \ Remmers, J. \ Vogelzang, T. \ Dijk, G. van \ 2000
help
De bosstructuur van het elzenbroekbos in het Koelbroek : de situatie voorafgaand aan maatregelen om effecten van verdroging, eutrofiering en verzuring tegen te gaan [Studentenverslag]
Engelhart, J. \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.