help
Avebe: interesse in eiwit en vezels \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2016
‘Avebe is van oudsher een bioraffinagebedrijf waarbij we alles weten van zetmeel. Op gebied van de andere componenten, vooral eiwit en vezels, moeten we een inhaalslag maken. Zeker omdat de vraag naar deze bestanddelen toeneemt.’
help
Toepassing van NBS-aardappelsensing in de teelt van zetmeelaardappelen : IJkakker, veldproef 2014 ‘t Kompas [Boek]
Geel, W. van \ Schans, D. van der \ 2015
In het kader van IJkakker worden gewassensoren ingezet als monitor voor gewasontwikkeling. IJkakker heeft tot doel sensorgestuurde teeltmaatregelen te ontwikkelen. Het deelproject IJkakkerbemesting onderzoekt de mogelijkheden in de teelt van aardappe ...
help
Nederlandse aardappelzetmeelketen : van gedwongen huwelijk naar ketenpartners [Brochure]
2014
De impact van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) op de Veenkoloniën is enorm. Ruim één derde van het inkomen van een gemiddeld aardappelzetmeelbedrijf valt weg. Telers van zetmeelaardappelen bezinnen zich op hun toekomst. Twee derde v ...
help
Pootgoedgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013 [Boek]
Wijnholds, K.H. \ 2014
In 2012 is met financiering van Productschap Akkerbouw het project 20-15-10 gestart. Het project waarbij telers worden begeleid in het streven om op termijn, het jaar 2020, een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha voor een va ...
help
Schilkwaliteit en opbrengst kunnen verder omhoog : Nedato analyseert opbrengstgegevens van telers \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Houweling, P. van \ 2014
Een week eerder doodspuiten geeft een betere schilkwaliteit en meer aandacht voor kali en magnesium betaalt zich uit. Deze en andere conclusies trekt aardappelcoöperatie Nedato uit de jaarlijkse vergelijking van de teeltregistratie- en de opbrengstge ...
help
Alleen bekalken waar het nodig is : precisielandbouw in het Noordoosten \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Plaatsspecifieke bekalking biedt kansen om het rendement van zetmeelaardappeltelers in Noord-Oost Nederland te verhogen. Agrifirm Plant is betrokken bij een praktijknetwerk dat deze nieuwe vorm van precisielandbouw onderzoekt.
help
Geeft hogere opbrengst en kwaliteit aardappel : optimale K-bemesting \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
2013
De nieuwe K-monitoringssystemen voor zetmeel- en consumptieaardappelen dragen bij aan hogere opbrengsten en betere kwaliteit. De teeltspecialisten Maurice van den Boom en Fokko Prins en kenniscoördinator Bodem en Bemesting Karin Oonk van Agrifirm Pla ...
help
Minder stikstof, meer kali : bijstellen N- en K-adviezen voor hogere opbrengsten \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Wiepkema, F. \ 2013
In de bemesting van zetmeelaardappelen lijken de huidige adviezen voor de stikstof- en kalibemesting achterhaald. Dat was voor Agrifirm Plant reden om, voor een deel samen met andere partijen, onderzoek te doen naar de juiste normen. Fokko Prins, tee ...
help
Melganzevoet de baas : resistentie tegen metamitron en metribuzin \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Hoek, H. \ Wijnholds, K. \ 2013
De onkruidbestrijding in aardappelen en bieten kan tegenvallen, vooral van melganzevoet. Dit kan komen door resistentie tegen metamitron of metribuzin. Uit PPO-onderzoek blijkt dat resistente melganzevoet in consumptie- en zetmeelaardappelen zijn te ...
help
Saldoverschillen consumptieaardappelen door meer kilo’s en hogere prijs \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Meer, R. van der \ 2013
Akkerbouwbedrijven die in de periode 2010 – 2012 een bovengemiddeld saldo behaalden voor consumptieaardappelen, hadden dit niet alleen te danken aan een hogere productie maar ook aan een hogere prijs. Deze bedrijven maakten in 2011 minder gebruik van ...
