help
Zeeuws-Vlaamse kreek het Groote Gat vol munitie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Natuurgebied het Groote Gat in Zeeuws-Vlaanderen wordt uitgebaggerd om de waterkwaliteit en de afvoercapaciteit te verbeteren - een kostbare zaak voor waterschap Scheldestromen. Dat er munitie uit de 2e Wereldoorlog zou liggen was te verwachten, maar ...
help
Vuurwerkstress : 100 seconden dierenarts [Video]
2011
Ongeveer de helft van alle katten is bang voor harde geluiden. Vuurwerk in december zorgt voor veel stress bij huisdieren. Deze stress uit zich op verschillende manieren..
help
Vuurwerkboeren knallen in december \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Siemes, M. \ 2011
Er zijn boeren die knallend het jaar uitgaan: de vuurwerkboeren. Een vuurwerkwinkel aan huis; kan dat, mag dat en levert het meer op dan suizende oren?
help
Praktijkadvies explosieven in bos en natuur [Boek]
Bosschap \ 2011
Explosieven in bos en natuur worden vaak spontaan gevonden, bijvoorbeeld tijdens reguliere werkzaamheden, graafwerkzaamheden, of door medewerkers, recreanten of andere voorbijgangers. Maar ook kunnen er vermoedens bestaan over de aanwezigheid van exp ...
help
Baggerklus buitengracht Deventer van start \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2011
In de Tweede Wereldoorlog zijn er mogelijk bommen en munitie in de grachten van Deventer terechtgekomen. Om veilig te kunnen baggeren, was het nodig mogelijke explosieven te ruimen. Voorjaar 2010 is er met een bootje met een grote hark gedregd. Er kw ...
help
De behandeling van vuurwerkangst bij honden \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Akkerdaas, L.C. \ Jonckheer-Sheehy, V. \ Oost, C.J. \ 2010
Vuurwerkangst bij honden is een jaarlijks terugkomend probleem tijdens de jaarwisseling. Terwijl angst op zich een natuurlijke respons is, dat als doel heeft de overlevingskans in gevaarlijke situaties te vergroten, kan angst voor vuurwerk bij honden ...
help
Bommen & granaten in natuurterreinen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Moons, K. \ 2009
Terreinbeheerders die melding maken van de aanwezigheid van explosieven in natuurterreinen hoeven niet te vrezen dat ze een hoge kostenpost op hun hals halen. Normaal gesproken neemt de gemeente de kosten op zich. Gemeenten kunnen de kosten namelijk ...
help
Bommen en granaten [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2008
Tiel baggerde vorig jaar de stadsgrachten uit waarbij zeshonderd stuks munitie mee naar boven kwam. In Leiden liggen de baggerwerkzaamheden al ruim een jaar stil en in Katwijk werd na een intensieve zoektocht een 1000-ponder niet gevonden. In Nederla ...
help
Aanpak internationale vuurwerkcriminaliteit \ Milieu en recht [Artikel]
Kruithof, P.J. \ 2008
Dit artikel bespreekt de mogelijkheden die er zijn om de invoer van illigaal vuurwerk tegen te gaan met behulp van het strafrecht. Het feit dat de vuurwerkregelgeving voor een belangrijk deel is gebaseerd op de Wet milieugevaarlijke stoffen, geeft we ...
help
Boem!!! : wat te doen bij het vinden van een explosief \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Leij, J. van der \ 2008
help
Micro-explosies versterken grond \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dembicki, E. \ Imiolek, R. \ Daniël, R.A. \ Alboom, G. van \ 2008
In Polen is veel ervaring met micro-explosies, een hier vrijwel onbekende techniek van grondversterking. De methode leent zich zowel voor het verdichten van grote oppervlakten bouwgrond als voor zeer gerichte lokale grondversterkingen
help
Baggeren met gevaar voor explosies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2007
In een serie van tien artikelen laat H2O de daadwerkelijke waterbeheerders aan het woord: mensen die de gemalen laten werken, de dijken versterken, drinkwaterleidingen aanleggen enz. Dit is de tweede aflevering; De stadsgracht van Tiel uitbaggeren te ...
help
Explosief baggerproject Houten, inundatiekanaal herbergt munitie uit Tweede Wereldoorlog : dossier (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bikker, M. \ Tonneijck, J. \ 2007
In het najaar van 2006 zijn hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Houten gestart met baggeren in een inundatiekanaal van fort Honswijk (onderdeel waterlinie). Een explosief project vanwege de grote hoeveelheden munitie in de waterbo ...
help
Projectplan verplaatsing TNO-vestigingen : het verplaatsen van twee vestigingen van TNO Defensie en Veiligheid op Ypenburg en in Rijswijk naar de Hogezandse Polder in Cromstrijen [Boek]
2007
Als gevolg van de onderzoekswerkzaamheden die plaatsvinden op de locaties TNO Ypenburg en TNO Rijswijk, is het noodzakelijk om op beide terreinen explosieve stoffen en munitie op te kunnen slaan. Aanvankelijk was TNO van plan de locatie Rijswijk te v ...
help
Verontreinigde grond : regels zijn duidelijk, kennis schiet tekort \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Oosten T.J. \ 2005
Hoofdlijnen uit publicatie 132 van CROW : "Werken in of met verontreinigde grond". De nadruk ligt op veiligheid bij het uitvoeren grondwerken
help
Vuurwerk : mineralen in vuur en vlam! \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Moorer, W. \ 2005
De geschiedenis van de produktie van vuurwerk: van China (1000 jaar geleden) tot het huwelijk van Hendrik VII uit Groot Britaannië. Met ook de produktiewijze: pyrotechnische mengels, kleur, salpeter, zwavel, bariet, witheriet
help
Tijd winnen dankzij sonarreflector : ervaringen mijnenjagers met explosieven op zee \ Visserijnieuws [Artikel]
Middel, R. \ 2005
Ervaringen van de bemanning van mijnenjagers bij het opsporen, verslepen, en vernietigen van de door vissersvaartuigen gemelde explosieven. Eerder dit jaar was er een dodelijk ongeluk met een opgeviste bom op een kotter
help
In hoeverre is het probleem 'vuurwerk' onder controle? : over de effectiviteit van het Vuurwerkbesluit \ Milieu en recht [Artikel]
Biezeveld, G.A. \ 2005
Door de ramp in Enschede werd vuurwerk van de ene op de andere dag een milieuprobleem. Dit leidde tot nieuw beleid, nieuwe regelgeving en nieuwe voorzieningen voor toezicht en opsporing. Vijf jaar later wordt een tussenbalans opgemaakt
help
Duizend bommen en granaten! : ontwikkelingen van met munitie belaste terreinen \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Lamé, F. \ Westerhof, R. \ Weele, P. van der \ 2004
Enkele achtergronden bij het opsporen en ruimen van munitie, die achtergebleven zijn uit oorlogstijden. Alvorens een munitieverdacht terrein voor nieuwe doeleinden kan worden ontwikkeld, dient het gebied te worden gecontroleerd op aanwezigheid van ni ...
help
Waterbodemsanering stadsgrachten Tiel; een explosief gebeuren \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Koenraadt, R.M.P.M. \ Peels, C.E. \ Herwijnen, M.R.A. van \ 2003
Een groot aantal gemeenten en waterbeheerders is de afgelopen jaren onverwacht geconfronteerd met de aanwezigheid van munitie bij de uitvoering van onderhouds- en saneringsbaggerwerken. De gemeente Tiel heeft ervaringen opgedaan met een goede procedu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.