Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 689

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="fiscaal beleid"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit?: : verkenning van trends en opties : Milieubelastingen en Groene Groei Deel III / Herman Vollebergh (eindredactie), Justin Dijk, Eric Drissen, Hans Eerens en Gerben Geilenkirchen [Boek]
Vollebergh, Herman \ Dijk, Justin \ Drissen, Eric \ Eerens, Hans \ Geilenkirchen, Gerben \ 2016
In de politiek leeft breed de wens om het belastingstelsel te hervormen. Onderdeel hiervan is de gedachte de belastinggrondslag te verschuiven van ‘arbeid en winst’ naar ‘consumptie en duurzaamheid’. Dat zou meerdere doelen tegelijk kunnen dienen: ee ...
help
Zonder duidelijkheid staat de hele sector stil : Rabobank-topman Marijn Dekkers: ‘alleen een oproep om minder koeien te gaan melken is te vrijblijvend voor behoud van derogatie’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2016
De melding dat de Rabobank voorlopig uitbreidingsplannen van melkveebedrijven niet financiert, leverde vette krantenkoppen op. Maar volgens Marijn Dekkers, sectormanager melkvee bij de Rabobank, is het een logisch gevolg van het uitblijven van duidelijkhe ...
help
New era. New plan. Europe : a fiscal strategy for an inclusive, circular economy [Boek]
Groothuis, Femke \ 2016
This study by The Ex’tax Project in cooperation with Deloitte, EY, KPMG Meijburg and PwC examines the impact of a tax shift from labour to consumption and natural resource use. Cambridge Econometrics has modelled the impacts of a tax shift scenario i ...
help
Biobased Economy : met fiscaal voordeel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil [Boek]
[2016]
Duurzaam ondernemen kan met steun van de overheid en levert belastingvoordeel op. Via de MIA\Vamil-regeling mag namelijk een deel van de kosten worden afgetrokken van de fiscale winst (MIA) en/of vrij worden afgeschreven (Vamil). Dit leaflet zet de m ...
help
Tussenrapport verkennende fase commissie onderzoek mogelijke aanpassing belastingstelsel waterschappen [Boek]
Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) \ 2016
Het bestuur van de Unie van Waterschappen heeft de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) de opdracht gegeven om te onderzoeken of het belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn houdbaar is en verbetervoorstellen te formuler ...
help
Waterschapsheffingen Natuurterreinen : hoe om te gaan met de aanslagen na de uitspraak van de Hoge Raad? [Factsheet]
VBNE \ 2015
In deze notitie geeft de werkgroep Waterschapschapsheffingen van de VBNE tips aan natuurterreineigenaren over hoe om te gaan met de aanslagen van de waterschappen na de uitspraak van de Hoge Raad.
help
Financiële instrumenten voor duurzaam hout [Boek]
Vergeer, R. \ Smit, M.E. \ Bergsma, G.C. \ Blom, M.J. \ 2015
In dit rapport zijn verschillende financiële beleidsinstrumenten onderzocht die ingezet kunnen worden om het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt te vergroten. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Green Dea ...
help
Innoveren en ondernemen met beleid : analytische achtergrondstudie van de beleidsdoorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 (ondernemingsklimaat) ministerie van Economische Zaken [Boek]
Hertog, P. den \ Janssen, M. \ Minne, B. \ Veldkamp, J. \ Korlaar, L. \ Bongers, F. \ Erven, B. \ 2015
Dit rapport licht het beleid van het ministerie van Economische Zaken door op het gebied van de beleidsartikelen 12 en 13 (‘een sterk innovatievermogen’ respectievelijk 'een excellent ondernemingsklimaat’) voor de periode 2009-2013. Dit beleid wordt ...
help
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ en de fiscus \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
Land- en tuinbouwers kunnen tot hun verrassing van de RSZ een aangetekend schrijven ontvangen waarin zij aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de verschuldigde RSZbijdragen van een aannemer op wie ze vroeger een beroep deden. In een welbe ...
help
Visies uit de agrarische praktijk op de landbouwvrijstelling [Boek]
Veen, H. van der \ Silvis, H. \ Meulen, H. van der \ Voskuilen, M. \ 2015
Dit rapport gaat in op de vraag welke gevolgen in de agrarische praktijk worden verwacht van het eventuele intrekken van de landbouwvrijstelling. Er is daarbij onder meer gekeken naar de gevolgen voor de grondprijs en -mobiliteit, maar ook naar de ri ...
