help
Nieuwe verdienmodellen voor de Innovatie en Demonstratie Centra [Boek]
Ruijs, M.N.A. \ 2016
In het project Kennis en Innovatie IDC Westland-Oostland is door Wageningen UR Glastuinbouw nagegaan welke alternatieve verdienmodellen er zijn voor de Innovatie en Demonstratie Centra (IDC) om minder afhankelijk te kunnen zijn van overheidssteun. Er ...
help
Financiële prikkels in de landbouw voor verbetering van de waterkwaliteit [Boek]
Bergevoet, Ron \ Bondt, Nico \ Lauwere, Carolien de \ Buurma, Jan \ Linderhof, Vincent \ Rijk, Piet \ 2016
In de agrarische ketens zijn al veel beleidsinstrumenten ingezet om de uitstoot van vervuilende stoffen naar het water te beperken. Echter, slechts weinig van de bestaande instrumenten zijn economische instrumenten en weinig is gericht op het ‘vervui ...
help
Europa toch akkoord over toegang tot directe steun \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vandepoel, G. \ 2015
In oktober stelde de Europese Commissie een veto tegen het voorstel om landbouwers uit bepaalde sectoren tot de nieuwe basisbetalingsregeling toe te laten. Na intensief overleg tussen de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie worden landbouwers di ...
help
Onderzoek onder ruim 200 varkenshouders toont aan: banken kritischer op financieringsverzoeken \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Buning, S. \ 2015
Varkenshouder krijgen moeilijker een financiering dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Pig Business onder ruim 200 varkenshouders. Door lagere waarden van onroerende zaken en slechtere financiële resultaten van varkensbedrijven, zijn b ...
help
Vlaamse premie voor tewerkstelling van personen met arbeidshandicap \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Verdonck, I. \ 2014
De Vlaamse overheid steunt werkgevers in Vlaanderen die werknemers met een arbeidshandicap aanwerven of al in dienst hebben. Behalve jobcoaching kan dit ook een financiële ondersteuning inhouden. Zo biedt de VDAB enerzijds een tegemoetkoming aan in d ...
help
Netherlands common agricultural policy [Brochure]
2014
The Common Agricultural Policy (CAP) is Europe's answer to the need for a decent standard of living for 12 million farmers and a stable, varied and safe food supply for its 500 million citizens. It strengthens the competitiveness and sustainability o ...
help
Naar een Plantgezondheidsfonds voor de glastuinbouw : analyses van risico’s en inrichting van het fonds [Boek]
Bremmer, J. \ Benninga, J. \ Asseldonk, M. van \ Hennen, W. \ 2014
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van: De fytosanitaire kosten in de productie- en handelsketen van de glasgroenteteelt en de mogelijkheden om via een plantgezondheidsfonds een tegemoetkoming te verstrekken bij een eventuele schade a ...
help
'Banken zoeken te weinig naar oplossingen' : Jos van der Knaap, voorzitter LTO Glaskracht Westland \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2014
In september verscheen in streekblad Het Hele Westland een opvallende column van voorzitter Jos van der Knaap van LTO Glaskracht Westland. Onder de kop ‘Het wordt tijd voor een bank die het anders doet’ uitte hij stevige kritiek op met name de Raboba ...
help
'Als je te groot begint, val je in negatieve zin op' : Serie: Grenzeloos finance for development \ KAS magazine [Artikel]
Groot, M. de \ 2014
Het bedrijf FoodVentures ontwikkelt glastuinbouwprojecten voor de productie van groenten en fruit in landen nabij de Zwarte Zee, zoals Oekraïne, Georgië en Turkije. dit jaar startte het bedrijf een glastuinbouwbedrijf Galacia Greenery in Busk nabij L ...
help
'Zolang je winst draait, kun je het spelletje meespelen' \ KAS magazine [Artikel]
Brakeboer, T. \ 2014
Bedrijven die in het recente verleden grote investeringen hebben gedaan, zitten nu met de gebakken peren. Door teleurstellende prijzen voor groenten, bloemen en potplanten werd een of meerdere jaren het zout in de pap niet verdiend. Daarbovenop verdw ...
