Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="financieel beheer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Watermarkt volop in overleg over toewijzing projectrisico’s : waterschappen mogen opdrachtnemers niet dwingen om te gokken \ WaterForum [Artikel]
Hooijdonk, A. van \ 2015
Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn volop met elkaar in gesprek over de toewijzing van de financiële risico’s van watergerelateerde projecten. Dat blijkt uit een telefonische rondgang van WaterForum langs diverse spelers in het veld. GMB-directeur ...
help
Werk aan de winkel voor het financieringssysteem van het Nederlandse waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Cleef, R. van \ 2015
Goed waterbeheer kan niet zonder een adequaat financieringssysteem. Nationaal en internationaal is er steeds meer aandacht voor de rol van het financieringssysteem. Mede door de rapportages van de OESO groeit het bewustzijn dat het verder ontwikkelen ...
help
Een duurzame en toekomstbestendige financiering van het waterbeheer in Nederland \ Water governance [Artikel]
2015
Zoals bekend verscheen op 17 maart 2014 het OESO-rapport “Water governance in the Netherlands: fit for the future?”. Nog dezelfde dag stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu dit rapport vergezeld van haar standpunt aan de Tweede Kamer. In ha ...
help
Historische schets ontwikkeling belastingstelsel waterschappen \ Water governance [Artikel]
Dekking, W. \ Havekes, H. \ 2015
In dit artikel wordt stilgestaan bij de historische ontwikkeling van het belastingstelsel van de waterschappen
help
Financiering gemeentelijke watertaken \ Water governance [Artikel]
Dekker, G. \ Slomp, J. \ 2015
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het stedelijk waterbeheer. Zij zijn geen waterbeheerder, zoals de waterschappen en Rijkswaterstaat, maar hebben wel specifieke watertaken op het gebied van huishoudelijk en bedrijfsmatig afvalwater, hemelwater ...
help
Afkoppelen kost meer dan het aan zuiveringskosten bespaart \ Water governance [Artikel]
Hermans, R. \ 2015
In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Minister van Infrastructuur en Milieu in op nieuwe mogelijkheden voor de financiering van het waterbeheer. Zij baseert zich op het rapport Toekomstige en duurzame financiering van het Nederlandse Waterbeheer. ...
help
De prijs van het Nederlandse waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Terpstra, S. \ Troost, S. \ 2015
In het rapport Water governance in the Netherlands: Fit for the future? van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt het waterbeheer in Nederland als referentie voor de wereld genoemd. De goed ontwikkelde infrastructu ...
help
"Het drievoudige bedrag had ook gekund" : waterschappen halen geld op via 'groene waterobligatie' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vos, A. de \ 2014
De Nederlandse Waterschapsbank wil de activiteiten van de Nederlandse waterschappen voortaan financieren met 'groene obligaties'. Grote beleggers stoppen hun geld graag in duurzame activiteiten als die van het waterschap.
help
Autonome financiering watertaken essentieel \ Water governance [Artikel]
Hieltjes, H. \ 2013
Nederland kan niet functioneren zonder adequaat waterbeheer. De financieringsbehoefte van het waterbeheer groeit. Echter, de financiële draagkracht van Nederland stagneert. Hier ligt een zware opgave.
help
Financieel akkoord bezorgt waterschappen slecht gevoel : wet houdbare overheidsfinanciën \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2013
Begin 2013 is een financieel akkoord met het Rijk gesloten waarin afspraken staan over de Wet Hof, het schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds. De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen heeft zich na pittige discussies met tegenzin ach ...
help
Rioolheffing : gemeente Nijmegen gebruikt WOZ-waarde als heffingsmaatstaf \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2013
Gemeente Nijmegen heeft afgelopen jaren enkele opmerkelijke keuzes gemaakt op het financiële vlak van de rioleringszorg. Dit heeft geleid tot meerdere rechtszaken. De redactie vroeg zich af wat er speelt en ging naar de deskundigen bij gemeente Nijme ...
help
Het Ideaal Complex als begunstiger voor het EMU-saldo : duurzame financiering van rioleringsuitgaven en de Wet Hof \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Gortmaker, K. \ 2013
Een actueel onderwerp binnen de gemeentefinanciën vormt de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF). Gemeenten moeten als lagere overheid ook hun aandeel leveren in het in de hand houden van de overheidstekorten. De vraag is of de wijze van financieren ...
help
Besparen door risicogestuurd rioolbeheer \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Molegraaf, H. \ Laverman, R. \ Wonink, P. \ Bos, M. \ 2013
Toenemende bezuinigingen dwingen de hedendaagse rioolbeheerder steeds kritischer te kijken naar het onderhoudsbeleid van zijn stelsel en de afwegingen, die daarbij gemaakt worden. Iedere beheerder streeft immers naar een zo goed mogelijk functioneren ...
help
Bouwers grote zuiveringsinstallaties iets minder pessimistisch \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Als vanouds vraagt het bedrijfsleven, ook dat in de watersector, aan het Rijk meer geld ter ondersteuning van investeringen in nieuwe technologiën én om overbruggingskredieten, voorfinanciering van grote projecten en exportgaranties. Dat gebeurde ook ...
help
Let op! Geld lenen kost geld \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Esch, K.J. van \ 2010
Het najaar is weer aangebroken. De bladeren vallen. Een nieuw kabinet is begonnen aan een omvangrijke klus, want er moet fors worden bezuinigd. Traditioneel eisen de gemeentefinanciën de nodige aandacht op. De begrotingen van 2011 worden vastgesteld. ...
help
Effecten eerst grondig onderzoeken : schatkistbankieren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2009
Is schatkistbankieren bij het Rijk een aantrekkelijke optie voor de waterschappen om financiële risico's bij het uitzetten van geld zoveel mogelijk te beperken en goedkoop geld te lenen? De meningen zijn verdeeld. Binnenkort start een onderzoek naar ...
help
Kleine ramp, grote emotionele en financiële gevolgen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Geen overstromingen is zonder gevolgen. Als in januari 1926 de dijken in Zalk en Dalfsen heeft dat consequenties voor de bewoners. Vooral financiële. Maar aan de horizon gloort ook hoop. De gedupeerde bewoners krijgen bezoek van niemand minder dan ko ...
help
Wat is maatschappelijk haalbaar? Financiering KRW en WB21 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2007
Het regeerakkoord besteedt meer dan in vorige jaren aandacht aan water. De financiële kant van het regionale waterbeheer blijft echter onderbelicht. De waterschappen onderzoeken of de eigen voorgestelde doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in c ...
help
Waterschappen vergelijken ambities en lasten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2005
Dunner, leesbaarder en aangevuld met een aparte samenvatting. Dat zijn de meest opvallende kenmerken waarin de begrotingsvergelijking van de waterschappen anno 2005 verschilt met die van vorige jaren. Maar ook inhoudelijk zijn er zaken verschoven: wa ...
help
Ook ambities waterschappen vergelijken : begrotingen naast elkaar gelegd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2003
Interview met Ruud Viergever, secretaris-directeur Waterschap de Dommel. De Dommel is in de jaarlijkse begrotingsvergelijking met stip gestegen, naar een gedeelde 7e positie
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.