help
Hoeveel is onze poep eigenlijk waard? [Video]
2015
Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, heeft een donkerbruin vermoeden dat we waardevolle stoffen door het toilet spoelen. Sterker nog: ze weet het zeker. Voedingsstoffen, zelfs medicijnen: In dit college vertelt ze hoe we met algen ...
help
Projecten met po(tentieel) : energie uit riool: we laten ze een poepie ruiken! \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Volgens de Encyclopedia Britannica - de Britse encyclopedie - produceert een gemiddeld persoon dagelijks een hoeveelheid ontlasting met een gewicht tussen de 100 en 250 gram. Die hoop wordt door het toilet gespoeld, maar daarmee gaat een boel energie ...
help
Bronopsporing fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties Burgumer Mar en De Kuilart, met behulp van DNA technieken [Boek]
Kardinaal, E. \ 2015
Het doel van het huidige onderzoek is om te achterhalen wat de voornaamste bron van fecale verontreiniging is die bijdraagt aan verhoogde concentraties (leidend tot overschrijdingen) van de fecale parameters E. coli en enterococcen zoals die eerder d ...
help
Fecale verontreiniging in zwemwater identificeren met DNA-merkers \ H2O online [Artikel]
Heijnen, L. \ Kardinaal, E. \ Rotteveel, S. \ Ruiter, H. \ Leenen, I. \ 2014
DNA-merkers, waarmee de herkomst van fecale verontreinigingen kan worden achterhaald, geven beheerders van zwemwater de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in de relevante vervuilingsbronnen. Hierdoor kunnen ze gerichte maatregelen nemen ter ver ...
help
DNA-detectie toegepast bij beheer zwemwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wullings, B. \ Heijnen, L. \ Learbuch, K. \ Kardinaal, E. \ 2014
Zwemwater in de open lucht wordt in Nederland streng gecontroleerd op blauwalgen en fecale bacteriën. KWR zette met enkele partners een belangrijke stap in de analyse van zwemwater: identificatie en tellingen van blauwalgen en fecale bacteriën met DN ...
help
Système d'évaluation des fécès: le score fécal [Poster]
Huisman, T. \ Hokwerda, J. \ 2014
Kleur, vorm en stevigheid van de uitwerpselen vertellen iets over het dier, het soort voer en de kwaliteit hiervan. Door een goede mest-beoordeling kunnen problemen snel herkend worden. Hoe ziet goede mest van een diersoort er uit? En hoe word de mes ...
help
Antibiotics in the chain; analyses of feces to study the life-cycle of antibiotics [Poster]
Stolker, L. \ Kang, J.W. \ Lee, K.-J. \ Park, H.-C. \ Jang, Y. \ So, B. \ Wegh, R. \ Berendsen, B. \ Zuidema, T. \ [2014]
To prevent further dissemination of resistance, the use of antimicrobial compounds in animal husbandry should be decreased. Therefore, instead of monitoring food products related to MRL regulations, antibiotic usage in general should be monitored in ...
help
Snelle analyse van fecale verontreiniging in drinkwater \ H2O online [Artikel]
Wubbels, G. \ Veenendaal, G. \ Schaap, M. \ Lijzenga, T. \ Douma, A. \ 2014
Microbiologische drinkwatercontrole gebeurt met de aloude kweektechnieken. Daarbij kost het veel tijd voordat de resultaten bekend zijn. Met nieuwe moleculaire technieken zijn bacteriën sneller aan te tonen. WLN heeft methodes ontwikkeld waarmee faec ...
help
EU ecolabel for flushing toilets and urinals : EEB, INFORSE and BEUC position on criteria proposal to be voted on 20th of June 2013 [Boek]
Morales, B. \ Olesen, G.B. \ 2013
The Joint Research Centre (JRC) of the EU Commission has developed a proposal of criteria for the EU Ecolabel for flushing toilets and urinals. The limits for maximum full flush (6 l/flush) and reduced flush volume (3 l/flus) are too high, as accordi ...