help
Mestinvesteringsfonds van start : Agrifirm mede-initiatiefnemer \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2013
In de Tweede Kamer wordt veel gesproken over de nieuwe mestwetgeving. Onderdeel van de plannen is dat boeren met een mestoverschot op hun eigen erf verplicht zijn een deel van de mest te verwerken. Op korte termijn moet er veel mestverwerkingscapacit ...
help
Weinig enthousiasme voor crowdfunding : Harm Horlings: ‘Geluiden zoals die nu vanuit de sector komen over weinig tot geen deelname van boomkwekers, vind ik onverstandig’ \ Boom in business [Artikel]
Jacobs, R. \ 2013
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) lanceerde het plan om via crowdfunding € 150.000 bij elkaar te vergaren voor een vervolgonderzoek naar essentaksterfte. De eerste geluiden vanuit politiek en sector zijn sceptisch. Hoe staan de boom ...
help
Pleiten voor meer Europees draagvlak \ De boerin [Artikel]
Debergh, A. \ Kingmans, R. \ 2013
Vraag tien Europese burgers waar ze aan denken bij de term Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en het eerste wat terug zal komen is het woord ‘subsidies’. Vraag het aan vier beleidsvrouwen uit de Nederlandse en Vlaamse landbouwsector en de woorden ‘voe ...
help
Van zorgboerderij naar buurtboerderij : voor veel locaties een interessante gedachte [Boek]
Hop, P.J.W.M. \ [2013]
Zorgboerderijen en gemeenten hebben elkaar veel te bieden. Toch blijkt uit onderzoek van het RIVM, LEAS en de Wageningen Universiteit dat deze partijen nauwelijks op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden.
help
The effect of natural disasters on agricultural protection: a panel data analysis : analyzing the impact of large scale natural disasters on agricultural protection [Studentenverslag]
Hoogezand, B. \ 2013
During the last decade attention for the impact of natural disasters is growing. Since the WTO Uruguay Round there is increasing attention for the effects of agricultural protection. This study investigates the impact of natural disasters on the leve ...
help
'Het ultieme doel is een eigen merk in China' \ KAS magazine [Artikel]
Langen, E. \ 2013
China is het land met de meeste inwoners ter wereld. Het is ook het land met de snelst groeiende bevolking van de wereld. Dat biedt kans op kans voor tuinbouwondernemers in Nederland. Rozenbedrijf Van den Berg RoseS waagde in 2003 al de sprong naar d ...
help
Klanten op de bres voor Bloembinderij Taxus \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Hooftman, J. \ 2012
Na een gedwongen renovatie van haar pand kan Rina Valkestijn van Bloembinderij Taxus in Utrecht de maandlasten niet meer opbrengen. Gedwongen sluiting dreigt. Buurtbewoners willen dat niet laten gebeuren en hebben een actie opgezet om geld in te zame ...
help
Ontdekcheque voor opleiding \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Meertens, C. \ 2012
Jacqueline van Leeuwen bezoekt winkels om medewerkers te vertellen dat ze een ontdekcheque kunnen krijgen ter waarde van maximaal €750 als ze een opleiding volgen. Deze opleiding moet bijdragen aan versterking van de positie van de werknemer op de ar ...
help
Analyse van fytosanitaire risico's in de boomkwekerij [Boek]
Bremmer, J. \ Benninga, J. \ Lentjes, P. \ Hennen, W. \ Meulen, H. van der \ 2012
Recente vondsten van quarantaine organismen in de boomkwekerij hebben laten zien dat de boomkwekerij kwetsbaar is voor fytosanitaire risico's. Vondsten van sommige quarantaine organismen kunnen gevolgen hebben die de draagkracht van individuele bedri ...
help
Kan ik subsidie krijgen voor nieuwe bedrijfshal? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Goudriaan, E. \ 2012
Als aanvragers jonger zijn dan veertig jaar en het bedrijf minder dan drie jaar geleden is overgenomen, kunnen ze een aanvraag indienen voor de regeling Jonge Landbouwers.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.