Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="eutrofiëring"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Maatregelen om effecten van eutrofiëring en verzuring in bossen met bijzondere natuurwaarden tegen te gaan: synthese [Boek]
Bartelink, H.H. \ Dobben, H.F. van \ Klap, J.M. \ Kuyper, T.W. \ 2001
In het kader van OBN-onderzoek in de zogenaamde Voedselarme en Droge Bossen met Bijzondere Natuurwaarden ('Droge Bossen') is in de periode 1992-1998 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om effecten van eutrofiëring en verzuring tegen te gaan. Hiert ...
help
Effecten van maatregelen op de waterkwaliteit van de zuidelijke randmeren [Boek]
Portielje, R. \ Oostinga, K.D. \ Boender-Daane, C.W.M. \ 2001
Voor het project BEZEM (Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren) zijn voor de periode 1990 tot en met 1999 gedetailleerde water- en stofbalansen opgesteld (Oostinga, 2001), en is de toestand van de waterkwaliteit en ecologische parameters, en d ...
help
Mineralenbalans en trendanalyse Hierdensebeek [Boek]
Waterschap Veluwe \ 2001
In het stroomgebied van de Hierdense beek is in de periode 1992-1995 een aantal maatregelen doorgevoerd met als doel het bestrijden van de eutrofiering. Sinds 1986 wordt in de Hierdense beek het debiet op twee punten gemeten en proportioneel bemonste ...
help
Naar regionale normen voor nutriënten in oppervlaktewater : kijken naar watertype of watersysteem? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koek, M. \ Absil, L. \ 2001
Een vergelijking van verschillende methoden om te komen tot een gedifferentieerde normstelling voor systeemeigen stoffen in oppervlaktewater (stikstof en fosfaat). Bij watertype-normen staat de ecologische kwaliteit van het water voorop; watersysteem ...
help
Achteruitgang rietkragen wellicht nog te stoppen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Stolk, T. \ 2001
Hoofdoorzaken van de achteruitgang van de rietkragen in de Reeuwijkse Plassen, en suggesties voor verbetering. De slechte kwaliteit van het inlaatwater (Rijnwater) speelt een belangrijke rol; defosfatering zal niet helpen
help
Multi-effect critical loads used in multi-pollutant reduction agreements in Europe \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Hettelingh, J.P. \ Posch, M. \ Smet, P.A.M. de \ 2001
help
Characterization of critical load exceedances in Europe \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Posch, M. \ Hettelingh, J.P. \ Smet, P.A.M. de \ 2001
help
Bestrijding eutrofiëring zuidelijke randmeren - Dl. 2: Balansen zuidelijke randmeren 1990-1999 [Boek]
Oostinga, K.D. \ 2001
help
Multi-stress in het landelijk gebied : gecombineerde effecten van nutriënten en bestrijdingsmiddelen op zoetwater ecosystemen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Traas, T.P. \ Janse, J.H. \ Brock, T.C.M. \ 2001
help
Bestrijding eutrofiëring zuidelijke randmeren - Dl. 1: Waterkwaliteit van de zuidelijke randmeren (Eem- en Gooimeer) 1990-1999 [Boek]
Portielje, R. \ Noordhuis, R. \ Meijer, M.L. \ 2001
help
Bestrijding eutrofiëring zuidelijke randmeren - Dl. 3: Beleid ten aanzien van de zuidelijke randmeren [Boek]
Rijsdijk, R.E. \ 2001
help
Controlling phosphate release from phosphate-enriched sediments by adding various iron compounds \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ Moonen, M. \ 2001
help
Haalbaarheid van een kennissysteem voor de beoordeling van kansrijkdom van effectgerichte maatregelen in bos in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur [Boek]
Hendriks, C.M.A. \ Bijlsma, R.J. \ Leeters, E.E.J. \ Olsthoorn, A.F.M. \ Vries, F. de \ Wal, T. van der \ Otjens, T. \ Wijdeven, S.M.J. \ 2001
In deze obn studie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een kennissyteem te ontwikkelen waarmee de kansrijkdom van effect gericht maatregelen in bos kan worden beoordeeld . Door literatuurstudie en gesprekken met deskundigen is achterhaald of ...
help
Effectgerichte maatregelen in droge bossen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bartelink, H.H. \ 2001
Activiteiten in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN): welke maatregelen kunnen in het terrein worden genomen om de effecten van eutrofiëring en verzuring tegen te gaan. Het onderzoek was toegespitst op voedselarme dennenbossen en gaf ...
help
Differential responses of freshwater wetland soils to sulphate pollution \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Berg, S.T.G. van den \ Delft, S.P.J. van \ 2001
help
Verkennende studie naar gevolgen van vermesting, verzuring en verdroging en effectgerichte maatregelen op fauna, vegetatie en abiotiek in duinen op Ameland en Terschelling : de 'voorlopige' teloorgang van de Grauwe Klauwier als graadmeter voor insektenrijkdom in de duinen? [Boek]
Esselink, H. \ 2001
help
Veluwse vennen in de tang \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Dam, H. van \ 2001
In 32 geselecteerde vennen en vencomplexen is onderzoek verricht op grond waarvan knelpunten in het beheer en de maatregelen zijn voorgesteld
help
Indicatorsoorten - 6: Duinvalleien (kalkarme duinen) : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in duinvalleien van het Waddendistrict [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 2001
Indicatorsoorten
help
Nutriënten in stromende wateren : effecten van verrijking op de fysische, chemische en ecologische processen [Boek]
Nijboer, R. \ 2001
Dit rapport is het resultaat van een literatuuronderzoek naar effecten van eutrofiering op stromende wateren. De belangrijkste ecologische processen met betrekking tot nutriënten in beken en rivieren zijn primaire productie en de afbraak van detritus ...
help
An exploratory integrated model to assess management of lake eutrophication \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Janssen, M.A. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.