help
Groningen: koolhydratenhoofdstad van Nederland- ontwikkelt gezonde patat [Video]
2013
In Groningen wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van "gezonde patat", die niet bijdraagt aan diabetes en welvaartziekten. Dat gebeurt door onderzoekers van het "Carbohydrate Competence Centre in Groningen."
help
Effecten van zwavel, borium en mangaan bij de teelt van zetmeelaardappelen : eindrapport over de jaren 2011 en 2012 [Boek]
Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ Veldman, W.S. \ 2013
In 2011 en 2012 werden in opdracht van Productschap Akkerbouw veldproeven uitgevoerd in het kader van het project “Effecten van meso- en micro-elementen bij de teelt van zetmeelaardappelen”. Doel van het onderzoek was te bepalen welke effecten toedie ...
help
Topopbrengst begint met voldoende poters per meter : 15 ton zetmeel per hectare is een uitdaging \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2013
Avebe en PPO-Valthermond hebben project 20-15-10 geëvalueerd, dat een rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt beoogt. Er is winst te boeken.
help
Praktijk zien inspireert jongeren bij beroepskeuze : Aviko deelnemer Week van de Procestechniek \ Solids processing Benelux [Artikel]
Bol, J. \ 2013
In de Week van de Procestechniek maken leerlingen uit het beroepsonderwijs kennis met de praktijk. Jongeren bezoeken bedrijven en krijgen daar tekst en uitleg. Misschien inspireert zo'n kennismaking tot de keuze voor een beroep in de procestechniek. ...
help
Uitbreiding veiligheidszones verhoogt efficiëntie : aardappelproductenfabrikant Lutosa verbetert veiligheid verpakkingsafdeling \ Solids processing Benelux [Artikel]
De Groote, Y. \ 2013
Met een nieuwe veiligheidszone-indeling op de verpakkingsafdeling verhoogde de Belgische aardappelproductenfabrikant Lutosa de efficiency van haar drie fritesproductielijnen in Leuzeen-Hainaut. De verpakkingsinstallaties staan nu in zes in plaats van ...
help
Mooie resultaten van eigen grond : Drentse akkerbouwers leggen zelf proefveld aardappelen aan \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Wiepkema, F. \ 2013
Op een perceel bij Roswinkel (Dr.) hebben drie akkerbouwers en een vertegenwoordiger van WPA-Robertus een proefveld aangelegd. Akker Magazine en de website Akkerwijzer volgen in 2013 de verrichtingen op het proefveld. In dit artikel aandacht voor de ...
help
Effecten herverdeling soms fors \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Jongeneel, R. \ 2012
De vleeskalversector en zetmeelaardappelboeren zijn het meest gevoelig voor de voorgestelde veranderingen in het systeem van toeslagen van het GLB. Ze lopen het risico tienduizenden euro’s per bedrijf per jaar minder te ontvangen, een ongekende achte ...
help
Increasing crop yields and profits in the Veenkoloniën [Studentenverslag]
Vasilev, S. \ 2012
Het doel van dit rapport is om maatregelen voor te stellen die de opbrengsten en winsten verhogen van zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen in de Veenkoloniën. Deze voorstellen zijn onderverdeeld in technische, maatschappelijke en innovatieve ma ...
help
Het patatje oorlog bij Agrico \ Boerenbusiness [Artikel]
Smit, J. \ 2012
Getergde telers, een rechtszaak, een arbitrageprocedure, een directeur én een voorzitter van de raad van beheer die beide opstappen: de verkoop van de fritesaardappelenpoot van Agrigo aan Aviko dreigt uit te lopen op een heus drama. Wat ging er mis? ...
help
Rooiers gaan gelijk op : alle drie scoren goed op rooikwaliteit \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ Huiden, F. \ 2012
PPO Valthermond en Boerderij hebben in de herfst van 2011 drie getrokken bunkerverstekrooiers uitvoerig getest in zetmeelaardappelen. Een unieke groepstest.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.