Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="financieel beheer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Financiële effectrapportage : planschaderisicoanalyse als nieuw instrument \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Zundert, J.W. van \ 2008
Al bij de voorbereiding van besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen zouden de effecten daarvan op de schadeaansprakelijkheid moeten worden onderzocht, in plaats van dit probleem vooruit te schuiven. Het instrument voor deze vorm van effectenrapport ...
help
Kleine ramp, grote emotionele en financiële gevolgen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Geen overstromingen is zonder gevolgen. Als in januari 1926 de dijken in Zalk en Dalfsen heeft dat consequenties voor de bewoners. Vooral financiële. Maar aan de horizon gloort ook hoop. De gedupeerde bewoners krijgen bezoek van niemand minder dan ko ...
help
Financiering natuurbeheer in de knel : toekomst baart terreinbeheerders zorgen \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2007
Het Nederlands areaal aan natuurgebieden groeit. Tot 2019, wanneer de Ecologische Hoofdstructuur af moet zijn, zullen er in totaal ruim 300.000 hectares natuurterrein bijkomen. Hoe moeten terreinbeherende instanties als Natuurmonumenten en Staatsbosb ...
help
Kosteneffectiviteit van beheer van heide \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Jong, A. de \ Oosterbaan, A. \ Raffe, J. van \ 2007
Bij het beheer van natuurterreinen kan vaak uit verschillende combinaties van beheermaatregelen worden gekozen. Elke maatregel heeft zijn eigen kosten en effecten. Op verzoek van het Ministerie van LNV is in 2005 een methode ontwikkeld waarmee voor c ...
help
Verbrede financiering voor duurzaam natuur- en ecosysteeembeheer : een actueel en informatief kennisoverzicht samengesteld ter ondersteuning van de kennisagenda van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit : kennis scan [Boek]
Verschuuren, B. \ Bodegom, A.J. van \ Lette, H. \ 2007
Verbrede financiering is een thema dat in de afgelopen jaren snel aan populariteit gewonnen heeft. Vele organisaties werken eraan, of hebben er interesse voor. Het aantal publicaties op dit gebied is aanzienlijk. Het gaat daarbij aan de input zijde o ...
help
Informatinet terreinbeheer in opbouw \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Voskuilen, M. \ Luijt, J. \ 2006
In opdracht van het Ministerie van LNV, het Bosschap en het Milieu- en Natuurplanbureau wordt het huidige LEI-informatienet ‘particuliere bosbouw’ verbreed naar een informatienet bos én andere natuurterreinen. Aangezien die ‘andere terreinen’ in slec ...
help
Kies positie in transitie : advies aan de Tweede Kamer over financiering van transities in het landelijk gebied [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2005
Transitie in het landelijk gebied betreft: versterking van de lokale economie; duurzame landbouw; betere kwaliteit van natuur en landschap; milieu- en watercondities; sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid. Bestaande geldstromen worden geïnve ...
help
Aanbevelingen voor het terugdringen van de tegemoetkomingen bij faunaschades : rapport Werkgroep Huys [Boek]
Werkgroep Huys \ 2003
LNV ziet zich, om budgettaire redenen, genoodzaakt te onderzoeken hoe het beroep op het Faunafonds substantieel kan worden teruggebracht. Dit valt samen met een zekere drang vanuit de politiek om de mogelijkheden tot afschot van bepaalde soorten te v ...
help
Wie betaalt de rekening? : begrotingsvergelijking waterschappen 2001 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Smits, A.G.E. \ Hospers, G. \ 2001
Hoofdpunten uit het rapport 'Vergelijking begroting 2001', waarin de Nederlandse waterschappen worden vergeleken, niet alleen financieel en op basis van kengetallen, maar ook m.b.t. beleidsuitgangspunten en taakopvatting. Aan de orde komen: lastendru ...
help
Een ambitieus wegbeplantingsplan voor de 21e eeuw : het Waterschap Zeeuwse Eilanden bouwt aan de toekomst van het landschap (2) \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wieringa, A. \ Bosch, J.W. \ 2001
De visie op het groenstructuurplan en de uitwerking van de beheerplannen
help
De trits: gewogen en te licht bevonden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hijum, Y.J. van \ 2000
In een onderzoek van de Universiteit Twente ('Kostelijk water') is kritisch gekeken naar de effecten van de functionele en financiële decentralisatie op het gebied van het waterbeheer. Uit case-study's kan de conclusie worden getrokken dat de verwach ...
help
Financiering van een goed idee [organisatie] \ Organiseer je eigen natuur : wegwijzer voor natuurprojecten [Hoofdstuk uit boek]
Meeuwissen, T. \ 2000
help
Institutional, economic, financial and educational aspects \ Proceedings of the Sino-Dutch seminar on water management [Hoofdstuk uit boek]
Laan, D. van der \ Suo Lisheng \ 1999
help
Vergelijking begroting 99 : [49 waterschappen] [Boek]
Werkgroep Begrotingsvergelijking \ [1999]
help
Jild as wetter : een onderzoek naar de kostentoedeling in de Friese kwantiteitswaterschappen [Boek]
Hijum, Y.J. van \ 1998
help
Gewikt & gewogen : vijfentwintig jaar 'beleidsanalyse' [Boek]
Hellendoorn, J.C. \ Bout, J. \ Dussen, J.W. van der \ 1998
help
Vergelijking begroting 97 [Boek]
Waterschap De Aa \ Zuiveringsschap Drenthe \ Waterschap Friesland \ [1997]
help
De financiering van het milieubeleid : verslag van de gelijknamige studiedag van de Programmerings- en Studiegroep Milieu en Economie d.d. 18 januari 1990 [Congresverslag]
Gerwen, O.J. van \ Eppink, F.A.M. \ Hafkamp, W.A. \ Woerd, K.F. van der \ 1990
help
Investeringsprioriteiten en de rijksbegroting : een analyse naar aanleiding van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1989
help
Kosten van het milieubeheer 1988 t/m 1992 [Boek]
Tebodin, Advies- en Constructiebureau B.V. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.