help
Uitbreiding mogelijkheden voor valkerij onder de Nieuwe Natuurbeschermingswet : mogelijkheden om de torenvalk in te zetten als jachtvogel in de valkerij [Boek]
Buij, Ralph \ Jansman, Hugh \ 2016
In Nederland mag vooralsnog alleen met de inheemse havik en slechtvalk vrij gevlogen worden door valkeniers. Het voorstel voor de Nieuwe Natuurbeschermingswet zou roofvogelhouders de mogelijkheid bieden om in het kader van verjaging bij vliegvelden o ...
help
Slechtvalken in Noard-Fryslân Bûtendyks. 2. Prooikeus en jachtmethodes \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Dekker, D. \ 2010
Deze bijdrage is een vervolg op een eerder artikel dat onder dezelfde titel in het voorjaarsnummer van 2008 verscheen. Een primair verschil tussen beide is dat de vorige onderzoeksperiode in de late herfst (2006 en 2007) viel, terwijl het hier beschr ...
help
Torenvalken \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Nijenhuis, G. \ 2010
Portret van een koppeltje torenvalken met jongen in de tuin van de auteur, met een deel algemene beschrijving van de torenvalk.
help
Een halve eeuw op zoek naar Slechtvalken \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Dekker, D. \ 2010
Op 18 februari 2009 promoveerde Dick Dekker bij Wageningen Universiteit op een proefschrift getiteld : Hunting tactics of Peregrines and other falcons. Met een leeftijd van 75 jaar was hij daar de oudste promovendus ooit. Dekker emigreerde in 1959 na ...
help
Jagen met getrainde vogels \ Traditie : tijdschrift over tradities en trends / Nederlands Centrum voor Volkskultuur [Artikel]
Veer, J. van der \ 2009
Valkerij is een oude sport, die internationaal kans maakt om op de lijst van immaterieel erfgoed geplaatst te worden. De valkeniers jagen met getrainde vogels, zoals valken, op een prooi in de lucht. In de Middeleeuwen was het vooral een adellijke be ...
help
Slechtvalk toch niet van adel : Wageningse promotie op onmogelijk geacht onderzoek \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
2009
Onderzoeker Dick Dekker (1933) bestudeerde bijna een halve eeuw de jachttechnieken vande slechtvalk in het veld. Deze valkeniersvogel heeft een mytische status, maar blijft in biologisch opzicht doodgewoon
help
Hunting tactics of Peregrines and other falcons [Proefschrift]
Dekker, D. \ 2009
De slechtvalk was bijna uitgestorven door giftige residu’s van landbouwchemicaliën, maar de stand heeft zich hersteld. Dekker deed onderzoek naar de invloed van de terugkeer van deze roofvogel op zijn prooisoorten in Nederland en Canada. Hij heeft ge ...
help
Slechtvalken in Noord-Fryslân bûtendyks : predatie op overwinterende Bonte strandlopers in vergelijking tot de westkust van Canada \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Dekker, D. \ Ferwerda, A. \ 2008
De sterke terugkeer van de Slechtvalk heeft recent geleid tot onderzoek naar de indirecte gevolgen van de toegenomen predatiedruk op het gedrag en het gewicht van prooivogels als steltlopers. Er is echter weinig studie gemaakt van in Nederland overwi ...
help
Breken trekvogels het snelheidsrecord van stootduikende Slechtvalken? \ Limosa [Artikel]
Gasteren, H. van \ 2008
De hoogte waarop de meeste vogeltrek plaatsvindt hangt vooral af van de wind. Vogels kiezen vlieghoogtes waar ze het meeste profijt van meewind hebben. Zowel uit theoretische modellen die de vlieghoogte van vogels voorspellen, als uit modellen die de ...
help
Gevederde torpedo's boven de Eems : meervoudige recordhouder slechtvalk rukt op \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Dijksterhuis, K. \ 2004
Het gaat goed met de slechtvalk in Nederland, want het aantal broedplaatsen is sinds 1995 aan het uitbreiden
help
Vreemde gasten \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Wesseling, M. \ 2004
Van de zeldzame enkelingen die Nederland aandoen tijdens de vogeltrek worden genoemd: de ijsgors, de poelruiter, de giervalk, de koningseider, de kuifaalscholver, de zeearend, de kuifkoekoek, de morinelplevier, de kleinste jager, de strandleeuwerink, ...
help
Analysis of TBBP-A and HBCD in peregrine falcon eggs [Boek]
Leslie, H.A. \ Micic, D. \ Kwadijk, C. \ Leonards, P.E.G. \ 2003
The brominated flame retardants (BFRs) tetrabromobisphenyl-A (TBBP-A) and hexabromocyclododecane (HBCD) are widely used in Europe and may be transported to northern regions by long range transport, as has been modelled for other BFRs [Wania and Dugan ...
help
Voedselkeuze van slechtvalken op Griend \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Oosterhuis, R. \ Kok, J. \ 2003
De Slechtvalk heeft de laatste jaren als broedvogel een vaste plaats in de Nederlandse vogelwereld veroverd. In 2002 zijn bijvoorbeeld 10 broedgevallen vastgesteld. Ook op het Waddeneiland Griend verbleven in het voorjaar van 2001 twee Slechtvalken. ...
help
20 Jahre Artenhilfsprogramm Wanderfalke [Boek]
Lanz, U. \ 2002
help
Nieuwe niche voor broedende Slechtvalken in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Geneijgen, P. van \ Biemans, J. \ 1999
Beschrijving van het langzame herstel van de populaties slechtvalken (Falco peregrinus) vanuit Duitsland naar Belgie en Nederland. Een belangrijke rol in de vestiging van nieuwe broedparen speelt industriele hoogbouw, vooral electriciteitscentrales, ...
help
Falkenhoefe : Eine artenschutzrechtliche Betrachtung \ Natur und Landschaft : Zeitschrift fuer Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz [Artikel]
Hammer, W. \ 1996
help
Een verdreven mensenvriend \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Nie, H.W. de \ 1996
Door uitbreiding van de grootschalige landbouw wordt de torenvalk in Europa steeds meer bedreigd
help
Eleonora's valk \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Robbrecht, G. \ 1996
Aandacht voor een buitenbeentje onder de valken, waarvan de meeste kolonies zich in de Aegeische Zee bevinden
help
Voorkomen en terreinkeus van Slechtvalken Falco peregrinus in het Noordelijke Deltagebied \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Ouweneel, G. \ 1995
Een verslag van aantalstoename en terreinkeuze
help
Voeselparasiterende Roodpootvalk \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Eigenhuis, K.J. \ 1995
Kort bericht over waarnemingen in Nederland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.