help
Fiscale kroniek 2013 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Visscher, A. \ Verduijn, A. \ 2014
In deze bijdrage wordt een bloemlezing gegeven van de belangrijkste nieuwe regelgeving en jurisprudentie op agro-fiscaal gebied in 2013. De bijdrage van Verduijn aan de Actualiteitendag van het Instituut voor Agrarisch Recht van 10 januari 2014 is hi ...
help
Bloembollen betalen geen rekeningen, dat doen euro's : Hans Elling \ BloembollenVisie [Artikel]
Braakman, L. \ 2014
Bij een bedrijfsovername kunnen verschillende fiscale voorwaardes helpen. Dze zijn voor elk bedrijf gelijk. De waarde van een bloembollenkraam, de panden en materiaal is dat nooit. De wens van de overdrager speelt hierbij een grote rol. Aan adviseur ...
help
Bruiloftskosten aftrekbaar \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vries, F. de \ 2014
De fiscus accepteert kosten die zijn gemaakt voor de zakelijke belangen van een bedrijf als aftrekbare kosten. Daarnaast zijn er de privékosten, die niet aftrekbaar zijn. Bestaat er een grijs gebied tussen deze twee kostensoorten?
help
Buitengerechtelijke bedrijfsbeëindiging in de Nederlandse glastuinbouw : bedrijfsbeëindiging buiten faillissement of WSNP middels akkoord \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Wingerden, F. van \ Weert, B.P.C. van \ 2014
Dit artikel gaat nader in op het (crediteuren)akkoord bij de ‘buitengerechtelijke’ wijze van bedrijfsbeëindiging in de Nederlandse tuinbouw. Daarnaast geeft het artikel een overzicht van de mogelijkheden om een (crediteuren)akkoord te realiseren in d ...
help
Klaar voor toekomst met emissiearme stal : carrousel levert arbeidsbesparing door niet dippen en een ‘hulparm’ om koeien snel aan te sluiten : bedrijfsreportage \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2013
De nieuwe stal van de broers Mathé en Anton van Echtelt uit Hoogwoud betekende meteen uitbreiding naar twee locaties. Door te kiezen voor een stal met het Maatlat Duurzame Veehouder-label profiteren de Noord-Hollandse melkveehouders van fiscale voord ...
help
Bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting niet discriminatoir \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Visscher, A. \ 2013
Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad vijf arresten gewezen waarin de vraag centraal staat of de bedrijfsopvolgingsregeling van art. 35b en volgende Successiewet 1956 in strijd is met het discriminatieverbod, zoals opgenomen in internationale verdra ...
help
Fiscale gunstmaatregelen voor premies blijven dan toch behouden \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Lammertyn, K. \ 2013
De fiscale gunstmaatregelen ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector waartoe op het einde van 2009 nog werd beslist, zijn uiteindelijk toch – weliswaar laattijdig en daardoor een beetje onverwacht – verlengd. Immers de vorige maatregel liep a ...
help
Wie gebruikt de grond nu echt? \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Marcus, E. \ 2013
De landbouwvrijstelling zorgt er voor dat bij verkoop van de grond de winst buiten de belastingheffing blijft. De winst is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde van de grond.
help
Twijfelen aan de waarde van de accomodatie levert geld op! : WOZ-waarde heikel punt voor clubs, maar de moeite waard om uit te zoeken \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2013
V.V. Groesbeekse Boys in de gemeente Groesbeek twijfelde aan de WOZ-waarde die de gemeente had gekoppeld aan hun sportaccommodatie en liet dit uitzoeken door WOZ-professional Michel Uyen. De uitkomst: herwaardering van de sportaccommodatie en een ges ...
help
Tien brandende dieselvragen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Hoenderken, J. \ 2013
Het belastingvoordeel op diesel voor agrarische motorvoertuigen is vervallen. Op 1 juli 2013 mag er geen rode diesel meer op het bedrijf zijn, ook niet in de brandstoftank van de maaidorser of bietenrooier. Tien vragen over de veranderingen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.