help
Gemeente Ede spoort foutaansluitingen op met DTS \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Haan, C. de \ Langeveld, J. \ Tanis, L. \ Schilperoort, R. \ 2010
Gemeente Ede heeft hoge ambities op het gebied van riolering en stedelijk water. Op industrieterrein Frankeneng ligt een gescheiden rioolsysteem. In dit gescheiden stelsel zijn de afgelopen jaren lamellenfilters aangelegd om het regenwater te behande ...
help
Ertsen en metalen: bekend en onbekend \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Burke, E.A.J. \ Dennebroek, H. van \ 2009
Bij ertsen en mineralen denken de meeste mensen aan ijzererts of kopererts, ertsen van bekende metalen dus. Vele andere metalen als wolfraam, molybdeen, bismuth en vele anderen zijn praktisch onbekend. In dit artikel worden bekende en onbekende ertse ...
help
Wichelen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2008
Op zoek naar bewijs voor de werking van het fenomeen 'dowsing' verzamelde Prof. Sir William Barrett (1897) tientallen jaren lang literatuur en gegevens over wichelen. Dit resulteerde in zo'n 5000 referenties en tussen de 6000 en 7000 brieven waarin h ...
help
Lochside environmental seabed survey, UK 2007 [Boek]
Dalfsen, J.A. van \ Witbaard, R. \ 2008
In July 2007 Geolab Nor AS carried out an environmental survey for Chevron Upstream Europe at the Lochside prospect at UKCS block 213/22 and 23 in the Farao Shetland Channel. The objective of the survey was to describe the physico-chemical and biolog ...
help
Opsporen van kabels en leidingen in de grond \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Slob, E.C. \ Yarovoy, A. \ 2008
Met elektromagnetische signalen, radiosignalen en radar zijn kabels en leidingen in de grond op te sporen. In Europees verband werkt men aan de oplossing van problemen bij de grondradartechniek, zoals verstorende signalen
help
De omgevingscoöperatie : vliegwiel voor gebiedsontwikkeling \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Hees, E. \ Vogelzang, T. \ 2007
Een bekend dilemma: een boer investeert in een mooi landschap, maar krijgt daarvoor nauwelijks inkomsten. Een horicaondernemer betaalt niet mee, maar heeft wel extra clandizie dankzij dat landschap. Hoe zijn de kosten en baten eerlijker te verdelen? ...
help
Ruimtelijke beelden voor Zuid-Holland [Boek]
Bouwman, A.A. \ Kuiper, R. \ Tijbosch, H.W. \ 2006
Dit Milieu- en Natuurplanbureau rapport beschrijft een viertal ruimtelijke toekomstbeelden voor het beleidsplan "Groen, water en milieu 2006-2010"
help
De boring bij Austerlitz van 1833 - 1836 \ Grondboor en hamer [Artikel]
Balen, R.T. van \ 2006
In de bossen ten noorden van Austerlitz ligt de kuil die lokaal bekend staat als de "Artesische Put". Deze kuil is een overblijfsel van een boring uit de 19e eeuw. Het verslag over deze boring op de Utrechtse Heuvelrug is het onderwerp van dit artike ...
help
Aardolie, van oorsprong naar productie \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Nederlof, M.H. \ 2005
Een tweede artikel over aardolie. In dit artikel komen aan de orde: 1) secundaire migratie in het oliemoedergesteente; 2) accumulatie, ofwel de vorming van het olieveld; 3) retentie, ofwel afvloeien van olie, of vermenging met andere stoffen, hetgeen ...
help
Geodesie : de aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend [Boek]
Berkers, E. \ 2004
Uitgave ter gelegenheid van 125 jaar Nederlandse Commissie voor Geodesie, KNAW
help
Goudexploratie in Portugal \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Stephan, L. \ 2004
Achtergronden van exploratie van metalen. Achtereenvolgens komen aan bod: land van keuze; systematisch beeksedimentonderzoek; bodembemonstering; ontsluiten en boren. Met als praktisch voorbeeld goudwinning in Portugal
help
De bodem bepaalt : op zoek naar kansrijke gebieden voor Noord-Brabantse landbouw \ Boomblad [Artikel]
2003
Samenvatting van Alterra-rapport 526 'Verkenning van bodemgeschiktheid ter identificatie van kansrijke gebieden voor de landbouwsector in Noord-Brabant' door C.A. van Diepen e.a. In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een integra ...
help
Scene : een kwartet ruimtelijke scenario's voor Nederland [Boek]
Dammers, E. \ Ruimtelijk Planbureau \ 2003
Studie van het Ruimtelijk Planbureau
help
Development and social nature of feather pecking [Proefschrift]
Riedstra, B.J. \ 2003
help
Bestrijdingsmiddelen en teelten : een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten [Boek]
Deneer, J.W. \ 2003
Voor de 15 landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geïnventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij 2 van de 15 onderzochte teelten bleeft de belasting van alge ...
help
Observationeel onderzoek probiotica bij chronische obstipatie : subjectieve beleving van gastro-intestinale klachten \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Hendriks - de Wit, L.M. \ 2002
Gegevens van recent Duits onderzoek waaruit naar voren komt dat een probiotisch product de klachten doet verminderen
help
Verkenning van bodemgeschiktheid ter identificatie van kansrijke gebieden voor de landbouwsector in Noord-Brabant [Boek]
Diepen, C.A. van \ Vissers, H.J.S.M. \ Schoumans, O.F. \ Boogaard, H.L. \ Brouwer, F. \ Vries, F. de \ Wolf, J. \ 2002
In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een integrale bodembeoordeling uitgevoerd. Deze diende ter identificatie van kansrijke gebieden voor de landbouwsector in Noord-Brabant. De bodemgeschiktheid is bepaald voor de voornaamste v ...
help
Elekromagnetisch veld tast bodem af : WMO zoekt locaties voor ondergrondse opslag drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Janssen, H. \ 2002
Ten behoeve van drinkwateropslag door Waterleidingmaatschappij Overijssel is in het gebied tussen Oldenzaal en Losser de bodemkundige opbouw van de diepe ondergrond in kaart gebracht d.m.v. de NanoTEM-techniek (elektromagnetisch sonderen). Uitleg ove ...
help
Twee handen vol trends : een verkenning naar trends in de samenleving [Boek]
Dam, R.I. van \ Lüdtke, S. \ Salverda, I.E. \ 2002
Een verkennend onderzoek naar een tiental maatschappelijke trends. Deze trends worden geanalyseerd en beschreven op basis van een ontwikkelde methodiek voor trendonderzoek en vertaald naar mogelijke gevolgen voor natuur.
help
Georadar voor grondwaterverkenning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Balemans, M. \ Meekes, S. \ 2000
Georadar is een geofysische techniek die werkt met radargoven en mogelijkheden biedt voor geohydrologische verkenningen. De georadar geeft informatie op een zeer kleine schaal over de ondiepe ondergrond (10 tot 40 m beneden maaiveld); ook kan een con ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.