help
Onderzoek naar de resistentie van de bruine rat in Nederland - 2012 [Boek]
Lee, T.A.J. van der \ Gent-Pelzer, M.P.E. van \ Schilder, H. \ Huis in ’t Veld, J.W.H. \ Meerburg, B.G. \ 2013
Resultaten van een onderzoek naar het voorkomen van genetische mutaties bij bruine ratten in Nederland.
help
Gebolder op zolder : kleine zoogdieren in en om huizen [Boek]
Cortens, J. \ Verbeylen, G. \ [ca. 2013]
Tal van wilde dieren vinden in onze huizen een geschikt leefgebied. Rustige hoekjes op zolders, in spouwmuren en valse plafonds bieden een ideale nestplaats en voedsel is er bij de hamsterende mens vaak in overvloed. In de meeste gevallen worden deze ...
help
Gestandaardiseerde fosforverteerbaarheid in de varkensvoeding [Boek]
Jongbloed, A.W. \ Diepen, J.Th.M. van \ Bikker, P. \ 2012
help
Rattenkeutels met de post \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Beintema, N. \ 2012
Wageningse wetenschappers brengen in kaart welke rattenpopulaties resistent zijn tegen rattengif. Daarbij hebben ze de hulp ingeroepen van het publiek. Wie keutels van de bruine rat vindt, kan ze opsturen.
help
Modelling anaerobic digestion of concentrated black water and faecal matter in accumulation system \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Elmitwalli, T. \ Zeeman, G. \ Otterpohl, R. \ 2011
A dynamic mathematical model based on anaerobic digestion model no. 1 was developed for accumulation (AC) system treating concentrated black water and faecal matter at different temperatures. The AC system was investigated for the treatment of waste( ...
help
Fecale indicatoren: probleem of oplossing? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hijnen, W. \ Wubbels, G. \ 2011
'Faecal indicators : problem or solution? luidde de titel van een driedaags congres met 149 deelnemers uit 22 landen, dat begin juni 2011 in Edinburgh plaatsvond. De Nederlandse deelname bestond uit acht personen van PWN en Vitens, Waterleiding Labor ...
help
Inventarisatie microbiologische kwaliteit van stedelijk water : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Man, H. de \ Knapen, F. van \ Leenen, I. \ 2011
Water is aantrekkelijk en wordt daarom vaak geïntegreerd in het stedelijk gebied. Mensen waarderen dit water vanwege de verfraaiing van de omgeving en/of vanwege de eventuele verkoeling. Datzelfde water kan echter ook gezondheidsrisico's met zich mee ...
help
Sporen herkennen : keutels, drollen en druksels (2) \ Zoogdier [Artikel]
Pot, A. \ 2011
Keutologie : in deze vierde aflevering van de reeks Herkennen van diersporen komt het drukwerk van ree, edelhert, damhert en wild zwijn aan bod. In tegenstelling tot bij roofdieren zien de uitwerpselen van planteneters zoals ree en edelhert er 'door ...
help
Watervogels en fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna : studie naar relaties en oplossingen [Boek]
Kleijn, D. \ Meerburg, B.G. \ 2011
Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of de slechte zwemwaterkwaliteit (te hoge concentraties door watervogels uitgescheiden fecale bacteriën) in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard, gerelateerd is aan ...
help
Varkenstoilet lijkt goed haalbaar \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Weeghel, E. van \ Eijk, O. van \ 2011
Met een varkenstoilet kan de ammoniakemissie bij de bron worden aangepakt. Bovendien biedt het mogelijkheden om mineralen in mest en urine optimaal te herbergen. Voor de ontwikkeling van een goed werkend varkenstoilet zul je inzicht moeten hebben in ...
help
Mestscore [Poster]
Huisman, T. \ Hokwerda, J. \ Vijgeboom, W. \ 2011
Kleur, vorm en stevigheid van de uitwerpselen vertellen iets over het dier, het soort voer en de kwaliteit hiervan. Door een goede mest-beoordeling kunnen problemen snel herkend worden. Hoe ziet goede mest van een diersoort er uit? En hoe word de mes ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.